1515

Tobias Wikström: Lex Karlshamn ett hot mot rättssäkerheten

LEDARE. Regeringen och oppositionen tycks överens om att statsmakterna ska kunna köra över lokala intressen i fall som liknar det med Karlshamns hamn och Nord Stream. I Försvarsutskottet förbereder allianspartierna ett tillkännagivande och försvarsminister Peter Hultqvist ska ”titta på lagstiftningen” som han anser är alltför svag i dag.

PÅ DJUPT VATTEN. Tidigare i veckan föreslog både försvarsminister Peter Hultqvist och alliansen en ”lex Karlshamn”, alltså en lagstiftning som ger staten rätt att köra över lokala affärsintressen med hänsyn till säkerhetspolitiska avvägningar.
PÅ DJUPT VATTEN. Tidigare i veckan föreslog både försvarsminister Peter Hultqvist och alliansen en ”lex Karlshamn”, alltså en lagstiftning som ger staten rätt att köra över lokala affärsintressen med hänsyn till säkerhetspolitiska avvägningar.Bild:Maja Suslin

Idén om en lag som ska kunna användas i säkerhetspolitiskt känsliga lägen är illa genomtänkt. Det har talats om att det är det kommunala självstyret som har hindrat regeringen från att stoppa användandet av Slite och Karlshamns hamnar för gasledningsrören. Det är inte sant, eller i varje fall inte hela sanningen.

Det som rikspolitiker på bägge sidor blockgränsen bortser från är att hamnar är kommersiella trafikplatser som i åtskilliga fall är privatägda eller privatdrivna. Även ett kommunalt hamnbolag drivs på kommersiella villkor.

Det kommunala självstyret är långtifrån hundraprocentigt. Staten kan bestämma mycket i både enskilda ärenden och om kommunernas ekonomi. Men det kräver att det finns stöd i lag.

Sverige har dock sedan många år gått bort från att det är regeringen som är det statliga beslutsorganet i enskilda ärenden. Det är exempelvis inte längre så att avslag på asylansökningar överklagas till regeringen. Det är i allmänhet statliga myndigheter (eller domstolar) som företräder det statliga intresset. Regeringen får inte tala om för en myndighet hur den ska tillämpa lagstiftningen.

Om det alltså ska införas en lag för att ge staten mer handlingskraft i ett Karlshamnsliknande fall lär det inte vara regeringen som ska tillämpa lagen, utan kanske Länsstyrelsen eller Försvarsmakten. Och lagen måste gå att följa och vara förutsägbar eftersom den begränsar den fria företagsamheten.

Vilka affärstransaktioner är det som ska vara anmälningspliktiga? Alla över ett visst belopp? Eller ska det handla om vilka nationaliteter som är inblandade (en anledning till att regeringen till slut tolererade Karlshamnsuthyrningen var att det inte skulle vara några ryssar på plats)?

Ska staten i efterhand kunna gå in och häva ett kontrakt? Eller ska man behöva vänta på en statlig handläggningstid innan man får skriva ett avtal?

Hur ska det gå till i Nordens största hamn, Göteborg, som hanterar över 800.000 containrar per år? Och ska den statliga vetorätten också gälla lastbilstrafik?

Och eftersom det handlar om säkerhetspolitiska avvägningar får man utgå från att skälen att stoppa vissa handelstransaktioner kommer att vara hemligstämplade. Hur går det då med Sveriges ställning som ett land där investeringar kan ske i en rättssäker miljö?

Just när det gäller sådana avvägningar är regeringens linje när det gäller gasledningen mycket otransparent. Har regeringen fått någon specifik bedömning från Försvarsmakten om just de fartyg som ska lasta rören? Eller handlar det om risken för säkerhetsproblem – hotfulla situationer och kanske utländska bevakningsbolag – som är förknippade med att det just är egendom från ett ryskt statligt bolag som ska lagras i Karlshamn?

Eller har Sverige påverkats av USA:s motstånd till gasledningen (vilket torde vara styrt av amerikanska exportintressen snarare än av säkerhetspolitiska skäl)? Ingen utomstående får veta.

I den uppskruvade debatten har det nästan framstått som om staten saknar möjlighet att skydda sig i samband med internationella handelsförbindelser. Men det finns ett antal myndigheter med långtgående befogenheter att ingripa och med egen underrättelseverksamhet, som kan övervaka vad som sker vid våra gränser. Tullen, Kustbevakningen, den vanliga polisen, Säpo, Försvarsmakten.

Språket på webbplatsen för Göteborgs hamn kan ställas om till kinesiska. Visby gästhamn har låtit översätta sin hemsida till ryska. Så ser svenska affärs- och turistströmmar ut.

Det borde politikerna hylla i stället för att mumla om lagstiftning som kommer att slå mot bilden av Sverige som frihandelsnation. Risken är snarast att omvärlden ges intrycket att den svenska regeringen inte förstår vad den sysslar med.


Innehåll från SnowflakeAnnons

Därför är en datadriven strategi framtiden för retailsektorn

I den mättade retailbranschens hårda konkurrens blir det allt svårare att differentiera sig. Retailers som nyttjar data för att bli mer kundfokuserade och relevanta är därför vinnarna i slutändan. 

– För att företag ska kunna bli kundfokuserade fullt ut, måste de alltså först bli data-fokuserade, säger Amina Taghaboni, Retail Expert på Snowflake.

Läs Snowflakes whitepaper om Data Cloud 

Förutom att pandemin drev fram en omfattande transformation av många aktörers affärsstrategi, förstärkte den också en trend som länge varit på uppgång; kunderna blir allt mer kräsna och förväntar sig en enhetlig och personifierad upplevelse, oavsett vilken kanal de väljer. Detta gör det till en utmaning att skapa en bra, sömlös kundupplevelse oavsett var kunden är, med riktade och relevanta erbjudanden. 

– Att uppnå det förutsätter att man har insyn i kundens beteenden och behov under köpresan och kan arbeta prediktivt utifrån samlad data. Rätt skött medför det att man kan optimera såväl pris som logistiklösningar och lagersaldo, samtidigt som man skräddarsyr sitt erbjudande utifrån kundens önskemål. För att företag ska kunna blir kundfokuserade fullt ut, måste de alltså först bli data-fokuserade, säger Amina.

Detta kan dock vara lättare sagt än gjort; ofta befinner sig företagsdata i olika system eller datasilos och är bara tillgänglig för ett litet fåtal. Det finns också en omfattande risk för att man stirrar sig blind på sin egen data eftersom förvaltning och uppskalning blir med sådan infrastruktur både tids- och resurskrävande. 

– Många saknar fortfarande tillgång till 360 vy av sin kund i realtid, eftersom man jobbar med rigida och traditionella miljöer som inte lämpar sig för snabba förändringar. Detta gör att beslutsunderlaget blir lidande vilket i längden blir oerhört kostsamt. 

Möjliggör prediktivt arbete

För att erbjuda bästa tänkbara kundupplevelse behövs därmed data från hela ekosystemet. Det räcker inte långt att enbart nyttja intern data såsom kund-, försäljningsdata. Istället krävs samverkan med externa parter, såsom leverantörer och underleverantörer, för att skaffa sig en nyanserad helhetsbild. Det Snowflake erbjuder är möjligheten att både organisera sin egen data och att enkelt koppla samman den med data från andra parter i realtid. 

– Snowflake Data Cloud möjliggör enkel access till all information; den kan skalas upp och ner efter behov och medarbetarna får snabbt den information som krävs för att arbeta med prediktiv analys. 

Läs mer om Data Cloud 

Sköts med en enkel knapptryckning

I Data Cloud finns också Data Market place, en appstore för datasets med tredjepartsdata med anknytning till omvärlden. Amina berättar att det exempelvis kan inkludera vilka trender som råder, hur vädret påverkar köpbeteenden eller vilka regioner som redan har fått sina vaccin – kort sagt parametrar som ger värdefulla insikter i det prediktiva arbetet. 

Med andra ord kan företagen istället fokusera på innovation och utveckling för ökad tillväxt. Det är en enorm konkurrensfördel som ingen annan på marknaden kan erbjuda, avslutar Amina.

Ta reda på mer om Data Marketplace 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?