Annons

Svante Axelsson: Låt städerna slippa bilen

DEBATT DEL 1. Städer som minskar biltrafiken och ökar gång- och cykeltrafik är mer attraktiva än andra. Regeringen bör tillåta kommuner att gå före och införa nollutsläppszoner. Världen över är det städernas ledare som går före i klimatarbetet, skriver Svante Axelsson i första delen av tre om vägen mot ett fossilfritt Sverige.

LÖNSAM GATA. Allt fler städer i världen inser att bilfritt är attraktivt för människor och kapital, skriver regeringens samordnare för fossilfritt Sverige Svante Axelsson.
LÖNSAM GATA. Allt fler städer i världen inser att bilfritt är attraktivt för människor och kapital, skriver regeringens samordnare för fossilfritt Sverige Svante Axelsson.Bild:Fredrik Sandberg

Sju partier i riksdagen är överens om att trafikens utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent till 2030. För att nå det målet behöver vi enligt Trafikverket minska det totala bilkörandet med cirka 20 procent. Detta anses vara den kanske största utmaningen i Sveriges klimatomställning. Trafiken i de större städerna står för så mycket som 30 procent av vägtransporternas koldioxidutsläpp. Om vi fokuserar på att minska dessa utsläpp behöver det varken bli svårt eller dyrt utan tvärtom lönsamt eftersom en minskning av biltransporter och mängden avgasbilar i stora städer samtidigt löser flera andra problem.

Dålig stadsluft och buller orsakar i dag enorma kostnader och lidanden för människor som får svårt att andas eller drabbas av en för tidig död. Den samhällsekonomiska kostnaden av dessa luftföroreningar i Sverige beräknas enligt IVL till 42 miljarder kronor per år och den helt dominerande exponeringen sker i städer och tätorter.

Det finns därför starka folkhälsoskäl till att begränsa utsläppen av kväveoxider och partiklar med minskade koldioxidutsläpp som en positiv bieffekt. Avgasbilarna kommer därmed att bli allt mer sällsynta i stadskärnorna och trafiken kommer att elektrifieras i många städer, samtidigt som biogasen fortsätter vara ett bra alternativ.

Transportstyrelsen föreslår att kommunerna får rätt att införa nollutsläppszoner i delar av stadsrummet. Om regeringen säger ja till detta kan det leda till en ketchupeffekt för elbussar, spårvagnar och elbilar. Att små zoner med tuffa krav kan styra teknikvalet av fordon vet vi redan. Under 2016 var över hälften av Taxi Stockholms bilar biogasbilar, vilket till största delen förklaras av att det ger kortast väntetid på Arlanda, som inrättat olika taxiköfiler.

Trängselproblemen och det faktum att bilarna upptar mycket dyrt gatuutrymme kan emellertid inte lösas av elbilar. Däremot kan el-taxi med eller utan förare var en del av lösningen. En bil som i praktiken tar upp två parkeringsplatser och står still cirka 95 procent av sin livstid är för osmart för att passa in i den moderna staden. Teoretiska beräkningar visar att de transporter som i dag görs i till exempel New York kan utföras med bara drygt tio procent av de bilar som i dag finns i staden.

Ett modernt stadsrum präglas i dag av god tillgänglighet, skönhet, frisk luft och plats för mänskliga möten. Att bilen får ge plats för smartare transportsystem är inte längre en känslig fråga. Populariteten hos städer som Freiburg, Bogota, Seattle, Malmö och Köpenhamn tycks öka i takt med att gatuutrymmet ger ökad plats för annat än bilar. I Köpenhamn har cyklandet ökat med 84 procent medan biltransporterna minskat med 17 procent under samma tid. Ju färre bilar som finns i städerna, ju populärare tycks de bli. En förutsättning för denna positiva trafikutveckling är att hålla fast vid den täta europeiska stadskulturen och likt Danmark vara mycket restriktiv med att bygga externa köpcentra som tänjer ut stadsrummet och försvårar cykel och kollektiva transportlösningar. Där har Sverige något att lära.

Digitaliseringen och ny tekniska innovationer ger helt nya möjlighet att utveckla attraktiva och smarta mobilitets lösningar som inte bygger på privat bilism. I Helsingfors har man utvecklat ett mobilitetskort som kopplar ihop både kollektiva och privata transportlösningar med varandra. I framtiden kommer det sannolikt att vara mer attraktivt att äga ett mobilitetskort än en egen bil.

Oslo är världens elbilstätaste stad och i Stockholm pågår just nu ett projekt som heter ABC 2.0 där bland annat Skanska och Scania är med och utvecklar ett stadsdelstänkande som går ut på att man inte ska behöva bil inne i centrum alls. Uppfinningsrikedomen är stor och genom att ta det mest innovativa från våra nordiska huvudstäder kan vi komma långt.
Redan på 1970-talet argumenterade Volvochefen Pehr G Gyllenhammar i en debattartikel i Dagens Nyheter för att bilarna primärt inte ska användas i städerna, utan där ersättas av kollektiva transportlösningar. Nu är vi där.

Runt om i världen är borgmästarna de mest spännande ledarna i dag. Det är de som ser synergieffekterna mellan olika samhällsutmaningar. Även i Sverige har kommuner och städer i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet eftersom de ser andra fördelar än just klimatnyttan. Utvecklingen av moderna och attraktiva städer sker för att ge medborgarna bättre livskvalitet och att minska trafikens koldioxidutsläpp är därför vare sig en uppoffring eller en kostnad. Snacka om billig klimatpolitik.

 

Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige

 

Läs svar från Energigas Sverige och Fores här.

Läs svar från Gröna Städer här.

Läs Svante Axelssons andra artikel här.

Läs Svante Axelsson tredje artikel här.

Läs replik från Svante Axelsson här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Malmö stadAnnons

”En subkultur som blivit en miljardindustri”

Den omsätter lika mycket som den svenska exporten av järnmalm och har därmed blivit en av Sveriges basnäringar. Spelutvecklingsbranschen har utvecklats till en miljardindustri. Dess epicentrum ligger i Malmö.

– Att branschen lockar hit människor från världens alla hörn är tack vare Malmös internationella atmosfär, säger Peter Lübeck på Game Habitat.

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö. Läs mer om näringsliv et i Malmö här. 

Avatar, Tom Clancy´s The Division, James Bond och Sayonara Hearts. Några av världens största och mest kritikerrosade spel är skapade av spelutvecklingsbolag som alla har kontor i Malmö. 

Hur kommer det sig att Malmö blivit ett globalt nav inom den här framgångsindustrin? 

Flera faktorer spelar in, menar Peter Lübeck. Han är vd för intresseorganisationen Game Habitat, vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelutvecklingsindustrin i södra Sverige att fortsätta växa och utvecklas. 

Massive Entertainments flytt från Ronneby till Malmö i början av 2000-talet gjorde avtryck på flera sätt, konstaterar Peter Lübeck.

– Nordic Game Conference, Europas ledande spelutvecklarkonferens, startades kort därefter och har sedan dess anordnat årliga sammankomster i Malmö. Några år senare slog The Game Assembly upp dörrarna i stan. Idag rankas skolan som en av de tio främsta utbildningarna i världen inom spelutveckling. 

I stort sett alla som gått utbildningen erbjuds arbete efteråt.

”Massives framgångar har banat väg”

Allt sammantaget gjorde att den globala spelutvecklingsbranschen fick upp ögonen för Malmö. Sedan dess har det rullat på, i en otrolig tillväxttakt. 

– Massives framgångar har banat väg för en mängd etableringar av medelstora spelföretag, som Sharkmob och Avalanche Studios Group. Dessutom finns en uppsjö av små så kallade indies, fåmansföretag, som är nischade inom särskilda områden och som besitter stor konstnärlig och artistisk förmåga. 

Peter Lübeck fortsätter:

– Idag har vi skapat ett ekosystem av olika aktörer och studior som omsätter 2,5 miljarder. I Malmö finns idag 75 bolag med anställda från 66 olika nationaliteter.

Att Malmö fortsätter locka globala talanger inom spelutvecklingsindustrin – och som väljer att stanna här – handlar om stadens unika fördelar, säger Peter Lübeck. I dagarna släppte föreningen en undersökning som har analyserat hur de som arbetar inom spelutveckling trivs inom såväl sin bransch som i regionen. Svaren är entydiga.

– I stort sett alla uppger att Malmö är en stad som är lätt att etablera sig i. Här är folk öppna och trots att det är en liten stad, globalt sett, finns ett kulturellt utbud som kan mäta sig med vilken global storstad som helst. De är nöjda med branschen, men ännu mer nöjda med att leva och verka just här.

Kommunalrådet närvarade

Stadens engagemang i branschen tror Peter Lübeck också är en bidragande orsak till att tillväxttakten i Malmö varit så stark.

– Jag minns inför starten av vår förening, Game Habitat. Redan på vårt första möte med staden närvarade Malmös högsta kommunalråd, Katrin Stjernfeldt Jammeh. Det sa mycket tyckte jag, att staden på riktigt är intresserad av att förstå och skapa goda förutsättningar för nya näringar att etablera sig här. 

– Den levnadsstandard som finns i Malmö hade varit svår att uppnå i vilken europeisk storstad som helst, då Malmös bostadspriser ligger på helt andra nivåer än exempelvis Stockholms, Köpenhamns eller Londons, förklarar Peter Lübeck.

Stockholm är i absoluta tal räknat, fortfarande en större spelstad än Malmö, säger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen. Men Malmö har vuxit enormt som spelhubb de senaste åren. 

– Malmö är ett minisverige i vilken typ av spel och bolag som finns och produceras. Det är många av Stockholmsbolagen som har kontor i Malmö. Det finns också utländska bolag som valt att lägga sitt Sverigekontor i Malmö, som IO Interactive, säger hon.

Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen.
Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen.

Närheten till The Game Assemblys spelutbildning är en annan stark dragningskraft för Malmö, menar hon.

– I kursplanen ingår praktik och det är vanligt att man får jobb på samma plats direkt efter examen. 

Därför ser hon inga mörka moln framåt trots att Sverige går in i en lågkonjunktur. 

– Jag har svårt att se att vi skulle tappa i branschen, kanske att ökningen går lite långsammare och att bolagen blir mer försiktiga i sina satsningar, jag är övertygad om att det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på kompentent personal. Människor vill ha nya spelupplevelser, på det sättet är det en konjunktursäker bransch.

Se Game Habitats film om spelstaden Malmö här 

Allt fler människor och företag söker sig till Malmö – läs mer om näringslivet här 

 

 

 

Mer från Malmö stad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Malmö stad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera