ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

PM Nilsson: Förnuft och frihet vann slaget om Karlshamn

I ostlig vind om sex meter per sekund anlöpte Telma Kosan på tisdagen Karlshamn för att leverera gas till Eon. Fartyget lämnade i söndags Ust-Luga, Rysslands stora gasterminal fem mil norr om Narva i Finska viken.

 

Sikten över Östersjön var måttlig, plus en grad i luften, inga vindar att tala om, medelhastighet över havet blev 12 knop.

Karlshamn är Sveriges fjärde största energihamn. Den absolut största delen av trafiken kommer från Polen, Baltikum och Ryssland. Av 1100 fartyg om året har 700 rysk anknytning. Ryssarna lossar mest flis, virke, gas och olja. Hälften av all diesel och bensin som bränns i Sverige är rysk.

Hamnen har stora expansionsplaner, kajerna ska bli längre och djupet djupare, bland annat för att vara en del i "sidenvägen" mellan Europa och Kina.

Det var detta intresse som Margot Wallström tog fasta på och gav företräde när hon och försvarsminister Peter Hultqvist i måndags kväll gav sitt medgivande till att Karlshamn går vidare med kontraktet med Wasco, det internationella konsortium som fått Nord Streams uppdrag att lägga ut gasledningen mellan Tyskland och Ryssland.

Oppositionen skräder inte orden. Sverige har vikt ner sig, Sverige är köpt, kommunpolitik avgör svensk säkerhetspolitik. Man jämför till och med Karlshamns affärer med 1940-talets transittrafik av tyska trupper.

Att alliansfria Sverige av säkerhetspolitiska skäl skulle stoppa gasleveranser till Europas största Nato-land var och är i bästa fall fria fantasier, i värsta fall ett oansvarigt storhetsvansinne som bara kan drabba moderater som vittrar sosseblod.

Sverige är den Östersjöstat som har flest internationella kablar och ledningar på botten. Vi kommer att lägga fler och vi är beroende av att alla strandstater samarbetar kring gemensamma regler. Varje gång vi vill lägga en ny kabel till andra sidan havet måste vi ringa Nord Stream och avtala om en överbryggning över gasledningarna, och vice versa. Om vi försvårar deras bygge finns det många sätt för dem att försvåra våra. Öppna inte den möjligheten.

De hemligstämplade säkerhetspolitiska skäl som Försvarsmakten angav för att Karlshamn skulle säga nej till Wasco kan ingen utomstående värdera eftersom vi inget vet. Det finns ingen anledning att misstro försvaret, men det finns heller inget skäl att misstänkliggöra kompromissen mellan Karlshamns intressen och Försvarsmaktens. Om försvarsministern säger att situationen kan hanteras med förstärkt bevakning är det magstarkt att utropa svensk kapitulation eller beskriva regeringen som vek mot Moskva.

Utrikesminister Margot Wallströms position kan precis lika gärna beskrivas som stark. Svenska handelsintressen är något vi ska försvara, och har försvarat med framgång. Det fria havet och öppna hamnar är ett tidlöst, djupgående och friskt svenskt intresse. Det är ingen slump att UD:s huvudsakliga syssla är att främja svensk handel, eller att den svenska flottan sedan 1600-talet bekämpar pirater i Medelhavet och Röda havet. (Barbareskstaterna mutades med bärnsten och levande renar.)

Svenska flottan har också, men undantagsvis, slagits med danskar och ryssar om kontroll över handelsvägarna genom Östersjön. Det ska vi inte göra igen. Sverige ligger inte i hybridkrig med Ryssland. Och det är inte alls säkert att det gynnar Sverige att en svensk regering ska kunna blockera enskilda affärer hos hamnbolagen. Alla stater har rätt till handel, i rör eller på fartyg. Det är också en doktrin som Sverige bör och ska försvara.

Därmed försvarar vi också de nyckfulla amerikanernas rätt att ånga in med sina nya LNG-fartyg, vilket Obama-administrationen och dess ambassadörer har lobbat för i åratal. De är välkomna. LNG-marknaden har exploderat och omsätter snart mer gas än vad som går i pipeline. USA är på väg att bli en av världens största gasexportörer. EU är världens största gasimportör och köper främst från Nordafrika och Nordsjön. Om amerikansk gas är billigare än rysk kommer tyskarna att köpa, och svenska hamnar och svenska vatten kommer att vara öppna för mellanlagring. Det står vi för.

Hanö rapporterar sydostlig vind, 6-9 m/s för onsdagen.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies