1515

Replik: Fel att återinföra revisionsplikten

REPLIK. FAR och Ekobrottsmyndigheten, EBM, har i en debattartikel i Di den 20 mars, föreslagit att kraven på aktiebolagen ska ökas för att motverka ekonomisk brottslighet. Srf konsulternas förbund, branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter, anser att de förslag som framförs inte är rätt lösningar. Det krävs en mer modern syn på hur problemen ska lösas.

Roland Sigbladh och Mikael Carlson.
Roland Sigbladh och Mikael Carlson.

Aktiebolaget är en utmärkt bolagsform för att bedriva verksamhet med begränsat risktagande. Ibland används dock företagsformen även för att kunna bryta mot regelverken utan att få personligt ansvar. Genom att använda så kallade målvakter kan en huvudman med kriminellt uppsåt arbeta via ett aktiebolag och orsaka stor skada. EBM kallar detta för att använda aktiebolaget som ett brottsverktyg och tillsammans med FAR har man nu gjort en analys och lagt fram förslag som de tror ska lösa problemen. En orsak till ekonomiska brott förklaras med att de mindre bolagen numera inte har krav på revision och ett varnande finger höjs för att låta ännu fler bolag undantas från revisionskravet.

Men revision är främst avsett att vara ägarnas kontroll av verksamhetens förvaltning och inte att vara ett verktyg mot ekonomisk brottslighet, även om granskningen kan upptäcka skattefusk som på så sätt lyfts fram i ljuset genom revisorns anmälningsskyldighet. En majoritet av de svenska bolagen är dock små och ägarledda. Det saknas därför motiv från ägaren att använda revision av förvaltningen som utförs av ägaren själv. Och den revision som förekommer i praktiken är inte heller löpande enligt skolboken, utan sker oftast efter årets slut, en bit in på det nya året. Det innebär att den som med brottsligt uppsåt skaffar sig ett aktiebolag, har mycket god tid på sig att utföra ett brott och hinna dölja det innan det överhuvudtaget når revisorns granskning. I en modern värld som fångar data digitalt och går mot redovisning i realtid är det därför naivt att tro att en granskning efter ett år kan vara ett effektivt medel att motverka att aktiebolaget används som brottsverktyg. Lika lite påverkan har det att korta tiden för inlämning av årsredovisningen från sex till fyra månader. Det skulle bara innebära att ett brott som har begåtts i början av året upptäcks efter upp till 16 månader istället för 18 månader. Skulle det förhindra brott?

Det skulle vara att gå bakåt i utvecklingen att behålla revision för våra småföretag. De allra flesta företagare sköter sig, betalar skatt som de ska och många tar dessutom professionell hjälp med den löpande redovisningen av auktoriserade redovisningskonsulter. Det vet vi som organiserar 3.500 av landets auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter, som arbetar på uppdrag åt 330.000 företag och hjälper dem med ekonomi- och lönehantering. Dessa fungerar även som företagarens bollplank i frågor som rör ekonomi, lön och företagande så att fel som beror på bristande kunskap kan undvikas. En aktiv kontakt är ett betydligt bättre motgift mot problem och brott än en passiv kontroll.

Bara tanken att ett krav på revision av aktiebolag skulle hindra ekonomisk brottslighet är i sig stötande, eftersom det misstänkliggör den stora majoritet av hederliga företagare som väljer aktiebolaget för sin verksamhet. En sådan lösning motsägs även av EBMs egen undersökning som visar att brottslig verksamhet förekommer även vid revision. Skatteverket har dessutom gjort bedömningen att Sverige kan liknas vid Norge vad gäller sambandet mellan avskaffad revision och skattefusk, där man kommit fram till att det inte finns något sådant tydligt samband. Sänkta skattesatser, Rot/Rut, certifierade kassaregister, krav på rapportering vid misstänkt penningtvätt med mera, har istället tillsammans medfört att det svenska näringslivet är vitare än någonsin tidigare, trots att revisionsplikten har avskaffats för mindre bolag.

För att bekämpa den ekonomiska brottsligheten måste man därför söka efter mer moderna metoder som även skapar nytta för företagen. Metoder som bygger på att det blir rätt från början och att brott upptäcks tidigt. Det innebär att kvalitetssäkringen av redovisningen måste bli en proaktiv del i den löpande produktionen, istället för en retroaktiv kontroll som innebär att fel och brister kan existera tills året är slut och revisionen påbörjas. Sådana mål skulle möjligen kunna uppnås genom en statlig auktorisation av redovisningskonsulter och ett krav på att dessa ska kvalitetssäkra redovisningen i aktiebolagen. EBM har föreslagit sådana lösningar, men det motsatte sig FAR, så den nya enigheten kring de förslag som framförs framstår som något överraskande. En auktoriserad redovisningskonsult skulle upptäcka brott tidigt och därmed även kunna förhindra att ett bolag används för brottslig verksamhet genom att signalera sin avgång eller att rapportera till myndigheterna.  Och redan det faktum att den som har brottsligt uppsåt vet från början att aktiebolagets verksamhet kommer att utvärderas löpande av en auktoriserad redovisningskonsult skulle sannolikt skapa en insikt om man inte har någon möjlighet att använda aktiebolaget för ekonomiska brott.

Förslaget att registrera om man har anlitat professionell hjälp med redovisningen är ett steg i rätt riktning, men då talar vi inte om revision, utan produktion av den löpande redovisningen via en auktoriserad redovisningskonsult. En sådan lösning diskuterar Srf konsulterna gärna vidare.

Det är hög tid att gå vidare och lägga den omoderna efterkontrollen revision på hyllan och i stället satsa på en mer modern och effektiv löpande kvalitetssäkring. Rätt verktyg ska användas till rätt uppgift och brottsbekämpning långt i efterhand är fel väg i en modern miljö där redovisningen växer fram i realtid. Det är dags att presens ersätter imperfekt för att skapa hög kvalitet in redovisningen.

 

Mikael Carlson, branschansvarig, Srf konsulterna
Roland Sigbladh, förbundsdirektör, Srf konsulterna

 

Läs debattinlägget från FAR och EBM här.

Läs replik från Svenskt Näringsliv här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från 2SecureAnnons

Personalsäkerhetsprogram, en viktig del i företags riskhantering

Medarbetarna är ett företags viktigaste tillgång men att felrekrytera en medarbetare kan idag medföra stora kostnader och långvarig skada. Därför blir det allt viktigare för företag att se till att de har en systematisk metod för att kontrollera och bedöma sin personals pålitlighet.

– Företag börjar inse att en felrekrytering blir väldigt kostsam. Vi lever i ett mer öppet samhälle, folk är mer benägna än tidigare att tala osanning eller lägga fram falsk dokumentation för att skapa en karriär eller tillskansa sig en viss befattning, ibland med en dold agenda, berättar Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef för Human Risk Management på 2Secure.

700 000 kronor kostar en felrekrytering

Ett personalsäkerhetsprogram innefattar att ha processer för att förebygga att opålitliga personer kommer in i verksamheten, att upptäcka om det begås oegentligheter samt att hantera incidenter på ett strukturerat sätt. En genomsnittlig kostnad för en felrekrytering ligger idag på drygt 700 000* kronor.

– Vi märker ett stort ökat intresse från företag att kunna försäkra sig om att personalen man anställer är lämplig, inte bara från ett kompetensperspektiv utan även från ett pålitlighetsperspektiv, säger Elisabeth.

Syftet med ett personalsäkerhetsprogram, som bör utföras både innan, under och efter en anställning, är att skydda företagets värdefulla tillgångar och information. Det bör vara en självklar del i företagets riskhantering, för att reducera framtida risker och kostnader. Det blir också fler och fler branscher som idag har regulatoriska krav att göra den här typen av kontroller.

Ledande aktör inom säkerhetsrådgivning

2Secure har sedan starten 2006 varit marknadsledande leverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade tjänster för företag och offentlig sektor. Tjänster som exempelvis IT- och informationssäkerhet, omvärldsbevakning, utredning och forensik samt incident och krisledning.

– Vi har genom åren utfört mer än 20 000 bakgrundskontroller på uppdrag från kunder som representerar samtliga branscher. Det varierar kraftigt från bransch till bransch när det kommer till identifierade risker i slutrapporten. En grov uppskattning är att 20 procent av samtliga kontroller har någon form av avvikelse, allt som oftast kopplat till cv:t, avslutar Elisabeth.

Om 2Secure - DET INTELLIGENTA SÄTTET ATT KONTROLLERA RISK

Vi levererar konkret nytta som gör direkt skillnad. Vi kan dessutom, med vår kompetens och vår bredd, se en helhet som många andra missar. Det är det vi kallar det intelligenta sättet att kontrollera risk. Vi är en partner som förstår situationen, affären och organisationen, inte bara hoten och riskerna.

Läs mer på 2Secure.se 

Läs mer om 2Secures tjänst Personalsäkerhet här

*Undersökning 2018 Öhrling/PWC

Mer från 2Secure

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med 2Secure och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?