ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Svenskt Näringsliv: Inget samband mellan slopad revisionsplikt och ekobrott

  • Claes Norberg och Sofia Bildstein-Hagberg.

REPLIK. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström föreslog på Di debatt den 19 mars att den ekonomiska brottsligheten i aktiebolag ska motverkas genom bland annat krav på elektronisk inrapportering av årsredovisningen och förkortad tidsfrist för inrapportering.

EBM och FAR uttryckte även en oro för att regeringen överväger att låta fler företag omfattas av det slopade kravet på revision. Den 23 mars replikerade Srf konsulternas förbund att någon återinförd revisionsplikt inte är önskvärd.

Srf tycker att påståendet att revision av aktiebolag skulle hindra ekonomisk brottslighet är stötande eftersom det misstänkliggör den stora majoritet av hederliga företagare som väljer aktiebolaget för sin verksamhet. Det hindrar dem dock inte för att i nästa andetag föreslå man att det införs ett krav på att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, bland annat för att tidigarelägga upptäckten av ekonomisk brottslighet. Vän av ordning skulle kunna hävda att även denna underförstådda koppling mellan brottslighet och företagande kan leda till en viss upprördhet.

Att aktiebolag utnyttjas i kriminellt syfte är givetvis ett problem som bör motverkas. Att öka på regelbördan för alla aktiebolag är dock knappast rätt väg framåt. Det finns inga belägg för att vare sig revisionsplikt eller krav på att anlita en redovisningskonsult skulle minska förekomsten av ekonomiska brott. Det finns inte heller något som visar att den ekonomiska brottsligheten skulle ha ökat till följd av revisionspliktens avskaffande 2010. I den rapport från EBM som Eva Håkansson och Dan Brännström refererar till dras ett antal långtgående slutsatser som kraftigt kan ifrågasättas mot bakgrund av det begränsade analysunderlaget.

Att det skulle finnas något kausalitetssamband mellan revisionspliktens avskaffande och förekomsten av ekonomisk brottslighet går inte alls att utläsa av rapporten. Snarare framgår att antalet anmälda ekonomiska brott har minskat under 2009-2015 samtidigt som det totala antalet aktiebolag ökat med 40 procent under samma period. Eftersom det finns många faktorer som påverkar utvecklingen, som anmälningsfrekvens, kontrollmetoder och brottslighetens karaktär, bör man naturligtvis vara försiktig med att dra slutsatser av detta. Det borde EBM och FAR också vara.

Det bör understrykas att de svenska gränsvärdena för revision på tre anställa, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och 1,5 miljoner kronor i balansomslutning fortfarande är väsentligt lägre än vad som gäller i övriga EU. I exempelvis Tyskland och Storbritannien tillämpas gränsvärdena 50 anställda, cirka 120 miljoner kronor i nettoomsättning och cirka 60 miljoner kronor i balansomslutning. Den utredning som föregick beslutet att avskaffa revisionsplikten i Sverige förordade också gränsvärden som ligger mer i linje med vad som gäller enligt EU-rätten. Regeringen valde dock att vara försiktigare men aviserade samtidigt en kommande översyn då man avsåg överväga ytterligare steg. Den översyn som nu görs är därför naturlig.

Det kan också konstateras att de varningar för såväl ökad ekonomisk brottlighet som förhöjt skattefel, som framhölls vid avskaffandet, tycks ha kommit på skam. Skatteverket har inte kunnat peka någon ökning av skattebrotten på grund av reformen och av EBM:s undersökning framgår att det inte går att se något samband mellan den ekonomiska brottsligheten och revisionspliktens avskaffande. Det är därför följdriktigt att nu överväga höja gränsvärdena för revision så att svenska företag får konkurrensvillkor som bättre överensstämmer med vad som gäller i övriga EU.


Sofia Bildstein-Hagberg
Claes Norberg
Redovisningsexperter på Svenskt Näringsliv

 

Läs debattartikeln av FAR och EBM här.

Läs repliken från Srf konsulterna här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer