1515

Magdalena Andersson: Sverige måste hålla ihop

DEBATT. Att minska de ökande inkomstklyftorna är en av regeringens viktigaste prioriteringar under 2017. Här har politiken inte räckt till och detta bör tas på allvar, skriver finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansminister Magdalena Andersson (S).
Finansminister Magdalena Andersson (S).Bild:Joey Abrait

Under 2016 bestämde sig Storbritannien för att lämna EU. I det österrikiska presidentvalet gick en högerextrem kandidat vidare till den andra valomgången. Och i det amerikanska valet, som präglades av en stark polarisering, illavarslande nationalism och desinformation, vann den kandidat som på många sätt underblåste dessa strömningar.

I såväl den brittiska folkomröstningen som i presidentvalen i Österrike och USA har högerpopulismen vunnit mark. Denna destabiliserande politiska strömning har kännetecknats av desinformation, misstro mot samhällets institutioner, globaliseringsmotstånd och tomma löften.

Det finns flera faktorer som förklarar högerpopulismens framgångar i vår tid men en möjlig förklaring är en ökad polarisering i ekonomin, där klyftorna har tillåtits växa under alltför lång tid. I USA har de reala inkomsterna för 90 procent av befolkningen inte ökat sedan 1970-talet, samtidigt som den rikaste procenten sett sina motsvarande inkomster öka med 200 procent.

Den svenska modellen har levererat något annat. I Sverige har de 90 procenten fått ta del av välståndsökningen. Men även i Sverige har inkomstklyftorna tillåtits öka, särskilt tydligt under senare tid. Internationella institutioner som IMF och OECD har pekat på att en inkluderande tillväxt där alla får komma till sin rätt är mer hållbar och studier från dessa institutioner tyder på att större inkomstklyftor är tillväxthämmande.

De är också orättvisa. De drar isär människor i vårt land, de drar isär land och stad, de gör att vi hamnar längre ifrån varandra. Här har politiken inte räckt till och detta bör tas på allvar. Regeringen har sedan vi tillträdde haft ett tydligt fokus på inkomstklyftor och har bland annat sänkt skatten för dem med de lägsta pensionerna och höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar. Framöver kommer vi behöva göra ännu mer för att vända den här utvecklingen.

Vi ser också andra utmaningar. Även om arbetslösheten nu minskar är över 350.000 människor arbetslösa samtidigt som vi har runt 100.000 lediga jobb i Sverige. Vi ser också en utmaning i att många nya svenskar nu ska etablera sig på svensk arbetsmarknad. Värmerekorden har avlöst varandra under året och forskare varnar nu för abnorma temperaturer i Arktis. I Sverige brister välfärdens verksamheter, inte minst skolan och vården. Det är bostadsbrist i närmare 250 av Sveriges kommuner vilket försvårar för bland annat ungdomar som vill flytta hemifrån.

Dessa problem tar vi på mycket stort allvar och har börjat ta itu med dem. För att förbättra matchningen satsar vi på 50.000 fler utbildningsplatser nästa år. För att underlätta etableringen av nya svenskar på arbetsmarknaden satsar vi på validering och snabbspår, på tidigare svenskundervisning, på subventionerade anställningar och på de jobb med låga kvalifikationskrav som kommer att vara viktiga för vissa grupper.

Att Parisavtalet efter en rekordsnabb ratificering trätt i kraft är viktigt och nu höjer vi klimatambitionerna ytterligare – budgeten för 2017 är den största miljöbudgeten någonsin. För att värna välfärden tillför vi 10 välfärdsmiljarder till kommunsektorn och 10 ytterligare miljarder direkt till skolan. Vi genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Samtidigt ska vi inte glömma bort att ett antal indikatorer pekar åt rätt håll. Tillväxten i Sverige är en av de allra högsta i Europa. Högre än i USA. Prognosen framöver är att den stabiliserar sig på en god nivå.

Sedan regeringen tillträdde har 120.000 fler människor har ett jobb att gå till. Sysselsättningsgraden är rekordhög, den högsta Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land. Arbetslösheten har sjunkit med ungefär 1 procentenhet sedan regeringen tillträdde, efter att ha legat still runt 8 procent sedan finanskrisen. Byggtakten har inte varit så hög sedan miljonprogrammets dagar och byggplanerna framåt är fortsatt på historiskt höga nivåer. Det senaste Pisaresultatet bröt trenden för skolresultaten och var ett styrkebesked för Sveriges lärare och elever.

Vi har genom en stram finanspolitik levererat överskott i de offentliga finanserna två år av två möjliga sedan vi tillträdde som regering.

Det är bra, men långtifrån nog. Vi ser utmaningarna och har sedan vi tillträdde som regering gripit oss an dem. Här ska vi fortsätta jobba stenhårt. Steg för steg, budget för budget, år för år ska vi fortsätta samhällsbygget. Vi ska kämpa mot samhällsproblem och orättvisor.

Regeringens prioriteringar ligger fast. Alla som kan jobba ska jobba. Skolresultaten ska stärkas, välfärden värnas. Klimatutsläppen ska minska.

För ett Sverige som håller ihop.

Magdalena Andersson, finansminister (S)


Innehåll från dLaboratoryAnnons

Skalbar plattform som reducerar driftstörningar och avbrott i elnätet

Liksom många andra branscher genomgår energisektorn just nu en omfattande förändring, med drastiskt förändrade förutsättningar för bland annat elnätsföretagen.

– Detta är ett tungt och kapitalintensivt segment under stort förändringstryck. Därför erbjuder vi på dLab digitala lösningar för att säkra driften och öka effektiviteten hos elnätsbolag världen över, säger Erik Severin, vd för Dlaboratory Sweden AB (publ).

Läs mer om dLab här 

Elnätssektorn är en samhällskritisk bransch, med en samlad infrastruktur styrd av strikta regelverk. Detta ställer mycket höga krav på säkra, tillförlitliga lösningar, något som Erik Severin menar har lett till en unik kultur inom området. 

– Det sitter i vår ryggrad att vara eftertänksam och noggrann, men när det gäller den digitala utvecklingen behöver man fatta mod och våga prova nya lösningar. Detta innebär en pedagogisk utmaning, inte minst eftersom det kräver nya arbetssätt.

Omfattande konkurrensfördelar

Utmaningarna vägs dock med råge upp av fördelarna; förutom att branschen behöver modern, avancerad teknik för att locka ung, kvalificerad kompetens, är konkurrensfördelarna även i övrigt omfattande. 

– Ökad effektivitet och driftsäkerhet sänker kostnader, ger ökat förtroende och bidrar till att förbättra samhällets elförsörjning; detta är kritiskt för såväl industrierna som IT-branschen och inte minst för alla som nu jobbar hemifrån. Därför erbjuder vi en beprövad, enkelt skalbar analysplattform med tjänster som optimerar elnätets drift och skötsel.

Här läser du mer om dLabs plattform 

Stark global expansion

Behovet av denna typ av lösningar är stort världen över. Därför är dLab i full gång med att expandera sin marknad, i första hand till Nordamerika och Sydostasien. Erik betonar att utsikterna är mycket positiva – i synnerhet eftersom nästintill ingen annan aktör på marknaden erbjuder samma typ av lösning. 

– Skulle vi exempelvis implementera vår lösning i hela elnätet i staden Jakarta, skulle årsintäkterna ligga på 150 miljoner kronor bara där. Än viktigare är att en förbättrad elnätskvalitet på många håll också medför positiva klimateffekter; avbrott i elförsörjningen löses ofta med dieselgenerationer. Med ökad tillförlitlighet lär användning av fossilbaserade reservelverk minska betydligt. Strategin är därför att etablera dLabs anseende på flera olika marknader och synliggöra såväl oss själva som vårt erbjudande; på så vis blir vi en del av lösningen, säger Erik.

Samlar data i realtid

dLabs plattform samlar i realtid in data om elnätet och hur det ”mår”. Genom kvalificerad databearbetning varnar sedan plattformen för potentiella störningar och avbrott som kan uppstå – redan innan de händer. Detta innebär att elnätsaktörerna kan vidta åtgärder för att förebygga problemen och därmed spara stora samhällskostnader. 

– Vi har god standard på elförsörjningen i Sverige, men trots det drabbas svenska elkunder av i genomsnitt 1,5 timmars elavbrott per år. Med rätt digitala verktyg kan detta alltså förbättras ännu mer. Eftersom elnätstekniken fungerar likadant över hela världen passar våra lösningar var man än befinner sig; därför ser vi oerhört positivt på vår exportpotential i nuläget, avslutar Erik. 

Kontakta dLaboratory Sweden AB 

Mer från dLaboratory

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med dLaboratory och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?