ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Replik: Vi talar gärna om hyresförhandlingarna

Fastighetsägarna Sverige vill inleda samtal med Hyresgästföreningen kring förutsättningarna för de årliga hyresförhandlingarna. Det tycker vi är ett utmärkt förslag.

Hyresgästföreningen har de senaste åren arbetat tillsammans med företrädare för landets allmännyttiga bostadsföretag i SABO med att utveckla dagens hyressättningssystem. Vi har till exempel uppdaterat gemensamma riktlinjer, på olika sätt sett till att stötta det lokala hyressättningsarbetet och lyft fram goda exempel.

Förra våren, under de bostadspolitiska samtalen ledda av regeringens företrädare Claes Stråth, kom SABO och Hyresgästföreningen bland annat överens om att inleda arbetet med ett skiljeförfarande för tvistelösning och att införa tidsfrister för förhandlingarna. Det är överenskommelser som nu är på god väg att verkställas. Vi har också under ett flertal år bjudit in Fastighetsägarna till samtal om hur vi kan åstadkomma en tvistelösning även för de privata fastighetsägarna.

Därför gläder det oss att Fastighetsägarna nu vill vara en aktiv del av detta utvecklingsarbete. För utvecklingen av alla typer av partssystem förutsätter ansvarstagande parter.

Fastighetsägarna menar att hyresrätten hotas när fastighetsägarna inte får ta ut hyror som motsvarar prisutvecklingen i övriga ekonomin, och hänvisar till att hyresnivåerna i år ökar mindre än inflationen. Vi kan konstatera att hyreshöjningarna har legat en bra bit över kpi samtliga år mellan år 2000-2015. Under dessa år noterade vi ingen önskan från Fastighetsägarna att tydliggöra kopplingen mellan hyreshöjningar och kpi.

År efter år konstateras i stället av oberoende organ som IPD Fastighetsindex att det är ekonomiskt gynnsamt att äga och förvalta hyresrätter. Förhandlingssystemet ger stabil värdeutveckling och avkastning för fastighetsägare samt trygghet och rimliga boendekostnader för hyresgäster.

Man ska också komma ihåg att fastighetsägarna lever i symbios med sina kunder. Om vi antar att ett hushåll kan lägga max 40 procent av sin disponibla inkomst på hyran - en relativt hög nivå - har cirka 27 procent av hyreshushållen i Stockholm, Göteborg och Malmö ändå inte råd med en genomsnittlig hyresrätt på 60 kvm i det befintliga hyresbeståndet. Siffran är ännu högre när det gäller nyproducerade hyresrätter. Där har 54 procent inte råd.

Vi delar Fastighetsägarnas oro över hyresrättens minskade andel. Men vi ser andra orsaker till det än att privata fastighetsägare inte får ta ut så höga hyreshöjningar de önskar. Inte minst har de politiska besluten att ombilda cirka 26 000 av allmännyttans hyresrätter i Stockholms kommun bidragit till den minskade andelen, ett beslut som dessutom starkt bidragit till den överhettade bostadsmarknad vi ser i Stockholm idag. Glädjande är att nivån på ombildningar 2015 var den lägsta sedan 1997.

Staten behöver också förändra beskattningen mellan det ägda och det hyrda. Dagens skeva skattesystem premierar ägt boende. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda. Och i den frågan är vi eniga med både Fastighetsägarna och SABO.

Det är dags att hantera bostadspolitiken som den samhällsfråga den är. För det krävs kloka och handlingskraftiga politiker som förbättrar förutsättningarna för ett ökat byggande och förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Hyresgäster och fastighetsägare har ett delat ansvar för hyressättningen i Sverige och vi i Hyresgästföreningen tar det ansvaret på stort allvar. Vi diskuterar gärna vidare med både allmännyttan och de privata fastighetsägarna hur vi bäst tar det ansvaret vidare gemensamt och skapar förutsättningar för alla människors rätt till ett bra hem med rimliga hyror.

MARIE LINDER, förbundsordförande Hyresgästföreningen

JONAS NYGREN, förbundschef Hyresgästföreningen

ERIK ELMGREN, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Fastighetsägarnas text är här.

Tyck till