1515
Annons

Nina Lundström: Infrastruktur kräver helhetsgrepp

REPLIK. Kristoffer Arvidsson Thonäng, Seko, vill göra gällande att vi i Liberalerna tror att OPS är en mirakelmedicin. Han menar att infrastruktursatsningar ska enbart finansieras genom billiga lån i Riksgälden. På så sätt ska politiker bestämma och ha kontroll över projekten.

Nina Lundström.
Nina Lundström.Bild:Henrik Montgomery

Det Kristoffer Arvidsson Thonäng samtidigt konstaterar är att Sverige har en eftersatt infrastruktur. Frågan om varför infrastrukturen är eftersatt får dock inget svar. Varför måste de ansvariga för åtgärdsplaneringen välja vad som är de mest angelägna objekten under kommande planperiod?

Det är Trafikverkets uppgift att genomföra ett fortsatt utrednings- och prioriteringsarbete utifrån riksdagens beslut om ramar för åtgärdsplaneringen december 2016. Detta ska resultera i ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Det innebär att de 622,5 miljarderna som riksdagen fattat beslut om ska prioriteras till vissa åtgärder. Behov och önskemål finns i alla regioner men avsatta medel räcker inte till allt. Beslutfattare måste välja. Lägga vissa objekt åt sidan eller skapa finansiellt utrymme så att fler projekt kan förverkligas. Det gäller även Liberalerna. Vi har valt att både prioritera, öka finansieringsutrymmet och öppna upp för fler finansieringslösningar.

I brist på finansiering vad gäller ny infrastruktur prövas redan nu fler vägar. Trafikutskottet bereder just nu en proposition om kommunal medfinansiering av infrastruktur så kallad värdeåterföring. Samplanering med bostäder ska skapa medfinansiering från kommunerna.

Vi i Liberalerna är inte nöjda. En statlig kommitté arbetar ju samtidigt med finansieringsfrågor för infrastruktur och det är olyckligt att det inte tas ett helhetsgrepp. Brukaravgifter har redan tidigare införts för viss infrastruktur. Det står vi bakom. Trängselskatter kan användas till infrastrukturåtgärder. Det är klokt. Vi i Liberalerna vill dessutom möjliggöra fler infrastrukturobjekt genom offentlig privat samverkan. Men OPS är ett verktyg bland flera. Politiker har inflytande och kontroll över dessa projekt när avtal sluts. Riskspridning, drift, underhåll och brukaravgifter är frågor som regleras genom avtal.

Kristoffer Arvidsson Thonängs mirakelmedicin är att låna billigt och därigenom ställa ut att allt går att lösa genom statliga lån. Den modellen kommer inte lösa de behov som finns vad gäller att vidmakthålla standarden på befintlig infrastruktur och samtidigt bygga nytt. Det krävs många fler modeller. De objekt som kan byggas genom OPS frigör utrymme för andra objekt. OPS löser därmed inte alla utmaningar, men det kan lösa några.

Nina Lundström, riksdagsledamot, trafiktalesperson (L)


Läs Kristoffer Arvidsson Thonängs artikel här.

Läs Nina Lundströms första artikel här.

Läs svar från Emma Wallrum (V) här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?