Annons

PM Nilsson: Även Trump blir grön

Förnybara energikällor blev 2015 världens snabbast växande kraftslag, rapporterade IEA, International Energy Agency, i början av månaden. Med en hastighet av 500.000 nya installerade solpaneler varje dag och två nya kinesiska vindkraftverk varje timme passerade sol, vind och vatten alla andra.

 

 

SOL, VIND OCH VATTEN. Hastigheten i expansionen av kinesisk solkraft har överraskat alla bedömare. Om fem år kommer förnyelsebara energikällor stå för 28 procent av världens energibehov.
SOL, VIND OCH VATTEN. Hastigheten i expansionen av kinesisk solkraft har överraskat alla bedömare. Om fem år kommer förnyelsebara energikällor stå för 28 procent av världens energibehov.Bild:AP

Det är en utveckling som har överraskat alla prognosmakare. Peak-oil har man talat om länge, men att kol skulle tappa kraft så tidigt trodde ingen.

Det främsta skälet till den snabba expansionen för sol och vind i Asien är att förbättra luftkvaliteten i storstäderna samt att el från främst sol är billigt och kan produceras lokalt. Tydliga politiska signaler som Paris-avtalet spelar en stor roll, men de kommersiella krafterna har kommit ikapp.

Hur snabbt skiftet kan gå vågar inte ens IAE förutspå, men om den tekniska och ekonomiska utvecklingen fortsätter kommer utsläppen från fossila bränslen minska tidigare än man trodde för bara något år sedan.

Detta ställer nya och delvis komplicerade krav på företagen, deras hållbarhetsarbete och framför allt på deras affärsmodeller. Att sträva efter så liten miljöpåverkan som möjligt är ett viktigt mål för de flesta kommersiella aktörer och ofta en integrerad del av varumärket. Det är till och med ett integrerat mål för vår kultur och civilisation.

Men vad händer när detta mål blir själva förutsättningen för affären?

Ta energisektorn till exempel. Elpriset tenderar numera att gå mot noll, det ligger i likhet med räntan till och med ibland på minus på delar av den europeiska marknaden. Orsaken är att sol och vind blåser sönder prisbilden eftersom solkraft inte har någon produktionskostnad utöver själva installationen.

Om priset på solceller fortsätter att falla och tekniken fortsätter att utvecklas kommer solpaneler vara standard på alla tak, i alla fönster och på alla väggar. Om vi därtill utvecklar energiflödets internet som lätt flyttar kraft över stora avstånd blir elektricitet lika gratis som solsken.

Att det blir svårt att vara ett energiföretag i en sådan miljö har fler kraftjättar än Vattenfall fått känna på under de sista åren, men det blir framför allt svårt att profilera sig som ett hållbart eller grönt energiföretag. Alla andra alternativ än de så kallade gröna kommer att vara kommersiellt stendöda.

Eller ta transport, som är den största fossila utmaningen för den rika världen, däribland till exempel Sverige.

Kombinationen av batteriutvecklingen och det låga elpriset kommer snart att göra elbilen till det enda möjliga ekonomiska alternativet. Många pekar på 2017 då det kommersiella genombrottet kommer på riktigt. Tesla lanserar då sin folkvagn, och VW, Peugeot och Toyota börjar priskonkurrera med sina.

Tillsammans med en allt hårdare attityd mot avgasutsläpp i städer och den radikalt förbättrade driftsekonomin är nybilsvalet givet. Att bränna diesel i innerstan kommer att kännas som att röka cigaretter på kontoret: korkat, dyrt och socialt oacceptabelt. Att köra elbil är 80 procent billigare och man slipper helt kostnader för slitaget av förbränningsmotorns vibrationer, rörliga delar och höga temperaturer.

Utvecklingen för tung lastbilstrafik tycks än så länge kräva elektrifiering av vägnätet, liknande det som finns för järnväg, men utvecklingen ser ut att bli likartad och lastbilstillverkarna är väl förberedda på genombrott för eldrift.

Även här är ekonomin ett mycket starkt argument. Den nyaste och snålaste dieselmotorn drar 2,5 liter per mil. En 40 tons lastbil som går på el drar 7 kilowattimmar per mil, vilket innebär 7 kronor milen om man köper till normalt villapris, eller en femtedel jämfört med dieselbilen.

Troligen kommer större företag, enskilt eller i samarbete, elektrifiera transportvägar för att sänka sina kostnader. Tillsammans med utvecklingen av sjöfarten, där jättelika halvkilometer långa, 20 containrar höga och snart obemannade skepp seglar i sex knop över haven, kommer priset på godstransport att gå ner till nästan ingenting.

Hur svårt det är att vara redare i en sådan miljö har Stena och de andra fått känna på i många år, men det blir ännu svårare att driva sjöfrakt med grön profil eftersom alla andra alternativ är utslagna.

Vi har vant oss vid att digitaliseringen driver disruptiva innovationer som plötsligt vänder upp och ner på affärsmodeller i hela branscher. Det är ett intecknat skeende. Det nya är att det man fram tills nu har kallat hållbarhetsarbete har samma effekt. Hållbara transporter, hållbar produktion och hållbar tillväxt är inte bara önskvärt utan det enda affärsmässigt möjliga alternativet.

Hela branscher kommer att försvinna om de inte snabbt ställer om. Miljövänligt är snart inte det dyra alternativet utan det billigaste. Marknadsekonomi och handel är inte problemet, utan den enda lösningen.

Efter valet sa den svenska miljöministern att hon egentligen inte är särskilt oroad om USA skjuter upp Paris-avtalet. Det är inte bra, men de ekonomiska och tekniska gröna drivkrafterna är nu starkare. Om hon har rätt blir Donald Trump USA:s hittills grönaste president.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera