1515

PM Nilsson: Även Trump blir grön

Förnybara energikällor blev 2015 världens snabbast växande kraftslag, rapporterade IEA, International Energy Agency, i början av månaden. Med en hastighet av 500.000 nya installerade solpaneler varje dag och två nya kinesiska vindkraftverk varje timme passerade sol, vind och vatten alla andra.

 

 

SOL, VIND OCH VATTEN. Hastigheten i expansionen av kinesisk solkraft har överraskat alla bedömare. Om fem år kommer förnyelsebara energikällor stå för 28 procent av världens energibehov.
SOL, VIND OCH VATTEN. Hastigheten i expansionen av kinesisk solkraft har överraskat alla bedömare. Om fem år kommer förnyelsebara energikällor stå för 28 procent av världens energibehov.Bild:AP

Det är en utveckling som har överraskat alla prognosmakare. Peak-oil har man talat om länge, men att kol skulle tappa kraft så tidigt trodde ingen.

Det främsta skälet till den snabba expansionen för sol och vind i Asien är att förbättra luftkvaliteten i storstäderna samt att el från främst sol är billigt och kan produceras lokalt. Tydliga politiska signaler som Paris-avtalet spelar en stor roll, men de kommersiella krafterna har kommit ikapp.

Hur snabbt skiftet kan gå vågar inte ens IAE förutspå, men om den tekniska och ekonomiska utvecklingen fortsätter kommer utsläppen från fossila bränslen minska tidigare än man trodde för bara något år sedan.

Detta ställer nya och delvis komplicerade krav på företagen, deras hållbarhetsarbete och framför allt på deras affärsmodeller. Att sträva efter så liten miljöpåverkan som möjligt är ett viktigt mål för de flesta kommersiella aktörer och ofta en integrerad del av varumärket. Det är till och med ett integrerat mål för vår kultur och civilisation.

Men vad händer när detta mål blir själva förutsättningen för affären?

Ta energisektorn till exempel. Elpriset tenderar numera att gå mot noll, det ligger i likhet med räntan till och med ibland på minus på delar av den europeiska marknaden. Orsaken är att sol och vind blåser sönder prisbilden eftersom solkraft inte har någon produktionskostnad utöver själva installationen.

Om priset på solceller fortsätter att falla och tekniken fortsätter att utvecklas kommer solpaneler vara standard på alla tak, i alla fönster och på alla väggar. Om vi därtill utvecklar energiflödets internet som lätt flyttar kraft över stora avstånd blir elektricitet lika gratis som solsken.

Att det blir svårt att vara ett energiföretag i en sådan miljö har fler kraftjättar än Vattenfall fått känna på under de sista åren, men det blir framför allt svårt att profilera sig som ett hållbart eller grönt energiföretag. Alla andra alternativ än de så kallade gröna kommer att vara kommersiellt stendöda.

Eller ta transport, som är den största fossila utmaningen för den rika världen, däribland till exempel Sverige.

Kombinationen av batteriutvecklingen och det låga elpriset kommer snart att göra elbilen till det enda möjliga ekonomiska alternativet. Många pekar på 2017 då det kommersiella genombrottet kommer på riktigt. Tesla lanserar då sin folkvagn, och VW, Peugeot och Toyota börjar priskonkurrera med sina.

Tillsammans med en allt hårdare attityd mot avgasutsläpp i städer och den radikalt förbättrade driftsekonomin är nybilsvalet givet. Att bränna diesel i innerstan kommer att kännas som att röka cigaretter på kontoret: korkat, dyrt och socialt oacceptabelt. Att köra elbil är 80 procent billigare och man slipper helt kostnader för slitaget av förbränningsmotorns vibrationer, rörliga delar och höga temperaturer.

Utvecklingen för tung lastbilstrafik tycks än så länge kräva elektrifiering av vägnätet, liknande det som finns för järnväg, men utvecklingen ser ut att bli likartad och lastbilstillverkarna är väl förberedda på genombrott för eldrift.

Även här är ekonomin ett mycket starkt argument. Den nyaste och snålaste dieselmotorn drar 2,5 liter per mil. En 40 tons lastbil som går på el drar 7 kilowattimmar per mil, vilket innebär 7 kronor milen om man köper till normalt villapris, eller en femtedel jämfört med dieselbilen.

Troligen kommer större företag, enskilt eller i samarbete, elektrifiera transportvägar för att sänka sina kostnader. Tillsammans med utvecklingen av sjöfarten, där jättelika halvkilometer långa, 20 containrar höga och snart obemannade skepp seglar i sex knop över haven, kommer priset på godstransport att gå ner till nästan ingenting.

Hur svårt det är att vara redare i en sådan miljö har Stena och de andra fått känna på i många år, men det blir ännu svårare att driva sjöfrakt med grön profil eftersom alla andra alternativ är utslagna.

Vi har vant oss vid att digitaliseringen driver disruptiva innovationer som plötsligt vänder upp och ner på affärsmodeller i hela branscher. Det är ett intecknat skeende. Det nya är att det man fram tills nu har kallat hållbarhetsarbete har samma effekt. Hållbara transporter, hållbar produktion och hållbar tillväxt är inte bara önskvärt utan det enda affärsmässigt möjliga alternativet.

Hela branscher kommer att försvinna om de inte snabbt ställer om. Miljövänligt är snart inte det dyra alternativet utan det billigaste. Marknadsekonomi och handel är inte problemet, utan den enda lösningen.

Efter valet sa den svenska miljöministern att hon egentligen inte är särskilt oroad om USA skjuter upp Paris-avtalet. Det är inte bra, men de ekonomiska och tekniska gröna drivkrafterna är nu starkare. Om hon har rätt blir Donald Trump USA:s hittills grönaste president.


Innehåll från EKNAnnons

Fem tips för att förbättra bolagets likviditet

Anna Långström är regionansvarig på EKN.
Anna Långström är regionansvarig på EKN.

Många exporterande företag har utmaningar med sin likviditet, som inte minst pressas av stora ordervolymer och långa betaltider. Så här kan du stärka kassaflödet på kort och lång sikt.

Så kan EKN hjälpa dig att stärka ditt företag

– Det finns många olika sätt att stärka kassaflödet och förbättra likviditeten. Vi på EKN jobbar varje dag med exportföretag, och vi ser därför de bästa knepen som dessa företag använder, säger Anna Långström, regionansvarig på EKN, den statliga myndighet som har till uppdrag att hjälpa svenska exportföretag ut i världen.

Här är fem sätt att få ett bättre kassaflöde och slippa problem med likviditeten:

1. Ta kontroll

Det första steget är att skapa en överblick över företagets behov av likviditet. Det är också ofta ett krav från bankens sida om du vill få deras hjälp med finansieringen.

– Gör en analys av kassaflödet där du går igenom när intäkter och utgifter uppkommer i affärsprocessen, när underleverantörer ska betalas – och så klart vid vilka tidpunkter det kan uppstå finansieringsbehov.

2. Öka rörelsekrediten hos banken med hjälp av EKN

Ett vanligt sätt att stärka likviditeten är att ta hjälp av banken. Ibland kan det dock vara svårt att få rörelsekredit av banken, som behöver säkerheter för att kunna säga ja. Då kan EKN hjälpa till genom att ställa ut en rörelsekreditgaranti.

– En rörelsekreditgaranti innebär att vi på EKN tar 50 procent av bankens risk, vilket gör det enklare för banken att säga ja. Den här möjligheten finns även för företag som inte själva exporterar, men som är underleverantörer till exporterande företag, förklarar Anna Långström.

3. Sälj dina fakturor

När du säljer dina fakturor får du normalt 96–99 procent av fakturans hela värde inom 24 timmar.

– Det kan vara en bra lösning, men du ska vara medveten om att du också säljer kundhanteringen och rätten till eventuella försenings- och inkassoavgifter. Du får med andra ord sämre kontroll på hur dina kunder behandlas i betalningsskedet, säger Anna Långström.

Det är också ett också ett ganska dyrt sätt att förbättra likviditeten.

– Även om du får 99 procent av fakturans värde så motsvarar det en procent i ränta i månaden, om du har 30 dagars betalningstid.

4. Leasa i stället för att köpa

I dag är det vanligt att leasa allt från bilar och kopiatorer till skrivare och maskinutrustning. Nackdelen är att det oftare är dyrare än att köpa utrustningen, men i gengäld binder du inte upp kapital eller belastar kreditutrymmet på samma sätt. Leasingbetalningarna är dessutom direkt avdragsgilla, även om det finns speciella momsregler att ta hänsyn till.

5. Ta betalt i förskott

Låt din kund vara kreditgivare. Att få kunden att betala i förskott, innan du börjar producera, är en möjlighet. En kund som betalar i förskott vill normalt ha en förskottsgaranti från banken och det kan EKN möjliggöra genom att täcka 75 procent av bankens risk.

EKN har flera lösningar för exportföretag och underleverantörer som behöver hjälp med likviditet och finansiering.

Så kan EKN hjälpa dig att stärka ditt företag

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?