ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Regeringen smiter från banvallsbygget

  • Foto: TT, Di (montage)

Öresundsbron byggdes inte i etapper utan i ett svep, från Sibbarp till Kastrup. Först då får bron sin mening som ett trafiksystem. Etappvis är den meningslös.

 

 

Riktigt så illa är det inte med en etappvis utbyggd höghastighetsbana, men nästan. Meningen med en snabb järnväg är att man ska kunna ta sig från Stockholm till Göteborg på två timmar, inte att man ska åka snabbt de första 15 milen och sedan lika lusigt och osäkert de 35 andra.

Meningen med en snabb, ny järnväg är också att den ska fungera som ett enhetligt trafiksystem inom rimlig tid. Systemet blir poänglöst om man bygger etappvis i 40 - 50 år. Ingen kommun kan planera efter en sådan tidsplan. Och ingen tågoperatör vill investera i snabba tåg som kan användas först 2070.

Trafikverkets besked under torsdagen var också att med regeringens krav på anslagsfinansiering inom befintlig ram är det meningslöst med höghastighetståg. Eller som man uttrycker det: "Dimensionering för ännu högre hastighet skulle medföra högre kostnader vilka är svåra att motivera, eftersom den högre hastigheten inte bedöms kunna nyttjas förrän långt fram i tiden."

I stället blir det en fattigmansvariant på 250 km/h och ballasterad banvall, det vill säga spåren vilar på makadam. Det blir billigare att bygga jämfört med betong men Trafikverket skriver att sådan teknik kommer att höja framtida underhållskostnader väsentligt. Det är liktydigt med förseningar. Dagens mycket osäkra järnväg kommer alltså att bestå.

Grundproblemet är finansieringen. Sverigeförhandlingarna, som har till uppgift att projektera höghastighetsbanan med kommunerna, förordar lånefinansiering och bygge i ett svep. Trafikverket gör precis samma bedömning. Lån möjliggör en snabb utbyggnad. "Med en sådan lösning kan nyttoeffekter realiseras tidigare i form av bland annat ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad tillförlitlighet. Då kan också högre hastighet motiveras." Tydligare kan det inte sägas.

Om Sverige skulle låna varje krona av kostnaden för höghastighetsbanan skulle statsskulden öka från 36 procent av BNP till 39. Då är vi fortfarande bland de bästa i EU-klassen. S och M måste ompröva sin inställning till lånefinansiering. Även framtiden har ett värde och kostnaden för investeringar som ska användas i minst 100 år måste spridas mellan generationerna.

Tyck till