ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Slutreplik: HGF vantolkar vår vädjan

Den 19 april räckte vi ut en hand till Hyresgästföreningen (HGF) här på DI debatt. Skälet är den oro vi känner för hyresrättens framtid. Grunden för denna oro utgörs av den mycket svaga hyresutveckling som följer av de årliga hyresförhandlingar mellan HGF och landets hyresvärdar. 

 

I dessa förhandlingar har HGF ett de facto veto eftersom det inte händer något om parterna inte kan komma överens. Då blir det m.a.o. ingen hyreshöjning, vilket gör att HGF har en möjlighet att bestämma hur stor höjningen ska bli. Den möjligheten har tyvärr utnyttjats på ett flagrant sätt de senaste åren. Om HGF fortsätter att utnyttja sitt veto, kommer hyresrättens position på bostadsmarknaden att försvagas ytterligare. 

I sin replik på vår artikel valde HGF tyvärr att vantolka våra argument, bl.a. genom att hävda att vi vill koppla hyresutvecklingen till KPI. Det vill vi inte. Fram t.o.m. 2010 levde vi just i en sådan värld. De årliga hyreshöjningarna kopplades då till de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Problemet med en sådan ordning är att ekonomin i övrigt normalt växer mer än inflationen. Till skillnad från resten av landets näringsliv, kan den som investerar sitt kapital långsiktigt i hyresfastigheter inte ta del av den tillväxten. Därför har också det långsiktiga investeringskapitalet till hyresrätter minskat över tiden. Tydligast syns detta, som vi nämnde i vår artikel, i Stockholms innerstad där hyresrättens andel av bostadsbeståndet fallit från ca 90 procent till ca 35 procent sedan 1970-talet.

Tvärtemot vad HGF påstår är detta i huvudsak inte en följd av politiska beslut att ombilda kommunala hyresrätter till bostadsrätter. Den helt dominerande andelen av de ombildningar som gjorts gäller nämligen privatägda hyresfastigheter. Dessa ombildningar är istället en följd av HGFs beslut att trycka ner hyresutvecklingen till orimligt låga nivåer i kombination med den goda värdeutvecklingen på hyresfastigheter. Det senare är en följd av det enkla faktum att en hyresfastighet kan säljas till en bostadsrättsförening. När priserna på bostadsrätter har stigit, har följaktligen priserna på hyresfastigheter följt med.

HGF vet mycket väl att denna värdeutveckling endast kan realiseras om fastigheten säljs. Det är just det som har skett i stor utsträckning, vilket utvecklingen i bl.a. Stockholm illustrerar. Incitamenten att sälja till en bostadsrättsförening ökar naturligtvis ju större skillnaden blir mellan värdet på fastigheten och den förväntade hyresutvecklingen. Det är just därför de extremt låga årliga hyreshöjningar som HGF beviljar är så förödande. För den befintlige hyresvärden är ju hyran den enda intäkten. Varför ska man fortsätta att äga hyresrätter om denna intäkt inte tillåts utvecklas när den ekonomiska omvärlden i övrigt växer?

Sedan 2011 gäller inte längre kopplingen till de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Det ger oss en möjlighet att tänka nytt. Vi efterlyser därför konstruktiva samtal om hur vi ska framtidssäkra hyresrätten genom att stärka incitamenten för långsiktigt ägande av hyresrätter. Ska vi lyckas med detta, måste hyresutvecklingen spegla den övriga samhällsutvecklingen på ett bättre sätt än i dag. Inflationstakten utgör i det sammanhanget inget annat än en grund. En investering som inte ens förväntas ge kostnadstäckning lär inte genomföras. Det tror vi att HGFs företrädare förstår även om de hävdar motsatsen.

Eftersom HGF har ett de facto veto i den årliga förhandlingen, kan vi inte göra annat än att vädja till HGFs goda vilja när det gäller att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av hyresrätter. Lyckas vi inte nå en samsyn om dessa villkor, ser framtiden dyster ut för hyresrätten. Då står allt hopp till våra politiker, som har makten att bryta den obalans i hyresförhandlingarna som idag utgör det enskilt största hotet mot hyresrättens framtid.

Dennis Bucht, vd Fastighetsägarna GFR
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd
Björn Söderholm, vd Fastighetsägarna MittNord

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till