ANNONS:
Till Di.se

Lotta Engzell-Larsson: FI bör ta tillbaka frågan om budplikt

LEDARE. Med budet på Rezidors huvudägare, amerikanska Carlson Hotels, ställs minoritetsägarnas ställning på sin spets.

Carlson äger 51 procent av den börsnoterade hotellgruppen Rezidor.

Storleken på kinesiska HNA Tourisms bud på Carlson är hemligt, men enligt HNA utgör Rezidor-aktierna mindre än 40 procent av värdet på gruppen. De mindre aktieägarnas uppfattning är att det snarare är huvuddelen. Bristen på transparens gör att vi inte vet. Men det är helt klart att Rezidor är en del av kärnan i förvärvet.


De 49 procent av ägarna i Rezidor som omfattas av budplikten vet alltså inte vad den andra hälften fått betalt, men de kan vara ganska säkra på att de själva får mindre.
Det är effekten av att Aktiemarknadsnämnden (AMN) bedömer att priset på de Rezidor-aktier som ingår i Carlson inte behöver beaktas i den budplikt som uppstår i resten av Rezidor. I stället är det snittpriset under de 20 dagarna innan affären offentliggjordes förra året som är grunden för deras erbjudande.

Den första juli 2006 trädde nya EU-anpassade regler för uppköp av börsbolag i kraft. Ansvaret ligger egentligen på Finansinspektionen (FI), men i propositionen (2005) konstaterades att det skulle ha krävts en "väsentlig resursförstärkning" för att FI skulle klara hela uppdraget. Därför lades vissa uppgifter, som att tolka och överse att budregler följs, samt ge dispens för dem, på AMN, som är ett självreglerande branschorgan, ingen myndighet.

Det verkar saknas jämförbara exempel hos AMN på affärer som förvärvet av Carlson/Rezidor. Men det ser ut som om AMN varit generös mot köparen i sin tolkning av reglerna, något nämnden även tidigare fått kritik för. HNA har också fått extra lång tid på sig att betala ut köpeskillingen till aktieägarna i Rezidor. Det enda skäl som anges är egentligen att HNA behöver den tiden. Det är ett väldigt dåligt skäl ur säljarnas synvinkel.

Fallet Rezidor ger skäl att se över regelverket för bud på börsbolag, men också dispens, tillämpning och ansvar. Stockholmsbörsens styrka är att den vanligtvis fungerar väl både för mindre och större ägare. Om den trovärdigheten ska kunna värnas bör FI ta över hela ansvaret för att budreglerna följs, även dispensgivning.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies