ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Nordic Capital: Processen i domstolen undermålig

REPLIK. I Di 17/5 skriver kammarrättspresidenten Thomas Rolén att riskkapitaldomarna hanterats rättssäkert av Kammarrätten i Stockholm, och hänvisar särskilt till domarna mot dem som är knutna till Nordic Capital. Vi håller inte med.

Kammarrätten har i Nordic Capitals fall valt att på egen hand ta in omständigheter som inte åberopas av vare sig Skatteverket eller av de individer som är knutna till Nordic Capital. De använder formuleringar som är nästan identiska med vad parterna i ett helt annat mål skriver. Dessa omständigheter stämmer dessutom inte med hur Nordic Capital har fungerat. Vi anser att detta är ett grovt fel av domstolen.

* Trots målens mycket komplexa karaktär har samtliga private equity-hus nekats möjlighet till en ordentlig muntlig förhandling denna gång. Varje hus har fått tre timmar av Kammarrätten. En timme för sakframställan, vilket är långt från tillräckligt för att klargöra de olika rättsfrågorna och de komplicerade förutsättningarna i de enskilda målen, en timme för förhör av olika personer och 40 minuter för slutanförande.

* Rolén skriver att lika fall ska bedömas lika och att domarna kommit till samma resultat. På grund av Kammarrättens slarv är domarna kapitalt misslyckade på just detta område. Identiska förutsättningar i olika bolag har bedömts olika av domstolen. För vissa av de skattskyldiga har det fått mycket negativa konsekvenser.

* Kammarrätten bortser på oklara grunder från sin egen tidigare bedömning. Vi har två domar som säger olika sak inom loppet av tre år. Kammarrätten uppger att det är en annan sak och annat bevisläge. Det är vilseledande.

Bevisningen är annorlunda – en var mer utförlig i det första målet men kapades av Kammarrätten i det andra målet. I det första målet gällde om det var lön från ett arbetsgivarperspektiv och det andra ur ett löntagarperspektiv. Det ska inte vara någon skillnad i bedömningen. Domstolens slutsatser är särskilt besvärande då ingen ny bevisning eller ny juridik har tillkommit under dessa tre år.

För oss är det anmärkningsvärt att Rolén kan vara stolt över domarna när de hanterats så dåligt.

Tyvärr resulterar agerandet i reaktioner även utanför Sverige. Vi träffar personer både i Sverige och internationellt som nu upplever att bilden av Sverige som rättsstat kraftigt flagnar i kanterna. Det här riskerar på sikt att skrämma bort investerare som skulle ha tillfört välbehövligt kapital till svenska företag och bidragit till deras utveckling.
Det finns mycket som är problematiskt i domarna. Därför hoppas vi att Högsta förvaltningsdomstolen ger oss prövningstillstånd.

 

Klas Tikkanen, finanschef, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Sven-Åke Bergkvist, advokat, Mannheimer Swartling, ombud i båda målen

 

 

Läs Gabriel Urwitz debattartikel här.

Läs svar från Kammarrätten här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till