1515

Mattias Karlsson: SD står emot Putin

DEBATT. Sverigedemokraterna har anklagats för att gå Putins ärenden i svensk och europeisk politik och omnämns av regeringen som ”en säkerhetsrisk”. Samma debatt förs i en rad andra EU-länder. Här svarar SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson på kritiken.

FÖRSVAR. Putins regim och imperialism är ett hot mot Rysslands grannar och bland annat därför är det viktigt med ett svenskt försvar. SD är inte Putinlojalt, menar SD:s Mattias Karlsson.
FÖRSVAR. Putins regim och imperialism är ett hot mot Rysslands grannar och bland annat därför är det viktigt med ett svenskt försvar. SD är inte Putinlojalt, menar SD:s Mattias Karlsson.Bild:Pontus Lundahl

Under onsdagens partiledardebatt i riksdagen fick Jimmie Åkesson ta emot flera angrepp som utgick från påståenden om att Sverigedemokraterna skulle vara ett Rysslandsvänligt parti och under konferensen Folk och försvar utmålade inrikesminister Anders Ygeman (S) Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk på grund av påstådda kopplingar till Ryssland.

Detta är så falskt att det är frestande att bara låta det falla på sin egen orimlighet, men eftersom vissa otroligt nog verkar ta det på allvar ska jag försöka sammanfatta ett bemötande.

Vi vet av historisk erfarenhet, även i närtid, att Ryssland kan uppträda nyckfullt, i förekommande fall aggressivt, gentemot mindre grannar. Vår geografiska närhet till denna makt understryker behovet av militär förmåga. Sverigedemokraterna är riksdagens mest försvarsvänliga parti och har i riksdagen konsekvent verkat för att stärka Sveriges försvar och gränsskydd.

Redan för elva år sedan skrev jag personligen en artikel i vårt partiorgan där jag pläderade för ökade resurser till försvaret, varnade för Rysslands upprustning och Putinregimens alltmer totalitära drag. Detta i en tid då såväl socialdemokratin som borgerligheten tonade ned hotet från Ryssland och i samförstånd var i färd med att rusta ned vårt försvar.

Ett återkommande argument för att vi skulle ha kopplingar till Putin utgörs av att vi en kortare tid hade den före detta ryske medborgaren Alexander Fridback som anställd på vårt kansli. Antydningarna att Fridback skulle ha lojalitet med främmande makt vilar dock helt på obekräftade spekulationer. Han passerade våra säkerhetsrutiner, som är riksdagens hårdaste, vilket bland annat innebär obligatorisk granskning av Säpo.

Han var dessutom uttalad kritiker av Putin och hade som journalist bland annat medverkat till att avslöja Vänsterpartiets ekonomiska bistånd till proryska separatister i Ukraina och Assad-regimens övergrepp mot civila i Syrien.

Sannolikt skulle vi i Sverigedemokraterna ådra oss massiv kritik om vi angrep andra partiers utlandsfödda anställda på liknande spekulativa grunder.

Ett annat påstående som bör bemötas är att Sverigedemokraterna ”konsekvent” ska ha röstat i enlighet med Rysslands intressen i Europaparlamentet.Det är helt enkelt inte sant.

Det som har orsakat diskussioner är att våra ledamöter röstade nej till associationsavtalet med Ukraina. Detta hade dock ingenting med Moskvas önskemål att göra, utan grundade sig i att vi bland annat såg detta avtal som ett tydligt steg mot ett ukrainskt EU-medlemskap, vilket vi bestämt motsätter oss då det skulle minska Sveriges inflytande inom unionen ytterligare och medföra enorma kostnader för Sveriges skattebetalare. Vi har däremot röstat för EU:s sanktioner mot Ryssland och för resolutioner som fördömer Putinregimens förföljelse av oppositionella. Vår EU-parlamentariker Peter Lundgren har också gjort flera mycket skarpa uttalanden mot Rysslands annektering av Krimhalvön.

Vi har också i olika sammanhang gjort mycket tydligt att vi står solidariska med våra baltiska grannars strävan att, om det är deras önskan, tillhöra den västliga och nordiska kulturella gemenskapen.

Förutom att Putin har tydliga auktoritära drag är vi mycket kritiska mot hans Sovjetnostalgi, hans imperialism och uttalade antinationalism och hans vurm för islam. Med detta sagt vill vi självklart så långt som möjligt ha en förutsägbar, fredlig och korrekt relation med Ryssland.

Ovanstående är inte några nyheter för den som, på allvar, har intresserat sig för Sverigedemokraternas syn på försvars, utrikes- och säkerhetspolitik. Samtliga ledande partiföreträdare, mig själv inräknad, har gjort dokumenterade, tydliga markeringar mot Putinregimen och Rysslands oacceptabla aggressioner mot Ukraina och Georgien. Det gäller förutom partiledningen även våra ledamöter i försvars- och utrikesutskotten.

Det har förekommit några enstaka fall där enskilda medlemmar givit uttryck för en annan hållning än den som ovan presenterats. Dessa personer representerar dock enbart sig själva i detta avseende och deras åsikter står i strid med partiets och partiledningens uppfattning. En politisk sekreterare har skilts från sina arbetsuppgifter efter att ha hyllat Putin i sociala medier.

Det man bör fråga sig är varför de andra partierna försöker skapa en bild av SD som Rysslandsvänligt och opålitligt i säkerhetspolitiska frågor. Det är svårt att se någon annan rimlig förklaring än att man upplever desperation inför vårt partis bestående opinionsframgångar.

Enligt en färsk undersökning av Inizio placerar sig SD bland de tre främsta partierna på alla åtta undersökta politikområden. På tre områden anser väljarna att vår politik är bäst, inklusive försvarspolitiken.

Det är mot denna bakgrund vi ska se de ohederliga angreppen om kopplingar till Moskva, man har inte så mycket annat att komma med helt enkelt. Men förutom att man gör säkerhetspolitiken till en arena för oseriös pajkastning så förolämpar man väljarnas intelligens genom att komma med påståenden som helt saknar saklig grund och lätt kan tillbakavisas.

 

Mattias Karlsson, gruppledare (SD) i riksdagen

 

Läs svar från Gunnar Hökmark (M) här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från IFSAnnons

Cirkulär ekonomi och hållbarhet – vägen till lönsamhet för tung tillverkningsindustri

Mikael Hultin, systemarkitekt och specialist inom tillverkande industri vid IFS.
Mikael Hultin, systemarkitekt och specialist inom tillverkande industri vid IFS.

Digital transformering står i fokus när gruvnäring, stålproducenter och annan anläggningstung industri ställer om sina processer för att leva upp till högt ställda krav på produktivitet och hållbarhet. Ett exempel är LKAB:s långsiktiga satsning på koldioxidfri produktion, där IFS bidrar med smart systemstöd för underhåll, materialförsörjning och logistik.

Läs mer om digitala lösningar för tung processbaserad industri 

Sveriges tunga processbaserade industri har länge stått för en stor del av landets koldioxidutsläpp. Nu pågår en omfattande omställning där flera statliga och privata företag samverkar för en framtida fossilfri järn- och stålindustri.

Utvecklingen drivs av höga produktivitets- och miljömål. En nyckelfaktor för att uppnå målen är att alla anläggningar i den integrerade produktionskedjan kan drivas med högsta möjliga driftsäkerhet. 

För att undvika oplanerade driftstopp är det viktigt att skapa mer förutsägbarhet i både underhållsarbetet och hela produktionskedjan. Modernt, förebyggande underhåll baseras på effektiva arbetssätt men ställer allt högre krav på att dessa processer digitaliseras och automatiseras. LKAB är en av de kunder som valt IFS som samarbetspartner i den digitala omställningen. 

Datadriven gruvdrift

Den statsägda gruv- och mineralkoncernen genomgår nu en omstrukturering som väntas bli den största i företagets 130-åriga historia. Ambitionen är att sätta en ny världsstandard för hållbar och datadriven gruvdrift, vilket kommer att innefatta flera branschledande lösningar och samarbetspartners.

– Vi har mångårig erfarenhet av att ta fram stödsystem för anläggningsintensiva branscher där oplanerade driftstopp kan bli extremt kostsamma. I takt med att gruvbrytning och övrig produktion automatiseras allt mer blir det ännu viktigare att hålla maskinerna igång utan avbrott, för att utnyttja utrustning och resurser på effektivast möjliga sätt. Vårt system hos LKAB kommer att hålla koll på runt 150 000 olika anläggningsobjekt som hanteras i den komplexa underhålls- och logistikprocessen, säger Mikael Hultin, systemarkitekt och specialist inom tillverkande industri vid IFS.

Förebyggande underhåll

Lösningen från IFS integreras med LKAB:s produktionssystem och fångar upp signaler från den uppkopplade utrustningen. Det gör att begynnande fel kan upptäckas innan de ställer till allvarlig skada, vilket innebär både kostnadsbesparingar och minskad resursförbrukning.

– Med förebyggande underhåll utfört på rätt sätt, i rätt tid och med rätt material, tillgängligt enligt plan, kan livslängden på utrustningen förlängas. Det hjälper vårt system till med genom att på ett smidigt sätt stödja LKAB:s personal, oavsett om de jobbar med planering och utförande av underhåll, materialförsörjning eller logistik och transporter vid LKAB:s automatiserade utskeppningshamnar. Lösningen är molnbaserad och alla funktioner finns tillgängliga online och mobilt oavsett användarkategori, säger Mikael Hultin.

LKAB:s krav på mobilitet, digitalisering och automatisering med fokus på ökad produktivitet i kombination med höga krav på hållbarhet ser IFS även hos andra sektorer inom anläggningstung industri, till exempel stålproduktion och pappers- och massaindustrin. Här kan IFS lösningar verka och bidra med ett långsiktigt och hållbart framtidsperspektiv.

Fasar ut fossila bränslen

Nu pågår implementering i LKAB:s befintliga anläggningar och på sikt är ambitionen att systemet från IFS också ska användas i nästa generations gruvdrift och produktion, baserade på de industriella utvecklingsprojekten SUM och HYBRIT. Båda har en utgångspunkt i cirkulär ekonomi med ambitiösa mål gällande hållbarhet, energieffektivitet och en koldioxidfri produktionsprocess, vilket fått stor uppmärksamhet även internationellt. Nyligen bjöds till exempel Vattenfalls vd Anna Borg in av president Joe Biden till Vita husets klimattoppmöte för att berätta hur man tillsammans med partners och kunder arbetar för att fasa ut fossila bränslen genom innovativa industrisamarbeten som HYBRIT.

Läs mer om IFS Cloud ERP, Service Management och Enterprise Asset Management 

 

 

 

 

 

Mer från IFS

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med IFS och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?