ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Lotta Engzell-Larsson: Revisorerna borde värna sitt oberoende

  • FÖLJER PENGARNA. De fyra stora internationella revisionsfirmorna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC har alla fokus på att ta marknadsdelar inom den lönsamma investmentbankingen. Den traditionella revisionen står inte lika högt i kurs, men behöver biffas upp för att spåra exempelvis penningtvätt. Foto: Reuters

LEDARE. I förra veckan anmälde pensionsbolaget Allras revisor, på Deloitte, bolaget till Ekobrottsmyndigheten.

Detta skedde samtidigt som PPM gjorde sin anmälan, efter några veckors intensiv medieuppmärksamhet, och efter att stora delar av styrelsen avgått.

Denna revisor hade haft uppdraget i Allra med dotterbolag under drygt fyra år, och hittills godkänt redovisningen. Revisorn har även hjälpt till att förbereda bolaget för en börsnotering. Det är anmärkningsvärt att Deloitte, som haft mest insyn, vaknar så sent.
Enligt Deloitte har den aktuella revisorn uppdrag i 200 bolag. Det innebär i runda tal en arbetsdag per bolag och år. Ansvarig revisor har naturligtvis hjälp, sannolikt debiteras ett stort antal timmar. Frågan är vilken handledning de medarbetarna får.

Branschens oberoende och disponering av sin tid är en aspekt som även intresserar den övervakande myndigheten Revisorsnämnden (RN). I sin granskning 2014 av KPMG:s arbeten från 2013 (publicerad först 2015), skriver RN bland annat att en revisor som anlitats för särskild kvalitetsgranskning har lagt ned för lite tid, trots att det rört sig om ”svåra bedömningar” i ”väsentliga frågeställningar”. RN skriver vidare att kvalitetsgranskarna ofta kommer in för sent för att påverka processen som ”riskerar att bli en formalitet”. Det finns också ”brister i dokumentationen för vissa väsentliga granskningsområden”.

Dessa anmärkningar går rakt på kärnan på revisionen, och stärker misstanken att ambitionsnivån inte alltid motsvarar aktieägarnas förväntningar. RN:s iakttagelser renderar dock bara en anmodan att åtgärda problemen före ett utsatt datum.

RN framstår som en ganska kollegial myndighet, jämfört med Finansinspektionen och den mer utåtriktade brittiska kollegan The Financial Reporting Council (FRC). FRC publicerade nyligen en granskning av landets sex största revisionsbyråer. Den visar att en tredjedel av revisionerna kräver väsentliga förbättringar. Eftersom det rör sig om samma internationella firmor skulle en sådan granskning sannolikt ge liknande resultat i Sverige.

Avsikten med revision är inte att leta efter brott, utan att se till att god redovisningssed följts. Poängen med god redovisningssed är dock att ge aktieägarna en rättvisande bild av verksamheten.

Revisorn har handlingsplikt om ”förhållanden iakttagits som kan ge upphov till misstanke om brott” (Ekobrottsmyndigheten). Ju mer tid och analys som läggs på att granska ett bolag, desto större är förstås chansen att upptäcka fel, även sådana som inte är brottsliga.

De senaste dagarna har nya uppgifter framkommit om hur storbanker, bland andra Nordea och Danske Bank, har medverkat till penningtvätt. Detta är ett område som revisorerna skulle ha lagt betydligt mer tid på om de hade haft större fokus på sin uppgift som oberoende kontrollanter.

Problemet med oberoendet illustreras tydligt av revisorerna på PwC, som envist försvarade sin jakt med SCA. De prickades dock av RN, som även fick rätt i Kammarrätten nyligen.
Revisorernas roll och ansvar har diskuterats länge. Vissa förändringar har skett, som att samma revisor inte kan sitta i ett bolag i mer än tio år. Men grundkonflikten kvarstår.

Revisorn har dubbla roller, som övervakare och konsult, och de stora bolagens intresse är lågt för den betydligt mindre lönsamma klassiska revisionen. Jättarna lägger sitt krut på att konkurrera med investmentbankerna inom finansiell rådgivning.

Enda sättet att lösa denna intressekonflikt är att dela upp revisionsbolagen. Samtidigt kan revisionen bli både mer objektiv, lönsam, effektiv och transparent med rätt it-stöd. Artificiell intelligens kan revolutionera både metoder och resultat.

Revisorsnämnden, som snart byter namn till Revisorsinspektionen, har ett stort ansvar för att driva revisionsfirmorna framför sig. Företagen själva är inte intresserade av en allt för progressiv revision, och bolagsstämman, som i teorin väljer revisorer, har ingen reell möjlighet att utvärdera deras arbete.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer