ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

LRF: EU ska inte få begränsa skogsavverkning i Sverige

  • Om EU inför ett avverkningstak kan det leda till att andra industrisektorer tvingas klimatkompensera för dessa fiktiva utsläpp, skriver Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, LRF. Foto: Vidar Ruud

DEBATT. I EU:s klimatmål är skogen ett viktigt instrument för att binda koldioxid. Sverige och andra skogsländer i unionen riskerar att få fasta avverkningstak som skadar skogsbrukets ekonomi och har tvivelaktiga resultat, skriver företrädare för LRF.

Regeringen har ambitionen att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i välden. Det är jättebra om regeringen agerar därefter. Istället sitter regeringen nu på läktaren när förhandlingar om förslaget om klimat och markanvändning, som i EU kallas LULUCF, pågår. En tyst eller otydlig svensk hållning om LULUCF och Sveriges självbestämmande över skogsresursen är djupt olycklig. Det innebär ett direkt hot mot förutsättningarna för de svenska skogsföretagarna och klimatomställningen via ett hållbart skogsbruk. Om EU inför ett avverkningstak kan det leda till att andra industrisektorer tvingas klimatkompensera för dessa fiktiva utsläpp.

Skogen har en viktig roll i klimatarbetet. Redan idag tar den svenska skogen upp 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter netto. Det kan jämföras med Sveriges totala utsläpp på 60 miljoner ton. Skogsbruket kompenserar alltså 83 procent av Sveriges samlade utsläpp och det är skog i stark tillväxt som uppnår detta miljöresultat, enligt offentlig statistik från Naturvårdsverket.

Samtidigt bidrar det aktiva skogsbruket till att vi kan dra nytta av trä i mängder av produkter, som virke till byggnader, möbler och bioenergi. Om vi istället skulle använda fossilbaserade produkter och energi uppskattar SLU att nuvarande CO2-utsläpp fördubblas med ytterligare 60 miljoner ton fossilt CO2. 

I ljuset av detta är det beklämmande att regeringen inte är aktiv när EU just nu förhandlar om skogens roll för klimatet, i enlighet med Parisavtalet. Finland, Österrike och andra länder med stora skogsresurser agerar kraftfullt, medan Sverige står utan tydliga positioner. Och det är bråttom.  Redan den 27 mars ska rådsarbetsgruppen i Bryssel behandla ett förslag om vem som i praktiken ska få besluta kring den svenska skogens framtida klimatnytta.

Den kritiska frågan är om EU-kommissionen ska få ha sista ordet om en skoglig referensnivå (årligt nettoupptag av koldioxid i skogen). Det är en politisk bestämd nivå av EU-kommissionen som inte överensstämmer med verkligheten. Om avverkningarna av skog passerar denna referensnivå kommer skogen ses som ett nettoutsläpp, trots att vi ligger långt under den verkliga tillväxten och alltså fortsatt har ett faktiskt nettoupptag av koldioxid. Svenska skogsföretagares ansvarsfulla inställning till skogsbruket innebär att Sverige idag avverkar endast 80 procent av den totala tillväxten i skogen. Marginalerna för den svenska skogsavverkningen är med andra ord stora. En EU-förordning riskerar däremot hota klimatnyttan.

Vi ställer oss frågan:

* Vill regeringen att EU ska styra över svenskt skogsbruk?

* Vill regeringen begränsa användningen av förnybar råvara?

* Vill regeringen införa ett byråkratiskt kvotsystem mellan skogsägare om vem och hur mycket man har rätt att avverka?

* Vilka industrier och fjärrvärmeverk anser regeringen ska stängas när den politiskt påhittade avverkningsgränsen uppnåtts och träråvara inte kan levereras?

LRF vill att klimatpolitiken ska stimulera till hög aktivitet i ett uthålligt brukande av skogen. Det gagnar klimatet, skapar jobb och bidrar till en växande biobaserad ekonomi i hela landet. För skogslandet Sverige krävs ett aktivt deltagande i diskussionen i EU-rådet om hur dessa referensnivåer ska bestämmas och hur makten över dessa referensnivåer för de enskilda medlemsstaterna och EU kommissionen ska se ut.

Vi upplever att det inom vårt land finns en gemensam vision av hur vi kan nå det fossilfria samhället - från näringsliv till miljöorganisationer och över alla partigränser. Att Sverige går in i dessa förhandlingar utan tydlig ståndpunkt är därför helt oacceptabelt! Politiker - visa ledarskap och våga vara tydliga! Nu hänger det på ert agerande om vi ska nå visionen om det fossilfria samhället.

Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF
Sven Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna

 

Läs svar från EU-kommissionen här.

Läs LRF:s svar till EU-kommissionen här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer