1515

Lotta Engzell-Larsson: Styrelsejobb ska kunna faktureras

LEDARE. Nyligen (20/6) kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som befinner sig rejält i otakt med tiden.

HFD går emot både Skatteverket och den skattskyldiga styrelseledamoten. Flera betydande skatte- och revisionsbyråer har i sina preliminära kommentarer de senaste dagarna ställt sig frågande till domen.

Innan 2009 var det praxis att styrelsearvoden beskattades som inkomst av tjänst. Men det året ändrade dåvarande alliansregeringen skrivningarna med avsikten att fler skulle få sin verksamhet klassad som näringsverksamhet och få möjlighet att fakturera arvoden. Den utvidgningen var bra, och omfattade många fler än styrelseledamöter.

Det är logiskt att tillåta fakturering av styrelseuppdrag eftersom de till sin natur är mer tillfälliga, och upptar mindre tid, än en anställning. Styrelseproffs lägger uppdrag i sitt företag och fakturerar uppdragsgivare på samma sätt som vilken konsult som helst.

Kravet har hittills varit dels att det finns minst tre olika styrelseuppdrag, så att bolaget är att betrakta som verklig näringsverksamhet, dels att uppdragsgivarna inte är närstående bolag. Inte heller kan arvode från ordförandeskap faktureras.

Den skattskyldiga har bett om förhandsbesked för att vara säker på att göra rätt. Hen frågar om nio uppdrag, där hen äger 2-24 procent i åtta av dem.

Trots att det ligger nära till hands att döma utifrån närståendeförhållandet, som är ett hinder för fakturering i åtta fall, väljer HFD en annan väg. Domstolen hänvisar till aktiebolagslagen, som säger att styrelseuppdraget är av personlig natur, och dömer att det enligt äldre praxis ska beskattas som lön.

Det är märkligt av flera skäl. Syftet med aktiebolagslagen är ett annat än att skatteklassa en ledamot. Beslutet borde påverka andra konsulter, även revisorn och advokaten har personliga uppdrag. Dessutom ligger det i tiden att allt fler verkar i eget bolag.

Första instans, Skatterättsnämnden, hade samma åsikt som HFD, men var oenig. Tre av sju gick emot beslutet med hänvisning till samhällsutvecklingen.

Egenföretagande är en allt viktigare försörjning i Sverige, en utveckling som stöds av politiker. Skattelagstiftningens uttolkare måste följa med i sin tid, och följa lagstiftarens mening. Eftersom HFD inte har förstått den verklighet de har att döma i, bör regeringen gripa in och via lagstiftning tydliggöra vad som ska gälla.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?