Hoppa till innehållet

Annons

SAS, Norwegian och BRA: Detta är vårt alternativ till flygskatt

DEBATT. De tre stora flygbolagen i Sverige lovar att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Detta är den gemensamma ambition som delas av hela svenska flygnäringen, skriver Christian Clemens, BRA, Rickard Gustafson, SAS och Bjørn Kjos, Norwegian.

Regeringen meddelade i dag att det ska införas en ny skatt på flygresor, vars syfte sägs vara att minska flygets klimatpåverkan. Ambitionen att gå mot ett hållbart resande delas av alla – men till skillnad från regeringen vill vi använda de mest effektiva vägarna dit i stället för en symbolskatt som bara blir ett slag i luften för miljön, som försenar utvecklingen samtidigt som konsekvenserna för tillgänglighet, företagande och möten blir allvarliga.

I dag presenterar vi därför, som representanter för den svenska flygbranschen, gemensamma mål för hur Sverige ska ta täten mot ett mer hållbart flyg till 2030. Dessa mål är mer ambitiösa än de globala mål som branschen tidigare kommit överens om och långt mer effektiva än de minimala klimateffekter som regeringens egen utredning uppskattar att flygskatten kommer att få.

Flygbolagen har som ambition att till 2030 halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Ambitionen ska nås genom att:

* Inrikesflygtrafiken sker med mer klimat- och bränsleeffektiva flygplan.
* Uppemot hälften av allt bränsle som används på flygningar inom Sverige ska vara biobränsle (i dag är det mindre än 1 procent).

Detta är den gemensamma ambition som delas av hela svenska flygnäringen. Flygbolag, flygplatser, flygindustri och flygtrafikledning har alla en viktig del i arbetet för att målen ska kunna uppnås.

Vi är väl medvetna om att flygbranschen står inför utmaningen att fortsätta att minska flygets klimatpåverkan. För att nå målen till 2030 är mer energieffektiv teknik i nya flygplan, biobränslen och förändrade flygmetoder nyckelkomponenter. Arbete pågår och framsteg görs kontinuerligt inom dessa områden. Hela flygbranschen arbetar för att skapa en marknad för storskalig biobränsleproduktion. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och den senaste generationens flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.

Genom att använda nya avancerade material kan vikten i flygplan minska avsevärt och lägre vikt innebär minskad bränsleförbrukning. Att investera i mer bränslesnåla flygplan är betydligt mer effektivt än att införa en flygskatt. Det är genom dessa metoder vi ska nå våra ambitiösa klimatmål.

Vi delar regeringens ambition att minska flygbranschens klimatpåverkan. Vi tror däremot inte på den bakåtsträvande tanken att nå dit genom begränsat resande. Det skulle innebära minskad tillgänglighet och tillväxtmöjlighet för stora delar av Sverige. Bara under det första året beräknas flygskatten innebära 7.000 färre jobb och en BNP-förlust på närmare 4 miljarder kronor. En flygskatt beräknas i bästa fall minska Sveriges årliga koldioxidutsläpp med 0,2 procent. Samtidigt kommer den att försvåra de investeringar som krävs för att göra verklig skillnad.

Flygnäringen är viktig för Sverige. Den bidrar med jobb, både direkt som arbetsgivare men framför allt indirekt genom att möjliggöra ett livskraftigt näringsliv i delar av Sverige där flyget är det enda reella transportalternativet. Den bidrar till svensk ekonomi genom besöksnäring, handel och export. Inte minst möjliggör den varje dag tusentals möten mellan människor. Sverige behöver flyget, inte minst för att nå regeringens mål för regional tillväxt.

Vi i flygbranschen står redo att genomföra nödvändiga satsningar på mer energieffektiv teknik, nya bränslen och effektivare flygmetoder. Åtgärder som gör skillnad för klimatet, på riktigt. I en hårt konkurrensutsatt bransch med små marginaler kommer ökade nationella kostnader genom flygskatten att kraftigt begränsa vår kapacitet att fortsätta investera i hållbarhet. Vårt budskap till regeringen är att skrota förslaget om en flygskatt som i praktiken riskerar att försena det hållbara flyget. Istället bör man stötta hållbar innovation och teknikutveckling, exempelvis genom att skapa ekonomiska incitament för investeringar i ny klimateffektiv teknik och i alternativa bränslen. På så sätt kan vi gemensamt minska flygets klimatpåverkan samtidigt som vi gör Sverige tillgängligt för alla.

 

Christian Clemens, vd, BRA
Rickard Gustafson, vd och koncernchef, SAS
Bjørn Kjos, vd och koncernchef, Norwegian

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Innehåll från Flex ApplicationsAnnons

Verktyget som hjälper till att säkra jämställda löner

Linda Tesell, produktchef på Flex Applications.
Linda Tesell, produktchef på Flex Applications.

Lika lön för lika arbete. Det är det tydliga syftet med den lönekartläggning som alla bolag är skyldiga att göra enligt lag. Men för många företag är jobbet både tidskrävande och svårt, eftersom de saknar stöd för det i sina system. I dag finns dock ett smart verktyg som gör kartläggningen betydligt lättare.

Extern länk: Checklista – här är stegen i en lönekartläggning 

Alla arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldiga att varje år göra en lönekartläggning. Den ska göra det enklare att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Den ska också hjälpa företagen att åtgärda och förhindra löneskillnader som har ett samband med kön.

Automatiserar och förenklar

Lönekartläggning är med andra ord ett viktigt verktyg för att säkra jämställda löner. 

– Men i dag är det tyvärr en hel del arbetsgivare som skjuter kartläggningen åt sidan, kanske för att de upplever den som krånglig och tidsödande. De saknar stöd för detta i sina system, vilket försvårar arbetet mycket, säger Linda Tesell. 

Hon är produktchef på Flex Applications, ett HR- och lönebolag som har utvecklat ett komplett, molnbaserat personalsystem med tidrapporter, reseräkningar, bemanning, lön och HR-processer. Systemet används i dag av drygt 8 000 bolag i Norden.  

– Vårt system gör det enkelt att hantera allt som rör lön och HR. Och den här nya modulen  automatiserar och snabbar upp hela processen kring lönekartläggning – från förberedelse och arbetsvärdering till analys och handlingsplan. Det gör att den var efterlängtad av många när den lanserades i början av året.  

Smidigt med allt samlat 

I och med att Flex Applications system rymmer alla delar i löne- och HR-processen finns all information samlad på ett ställe. 

– Det betyder att våra kunder har tillgång till all den data de behöver för att göra en lönekartläggning och de slipper krångliga överföringar mellan olika system. Det är inte minst viktigt med tanke på GDPR, säger Linda Tesell. 

En annan fördel är att det blir enkelt att göra ändringar längs vägen. 

– Om du till exempel upptäcker att några medarbetares befattningar blivit fel behöver du inte gå tillbaka från början och ändra, vilket du måste göra om du arbetar i olika system. 

Avvikelser hanteras 

Kartläggningen är även enkel att göra. Efter att ha gjort grundläggande förberedelser och en arbetsvärdering – där man bland annat värderar lika arbete och likvärdigt arbete – räcker det med att trycka på en knapp för att få en samlad sammanställning av löner och anställda med bland annat könsfördelning, löneskillnader och värderingspoäng. Det innebär att arbetsgivaren har allt som behövs för att göra en analys av företagets löner och hur jämställda de är. 

– Systemet går igenom allt som krävs enligt lag och även mer än så – om arbetsgivaren själv vill. Det hela mynnar sedan ut i en rapport. Där kan arbetsgivaren se avvikelser och göra noteringar som förs över till en handlingsplan. 

De lönejusteringar som behöver vidtas ska sedan genomföras så snart som möjligt, senast inom tre år. 

Sparar tid och gör det lätt att göra rätt

I och med att funktioner automatiseras och att all information visualiseras på ett strukturerat sätt i lönekartläggningen, frigörs många värdefulla arbetstimmar samtidigt som kvaliteten på arbetet höjs. Det blir rätt från start. 

Du behöver inte heller upprepa förberedelserna och arbetsvärderingen vid nästa års lönekartläggning. Det räcker med ett enkelt knapptryck för att få tillgång till all information du redan samlat om de anställda och deras löner. 

– Dessutom utvecklar och förbättrar vi systemet löpande. Vi har med flera kunder i processen, vilket gör att systemet också är väl förankrat i verkligheten, säger Linda Tesell.

Extern länk: Checklista – här är stegen i en lönekartläggning 

 

Mer från Flex Applications

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Flex Applications och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera