ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

PWC: Rekordhöjda skatter 2017

  • Regeringen vid det årliga sammanträdet i Harpsund 2016. Foto: Maja Suslin

DEBATT. På en rad olika områden vill regeringen höja skatten för företag. Tillsammans kan utredningarna, grovt uppskattat, leda till skattehöjningar med 20 miljarder kronor eller mer, skriver PWC:s Mikael Carlén och Hans Peter Larsson.

Aldrig i modern tid har så många skattefrågor varit i luften i olika utredningar som nu. Under 2017 ska dessa landas. Frågan är om det görs någon gemensam konsekvensanalys? Alla utredningar har det mer eller mindre uttalade syftet att höja skatten. Sammantaget föreslås och diskuteras skattehöjningar för företag och ägare på i storleksordningen drygt 20 miljarder kronor.

Nyligen varnade riksdagens revisorer för att statens budget riskerar att vara underfinansierad för kommande år. Omfattande budgetförstärkningar rekommenderades. Redan i årets budget ansågs regeringen balansera på slak lina mellan lånefinansiering och skattehöjningar. Detta förstärker trycket på regeringen att höja skatter.

Under 2016 bröts på allvar trenden med sjunkande skattetryck, skatter på arbete och miljö höjdes. Detta samtidigt som bilden av Sverige som extremt högskatteland började nyanseras utomlands. Under 2017 riskerar den nya trenden att accelereras. Förslagen i utredningarna kan var och en få allvarliga negativa konsekvenser, sammantaget riskerar de att få en exponentiell effekt.

Följande skattefrågor är i luften.

3:12-utredningen. Förslag om höjd skatt för 400.000 ägare till fåmansaktiebolag. Innehåller försämringar av olika slag, men även några förbättringar. Tillsammans höjd skatt med knappt 5 miljarder kronor.

Finansiell verksamhet. Anses inte bedrivas bara av banker och finansbolag utan av alla företag som har koncernintern in- eller utlåning eller säljer till exempel försäkringar i anslutning till sina varor och tjänster. Sammantaget höjs skatten med 3,7 till 7 miljarder kronor, sannolikt i den övre delen av intervallet, enligt utredningen.

Transporter. En kilometerskatt på vägen beräknas ge 4 miljarder kronor i skatt och en flygskatt som indirekt påverkar företag beräknas ge 1,8 miljarder.

Bolagsskatten. Endera dagen kommer regeringen att föreslå att avdragsrätten för räntor begränsas för företag med olika följdändringar. Sänks inte bolagsskattesatsen i motsvarande grad innebär det en faktisk skattehöjning.

Fastigheter. I mars kommer regeringen att presentera förslag som berör beskattningen av fastigheter som ägs genom bolag och angränsande frågor. Nya regler hinner sannolikt inte införas till 1 jan 2018. Få räknar med sänkt skatt. Direktiven innehåller inget om att skatteuttaget på sektorn ska höjas, men det är sannolikt att förslag läggs i den riktningen.

Vinster i välfärden. Utredningen har presenterat förslag och menar att övervinster ska återinvesteras i verksamheten. Med den föreslagna beräkningsmodellen kommer dessa inte senare att kunna delas ut. Detta är ingen skattehöjning och det återstår att se var det förslaget landar. Detta kan dock uppfattas som snarlikt en skattehöjning. Om inte verksamheten begränsas eller läggs ned.

Tillsammans kan utredningarna, grovt uppskattat, leda till skattehöjningar med upp 20 miljarder kronor eller mer. Det är svårt att erinra sig en motsvarande skattehöjning för företag och ägare. Detta innan vi har sett höstens budget för 2018. Bestämmer sig regeringen för att göra utredningsförslagen till sin politik läggs de sannolikt in i budgetpropositionen kommande höst. De blir därmed i praktiken svåra att stoppa. Detta reser även en demokratisk fråga.

Svensk skattepolitik led fram till för bara några år sedan av så kallade återställare mellan olika regeringar. Detta försvårade för entreprenörer och ägare att driva företag. Nu riskerar förtroendet dessutom att urholkas. Företag och ägare har ofta en planeringshorisont på fem till tio år, vilka regler kan de lita på?

I vår omvärld ser vi hur skatter åter börjar sänkas. Nyligen har bolagsskatten sänkts i Danmark, Norge, Finland och Storbritannien liksom i Tyskland för några år sedan. Efter Brexit och Trumps seger i USA diskuteras långtgående bolagsskattesänkningar i dessa länder. Även i Frankrike är politiker inne på samma spår. Den internationella skattekonkurrensen är åter, trots tal om annat. I skattefrågor säger politiker ofta en sak i internationella sammanhang, men gör en annan på hemmaplan. Jobb måste skapas för att val ska vinnas.

I vår rådgivning ser vi den sammantagna bilden av nu liggande utredningsförslag. Vi märker en stor oro bland företagare angående hur förslagen kommer att påverka deras verksamhet.

Mikael Carlén, partner och ansvarig för Tax & Legal services, PWC
Hans Peter Larsson, partner och skatterådgivare för ägarledda företag, PWC

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer