ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

SAS, Norwegian och BRA: Detta är vårt alternativ till flygskatt

DEBATT. De tre stora flygbolagen i Sverige lovar att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Detta är den gemensamma ambition som delas av hela svenska flygnäringen, skriver Christian Clemens, BRA, Rickard Gustafson, SAS och Bjørn Kjos, Norwegian.

Regeringen meddelade i dag att det ska införas en ny skatt på flygresor, vars syfte sägs vara att minska flygets klimatpåverkan. Ambitionen att gå mot ett hållbart resande delas av alla – men till skillnad från regeringen vill vi använda de mest effektiva vägarna dit i stället för en symbolskatt som bara blir ett slag i luften för miljön, som försenar utvecklingen samtidigt som konsekvenserna för tillgänglighet, företagande och möten blir allvarliga.

I dag presenterar vi därför, som representanter för den svenska flygbranschen, gemensamma mål för hur Sverige ska ta täten mot ett mer hållbart flyg till 2030. Dessa mål är mer ambitiösa än de globala mål som branschen tidigare kommit överens om och långt mer effektiva än de minimala klimateffekter som regeringens egen utredning uppskattar att flygskatten kommer att få.

Flygbolagen har som ambition att till 2030 halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Ambitionen ska nås genom att:

* Inrikesflygtrafiken sker med mer klimat- och bränsleeffektiva flygplan.
* Uppemot hälften av allt bränsle som används på flygningar inom Sverige ska vara biobränsle (i dag är det mindre än 1 procent).

Detta är den gemensamma ambition som delas av hela svenska flygnäringen. Flygbolag, flygplatser, flygindustri och flygtrafikledning har alla en viktig del i arbetet för att målen ska kunna uppnås.

Vi är väl medvetna om att flygbranschen står inför utmaningen att fortsätta att minska flygets klimatpåverkan. För att nå målen till 2030 är mer energieffektiv teknik i nya flygplan, biobränslen och förändrade flygmetoder nyckelkomponenter. Arbete pågår och framsteg görs kontinuerligt inom dessa områden. Hela flygbranschen arbetar för att skapa en marknad för storskalig biobränsleproduktion. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och den senaste generationens flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.

Genom att använda nya avancerade material kan vikten i flygplan minska avsevärt och lägre vikt innebär minskad bränsleförbrukning. Att investera i mer bränslesnåla flygplan är betydligt mer effektivt än att införa en flygskatt. Det är genom dessa metoder vi ska nå våra ambitiösa klimatmål.

Vi delar regeringens ambition att minska flygbranschens klimatpåverkan. Vi tror däremot inte på den bakåtsträvande tanken att nå dit genom begränsat resande. Det skulle innebära minskad tillgänglighet och tillväxtmöjlighet för stora delar av Sverige. Bara under det första året beräknas flygskatten innebära 7.000 färre jobb och en BNP-förlust på närmare 4 miljarder kronor. En flygskatt beräknas i bästa fall minska Sveriges årliga koldioxidutsläpp med 0,2 procent. Samtidigt kommer den att försvåra de investeringar som krävs för att göra verklig skillnad.

Flygnäringen är viktig för Sverige. Den bidrar med jobb, både direkt som arbetsgivare men framför allt indirekt genom att möjliggöra ett livskraftigt näringsliv i delar av Sverige där flyget är det enda reella transportalternativet. Den bidrar till svensk ekonomi genom besöksnäring, handel och export. Inte minst möjliggör den varje dag tusentals möten mellan människor. Sverige behöver flyget, inte minst för att nå regeringens mål för regional tillväxt.

Vi i flygbranschen står redo att genomföra nödvändiga satsningar på mer energieffektiv teknik, nya bränslen och effektivare flygmetoder. Åtgärder som gör skillnad för klimatet, på riktigt. I en hårt konkurrensutsatt bransch med små marginaler kommer ökade nationella kostnader genom flygskatten att kraftigt begränsa vår kapacitet att fortsätta investera i hållbarhet. Vårt budskap till regeringen är att skrota förslaget om en flygskatt som i praktiken riskerar att försena det hållbara flyget. Istället bör man stötta hållbar innovation och teknikutveckling, exempelvis genom att skapa ekonomiska incitament för investeringar i ny klimateffektiv teknik och i alternativa bränslen. På så sätt kan vi gemensamt minska flygets klimatpåverkan samtidigt som vi gör Sverige tillgängligt för alla.

 

Christian Clemens, vd, BRA
Rickard Gustafson, vd och koncernchef, SAS
Bjørn Kjos, vd och koncernchef, Norwegian

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer