Rune Andersson och Dan Olofsson: S-politiker anser att friskolor är positivt

DEBATT. Endast 9 procent av socialdemokratiska kommunalråd anser att friskolor bidrar negativt till kommunens skolverksamhet. Det är fler som är positiva än negativa. Ändå anser S-politikerna att vinstförbud är en bra valfråga. Det visar en Sifo-undersökning som vi har låtit genomföra, skriver företagarna Dan Olofsson och Rune Andersson.

PARADOXALT. Ytterst få bland socialdemokratiska lokalpolitiker anser att friskolor är något negativt i deras kommun. Ändå tycker en majoritet av dem att vinstförbud är en bra fråga att driva i valet, skriver Rune Andersson, storägare i Academedia, tillsammans med Dan Olofsson.
PARADOXALT. Ytterst få bland socialdemokratiska lokalpolitiker anser att friskolor är något negativt i deras kommun. Ändå tycker en majoritet av dem att vinstförbud är en bra fråga att driva i valet, skriver Rune Andersson, storägare i Academedia, tillsammans med Dan Olofsson.Bild:Oskar Omne och Emil Malmborg

Ilmar Reepalus välfärdsutredning föreslår ett vinsttak som är så lågt att det i praktiken är ett vinstförbud. Utan vinster kan inte ett privat företag bygga reserver så att det blir stabilt och resurser skapas inte heller för utveckling. Det går inte att långsiktigt driva och utveckla företag med vinstförbud – resultatet blir att företagen avvecklas.

Om vinsttaket står en politisk principiell strid. Riksdagens majoritet bestående av allianspartierna och SD avvisar förslaget och vill i stället fokusera på kvalitet oberoende av ägarform. De rödgröna ska nu formulera ett förslag till riksdagen. Och denna vecka är frågan högaktuell på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.

Vår erfarenhet är att medan rikspolitiker ägnar mer tid åt ideologi är kommunpolitikerna ofta mer jordnära och närmare verkligheten.

På goda grunder kan konstateras att kommunalpolitiker från allianspartierna inte vill avveckla friskolorna. Men vad tycker egentligen socialdemokratiska kommunalråd i denna fråga?

Vi gav Sifo i uppdrag att undersöka detta. 154 S-kommunalråd intervjuades mellan den 22 och 30 mars 2017.

Den nya Sifo-mätningen visar:
* När kommunalråden ska ange vad som har störst betydelse för att kommunens skolverksamhet ska hålla en hög kvalitet, dominerar behovet fler kompetenta lärare. 69 procent anger att detta är det viktigaste. Endast 1 procent anger att vinstförbud för friskolor har störst betydelse.
* 33 procent anser att friskolorna bidrar positivt till kommunens skolverksamhet, fler än de 23 procent som anser att de varken bidrar positivt eller negativt och de 9 procent som anser att de bidrar negativt.
* Det som står klart i den nya Sifo-mätningen är att S-politiker inte anser att friskolorna bidrar negativt, eftersom mindre än var tionde kommunalråd har denna uppfattning. Problemet är snarare det fria skolvalet, det vill säga att föräldrar och elever i Sverige har valfrihet och rätten att själva välja skola.
* 41 procent anser att det fria skolvalet ska tas bort, medan lika många tycker att skolvalet ska vara kvar. Om det fria skolvalet slopas är 49 procent av S-kommunalråden för att närhetsprincipen åter ska gälla, det vill säga att eleverna placeras i skolor nära där man bor. Endast 29 procent är mot närhetsprincipen.
* Trots att nästan ingen anser att friskolorna bidrar negativt, har ändå 62 procent av S-kommunalråden uppfattningen att vinstförbud är en bra valfråga för att vinna röster.

Svenska folket överskattar hur stora vinsterna är i välfärdsföretagen. En undersökning redovisad av Entreprenörskapsforum 2015 visar att svenska folket tror att de ligger på cirka 25 procent av omsättningen. Det är mot denna bakgrund man ska värdera SOM-institutets undersökning från samma år som har fått stort genomslag, och där en majoritet av befolkningen är emot vinster i välfärden.

I en nyligen presenterad Sifo-undersökning får respondenterna reda på att vinsterna i verkligheten ligger på 4 till 6 procent. Med denna information blir uppfattningen den omvända. En majoritet av befolkningen anser att vinsterna är lagom eller för låga.
Att svenska folket är för valfrihet har länge varit känt.

Om också kommunalråd från alliansen hade inkluderats i den nya Sifo-undersökningen skulle andelen kommunalråd som anser att friskolorna bidrar negativt till svensk skola bli försvinnande liten. Samtidigt skulle en majoritet anse att de bidrar positivt.

På den direkta frågan om det skulle vara positivt om friskolorna lägger ned sin verksamhet är det en mycket liten minoritet som skulle ha denna uppfattning. Att mot denna bakgrund lägga energi på att avveckla friskolor är en prioritering som inte har stöd bland kommunalråden i Sverige.

Det som egentligen skaver hos S-kommunalråden är rätten att själv få välja skola. Där föredrar många att gå tillbaka till systemet med skolplacering efter var man bor.

Vi tycker att den nya Sifo-undersökningen därmed förtydligar vad debatten till slut kommer att handla om: Vem ska ha rätten att välja skola? Ska politikerna bestämma eller den enskilde eleven och hennes anhöriga?

 

Dan Olofsson
Rune Andersson

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från SPPAnnons

Var femte är felförsäkrad – så säkrar du kontrollen

Shoka Åhrman är pensionsexpert på SPP.
Shoka Åhrman är pensionsexpert på SPP.

I ett bolag med höga ambitioner behöver anställda få fokusera på kärnverksamheten utan att tappa bort sig i administrativt gnissel. Hantering av tjänstepensioner är en typisk fallgrop om rätt förutsättningar saknas.

Men det finns lösningar som sparar både tid och resurser, oavsett om bolaget har 10 eller 10 000 anställda.

Anmäl dig till SPP:s webbinar ”En smidig hantering av tjänstepensionen som sparar dig tid” 

Det finns många företag i Sverige som betalar pensionspremier i onödan till personer som redan avslutat sin anställning. Även motsatsen förekommer, där företaget av olika anledningar missar att betala in premier. Granskningar från bland annat FörsäkringsGirot visar att så många som var femte anställd är felförsäkrad.

– Vem på företaget bestämmer vad som ska vara pensionsgrundande? Är det bara grundlönen eller även eventuell rörlig del och bonusar? Även om ansvaret är tydligt kan pappersblanketter skapa oordning och bidra till felaktiga pensionsavsättningar. Förseningsavgifter, retroaktiva kompensationskrav och åtgärder från Skatteverket är några exempel på möjliga konsekvenser, menar Shoka Åhrman, pensionsexpert på SPP.

En nyckel för att lyckas med administrationen är att se till att företaget har någon med ett tydligt ansvar för pensionen vid bolaget. Extra viktigt är också att säkerställa att processerna backas upp av en tydlig pensionspolicy.

– Det minskar riskerna för felhantering och är ett bra stöd vid revisioner. Det underlättar även vid kompetensväxling och ökar robustheten. Här kan oberoende pensionskonsulter hjälpa till att styra upp.

Viktigt att hålla koll på pensionspremier

Det gäller att ha koll på om de anställda håller sig inom gränserna för att inte påverka intjänandet till den allmänna pensionen, och att säkerställa att pensionspremierna håller sig inom ramen för avdragsrätten.

– Inför varje månad ska pensionsgrundande löner registreras i lönesystem och här är det viktigt att det blir rätt för alla anställda, även för dem som är föräldralediga, tjänstlediga, utlandsanställda och för dem som löne- och bonusväxlar. Som växande bolag vill man självklart hålla fanan högt som trygg arbetsgivare med attraktiva förmåner. Då får inget gå fel, understryker Shoka Åhrman.

Hon ser smidiga digitala verktyg som en förutsättning för en bra översikt där de anställdas pensionspremier enkelt kan hanteras med hjälp av inlästa lönefiler.

Anmäl dig till SPP:s webbinar ”En smidig hantering av tjänstepensionen som sparar dig tid – Här får du nycklarna som behövs för att göra pensionshanteringen både enklare och säkrare. Passa också på att utbyta erfarenheter med andra personer på liknande roller.

Mer från SPP

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SPP och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?