ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Tobias Wikström: Hamnarbetarförbundet måste ta ansvar

  • Foto: Björn Larsson Rosvall

LEDARE. Den här fredagen trappas konflikten upp i Göteborgs hamn. 280 arbetare lockoutas och hamnen kommer att vara stängd på kvällar och nätter.

Den långvariga konflikt med flera punktstrejker som Hamnarbetarförbundet har satt i gång slår hårt mot Sverige som handelsnation. Frakten kommer att styras om till kontinenthamnar som Rotterdam, Antwerpen eller Hamburg. I värsta fall återvänder inte rederierna till Göteborg efter konflikten.

Hamnarbetarförbundet är ett utbrytarfack från LO-förbundet Transport. Det är Transport som har det rikstäckande kollektivavtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Lokalavdelningen Hamnfyran kräver att få teckna kollektivavtal, eftersom de organiserar merparten av de anställda i Göteborgs hamn.

Arbetsgivarnas förslag om ett hängavtal, som skulle ge Hamnarbetarförbundet rätt att agera fackligt i hamnen, har avvisats. Kanske beror detta på att Hamnfyran inte vill omfattas av fredsplikt, som ett hängavtal skulle innebära.

Hamnfyrans militanta vägval är säkert svårt att påverka. Det är dock en skandal att svensk lagstiftning inte skyddar arbetsgivaren mot strejker, när företaget har ett gällande kollektivavtal. Problemet är inte nytt, i själva verket har den här luckan i lagen använts många gånger av just Hamnarbetarförbundet.

Hamnfyran verkar vara lika arga på Transport som på arbetsgivaren, men inte heller det kan företaget påverka.

Mellanfackliga konflikter ska inte drabba en arbetsgivare som har gjort allt rätt. Det behövs därför lagstiftning mot detta, så att fredsplikten gäller alla på en arbetsplats och konflikter kan stoppas av domstol. Dessutom bör en proportionalitetsprincip införas när det gäller stridsåtgärder (den skulle dock knappast stoppa just hamnstrejken), samt ett stopp för sympatistrejker.

Sverige har under många år varit förskonat från vildsinta strejker, tack vare en ansvarstagande fackföreningsrörelse. Industriavtalet, som har gett 20 år av arbetsfred, är en internationell förebild.

Sverige kan också vara stolt över den stora kollektivavtalstäckningen, alltså att så stora delar av arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal. Det är i länder som har svag formell facklig makt som fackförbund tvingas bli extra militanta. Det ser vi i Frankrike och i USA. Och nu i Göteborg.

Om Hamnarbetarförbundet vill vara en del av den ansvarstagande fackföreningsrörelsen måste det visa sig värdigt att ta den rollen. Då ingår inte skadliga strejker som drabbar tredje part, nämligen hela den svenska industrin.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till