ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Replik: Urwitz har fel om Kammarrättens domar

  • Foto: Bertil Ericson

REPLIK. Gabriel Urwitz understryker vikten av rättssäkerhet i sin debattartikel i Dagens industri den 15 maj 2017 rörande domarna i de så kallade riskkapitalmålen.

På Kammarrätten i Stockholm är vi helt ense med Gabriel Urwitz – att alla mål ska hanteras rättssäkert. I sin debattartikel tar Gabriel Urwitz upp många frågeställningar, men låt oss hålla oss till den centrala: hur kan en domstol hantera och döma i 446 mål som rör 85 personer på ett rättssäkert sätt?

Riskkapitalmålen var många och omfattande. För att på ett rättssäkert och processekonomiskt sätt hantera den stora mängden mål som överklagades till Kammarrätten inrättades en organisation där domare, föredragande och domstolshandläggare frigjordes från övrigt målarbete och kunde koncentrera sig på dessa mål. På detta sätt kunde beredningen av målen hållas samman tidsmässigt och rättsutredningar tas fram vilket förkortade handläggningstiden.

Efter framställan från parterna höll kammarrätten muntliga förhandlingar i målen. Inför förhandlingarna arbetade kammarrätten för att alla, såväl parterna som rätten, skulle kunna vara så väl förberedda som möjligt. Vilka frågor som skulle behandlas under den muntliga förhandlingen och hur tiden skulle disponeras planerades efter samråd med parterna. Likaså fick parterna i några fall ta del av en skiss över strukturen och transaktionerna för att klargöra förutsättningarna. Genom denna avstämning var alla medvetna om vilka frågor som skulle behandlas muntligt och vilka som enbart skulle behandlas skriftligt och kunde planera och förbereda sig därefter.

I varje mål är det tre domare som har dömt. Domarna har, precis som för vilket annat mål som helst, enbart diskuterat utgången med varandra och varje mål har bedömts individuellt. Domarna har som alltid varit helt självständiga.

Gabriel Urwitz tar upp en tidigare meddelad dom som rör bolaget Nordic Capital och jämför med utgången i det målet. Förutsättningarna i det målet var delvis annorlunda och i några av kammarrättens nu meddelade domar berörs också den domen och varför dessa mål kan bedömas annorlunda.

Lika mål ska bedömas lika – något annat vore rättsosäkert. Men domarna har ju kommit till samma resultat? Javisst, att självständiga och kunniga domare efter noggrann genomgång av mål från samma tidsperioder och med liknande förutsättningar och frågeställningar kommit till samma resultat visar på rättssäkerhet.

För den som är intresserad av hur Kammarrätten har motiverat sina domar rekommenderas ett besök på domstolens hemsida där nio domar finns publicerade.

 

Thomas Rolén, president, Kammarrätten i Stockholm

 

Läs Gabriel Urwitz artikel här.

Läs svar från Nordic Capital här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till