ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

SD: Vårt program för allianssamarbete

  • EN UPPGÖRELSE ÄR MÖJLIG. De frågor där SD och alliansen har som mest skilda uppfattningar handlar om medlemskap i internationella organisationer. Dessa frågor behöver inte ingå i en uppgörelse om samarbete, konstaterar Oscar Sjöstedt. Foto: Anders Wiklund

DEBATT. Efter att alla oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner kan vi konstatera att det finns goda förutsättningar för ett samarbete mellan alliansen och Sverigedemokraterna. Tillsammans kan vi sänka skatterna, förbättra sjukvården, stärka polisen och reformera a-kassan, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Sedan alliansen lämnade över regeringsmakten till Stefan Löfven har Sveriges redan höga skatter successivt höjts ännu mer. Samtidigt får vi rapporter om en sjukvård där anställda går på knäna i allt stressigare miljöer och med dåliga villkor. Vårdkvaliteten försämras och köerna blir längre.

Nästintill dagligen inkommer också nya rapporter om våld och sexuella övergrepp. Det sker i badhus, på torg och andra platser i städer runt om i Sverige. Polisen har gång på gång aviserat att de inte har tillräckligt med resurser för att utreda brottsligheten, vilket allt oftare leder till att offren inte får upprättelse och att många förövare går fria.

Förra valets enda riktiga vinnare var Sverigedemokraterna, som fördubblade sitt stöd. Om man ska tro opinionsundersökningarna har den utvecklingen fortsatt, och väljarna är numera uppdelade på tre relativt jämnstora block. Ingenting tyder på att något av dessa block kommer att få egen majoritet. Om alliansen vill vara med och styra Sverige igen kommer man att behöva välja samarbetspartner – antingen Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

Vi vill uppmana alliansens företrädare och väljare att överväga Sverigedemokraterna. Tillsammans är vi tillräckligt stora för att avsätta Stefan Löfven och styra Sverige i majoritet. I det läget skulle vi kunna vända den negativa utvecklingen i fråga om bland annat skatter, välfärd och trygghet. Låt oss titta på hur en kompromissbudget mellan Sverigedemokraterna och alliansen i grova drag skulle kunna se ut.

Vår gemensamma utgångspunkt är respekt för det finanspolitiska ramverket och stabila offentliga finanser.

Arbetsförmedlingen skulle avskaffas i nuvarande form. Det kostsamma och misslyckade etableringsuppdraget slopas. Arbetslöshets- försäkringen skulle i stället kunna göras obligatorisk och centraliseras under Försäkringskassan, vilket medför administrativa besparingar. Ett generöst tak kan behållas, vilket finansieras med en tydligare nedtrappning av taket efter 100 dagar.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd blir permanent, och gränskontrollerna upprätthålls för att förhindra en återgång till en okontrollerad situation. Den prognostiserat mycket höga anhöriginvandringen begränsas genom att försörjningsansvaret fullt ut tillfaller anknytningspersonen. Transfereringssystemen skulle begränsas för icke EES-medborgare som invandrat av annat skäl än arbetskraftsinvandring. Samtidigt förenklas regelverken kring arbetskraftsinvandring; att någon tjänat marginellt för lite alternativt fått arbete genom andra kanaler än Arbetsförmedlingen ska inte utgöra skäl för indraget uppehålls- och arbetstillstånd. De som invandrat och inte funnit sig till rätta i Sverige kan ges möjlighet att återvända till sina hemländer, vilket lättar trycket på transfereringssystem och välfärd samtidigt som det minskar segregationen.

Ytterligare besparingar görs genom att avskaffa ineffektiva byggsubventioner och symboliska klimatåtgärder, vars nytta är låg eller till och med obefintlig.

Sammantaget frigör dessa besparingar ett omfattande budgetutrymme som möjliggör nödvändiga reformer och lägger grunden för en klok finanspolitik för att klara Sverige genom nästa lågkonjunktur.

Polismyndigheten bör stärkas med fokus på förbättrade arbetsvillkor och på att rekrytera fler till yrket. Detta görs med insikten att det inte är hållbart att enbart fokusera på utbildning i ett läge där många befintliga poliser lämnar sina tjänster på grund av missnöje med just arbetsvillkoren. Polisledningen byts ut, och en ny rikspolischef rekryteras internt i organisationen.

Resurser tillförs offentligt anställda inom vård- och omsorgsyrkena, bland annat genom stärkta möjligheter att vidareutbilda sig på arbetsplatsen och främjande av bättre löneutveckling. Syftet är att förbättra arbetsvillkoren så att fler väljer att stanna kvar inom vårdyrkena. På så sätt kan vi minska köerna, öka kvaliteten och förbättra välbefinnandet både för patienter och för vårdpersonal.

Det blir möjligt att genomföra omfattande åtgärder för att stärka enskildas ekonomi. Jobbskatteavdraget återställs och värnskatten avskaffas. Den första skiktgränsen för statlig skatt höjs så att vanliga löntagargrupper som barnmorskor, rektorer, gruvarbetare och elektriker hamnar under gränsen, vilket ökar incitamenten både att utbilda sig och vidareutbilda sig på arbetsplatsen. Detta samtidigt som skattebasen ökar, då många egenföretagare justerar sin egen lön efter den nya skiktgränsen.

Den särskilda löneskatten för äldre (65 plus) som väljer att kvarstå på arbetsmarknaden slopas. I stället införs ett förhöjt jobbskatteavdrag redan från 63 års ålder för äldre som vill jobba i ytterligare några år. Pensionärsskatten sänks, kortsiktigt med fokus på de lägre pensionerna men med en långsiktig ambition att helt utjämna skillnaden i skatt mellan inkomst av tjänst och pension. I kombination med att garantipensionen och det särskilda bostadstillägget justeras uppåt får de allra fattigaste äldre en påtagligt högre disponibel nettoinkomst.

Ett sjätte jobbskatteavdrag med tydlig slagsida mot de lägre inkomstskikten kan utredas i syfte att göra de mindre kvalificerade jobben mer attraktiva. Samtidigt förpassas regeringens förslag om flygskatt, kilometerskatt och skärpt entreprenörsskatt skyndsamt till historien.

Det finns därutöver utrymme för en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen. Sjuklöneansvaret kan läggas fullt ut på staten. Rotavdraget återställs, medan rutavdraget ökar ytterligare – vilket bland annat leder till fler vita jobb.

Försvarsmakten stärks successivt med en genomtänkt plan att senast 2030 nå upp till 2 procent av BNP.

Detta utgör ett axplock med fokus på budgetdrivande frågor. Hela listan på områden där vi kan göra skillnad tillsammans är mycket längre. Som exempel kan vi också ta hårdare tag mot kriminaliteten, lägga grunden för en effektiv och rationell energipolitik samt ge svenska familjer makten att bestämma över sina föräldradagar.

Det finns naturligtvis också områden där våra utgångspunkter skiljer sig åt. Exempelvis kritiserades den förra alliansregeringen hårt för att inte göra tillräckligt i sociala frågor. Sverigedemokraterna vill vara mittenkraften i en mitten–höger-regering. I förhandlingar kommer vi att driva på för att stärka bland annat pensioner och sjukvård.

Frågor om internationell samverkan i olika konstellationer ligger inte inom ramen för ett budgetarbete, och behöver därmed inte ligga på bordet för att åstadkomma ett samarbete mellan alliansen och Sverigedemokraterna. Vår linje är att sådana frågor som på allvar påverkar Sveriges självbestämmande i vilket fall inte borde avgöras av enskilda riksdagsmajoriteter, utan direkt av väljarna genom folkomröstning.

Vi är medvetna om att ett samarbete mellan alliansen och Sverigedemokraterna skulle innebära att ett brett spektrum av uppfattningar måste jämkas samman. För att lyckas med detta krävs respekt och ödmjukhet. Vi tror att detta är möjligt och är beredda att ta ansvar i ett nytt parlamentariskt läge.

 

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)

 

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer