1515

Lotta Engzell-Larsson: FI bör ta tillbaka frågan om budplikt

LEDARE. Med budet på Rezidors huvudägare, amerikanska Carlson Hotels, ställs minoritetsägarnas ställning på sin spets.

Carlson äger 51 procent av den börsnoterade hotellgruppen Rezidor.

Storleken på kinesiska HNA Tourisms bud på Carlson är hemligt, men enligt HNA utgör Rezidor-aktierna mindre än 40 procent av värdet på gruppen. De mindre aktieägarnas uppfattning är att det snarare är huvuddelen. Bristen på transparens gör att vi inte vet. Men det är helt klart att Rezidor är en del av kärnan i förvärvet.


De 49 procent av ägarna i Rezidor som omfattas av budplikten vet alltså inte vad den andra hälften fått betalt, men de kan vara ganska säkra på att de själva får mindre.
Det är effekten av att Aktiemarknadsnämnden (AMN) bedömer att priset på de Rezidor-aktier som ingår i Carlson inte behöver beaktas i den budplikt som uppstår i resten av Rezidor. I stället är det snittpriset under de 20 dagarna innan affären offentliggjordes förra året som är grunden för deras erbjudande.

Den första juli 2006 trädde nya EU-anpassade regler för uppköp av börsbolag i kraft. Ansvaret ligger egentligen på Finansinspektionen (FI), men i propositionen (2005) konstaterades att det skulle ha krävts en "väsentlig resursförstärkning" för att FI skulle klara hela uppdraget. Därför lades vissa uppgifter, som att tolka och överse att budregler följs, samt ge dispens för dem, på AMN, som är ett självreglerande branschorgan, ingen myndighet.

Det verkar saknas jämförbara exempel hos AMN på affärer som förvärvet av Carlson/Rezidor. Men det ser ut som om AMN varit generös mot köparen i sin tolkning av reglerna, något nämnden även tidigare fått kritik för. HNA har också fått extra lång tid på sig att betala ut köpeskillingen till aktieägarna i Rezidor. Det enda skäl som anges är egentligen att HNA behöver den tiden. Det är ett väldigt dåligt skäl ur säljarnas synvinkel.

Fallet Rezidor ger skäl att se över regelverket för bud på börsbolag, men också dispens, tillämpning och ansvar. Stockholmsbörsens styrka är att den vanligtvis fungerar väl både för mindre och större ägare. Om den trovärdigheten ska kunna värnas bör FI ta över hela ansvaret för att budreglerna följs, även dispensgivning.


Innehåll från MicrosoftAnnons

Developer Velocity: Så skapar bra programutveckling högre avkastning, större tillväxt och mer innovation

Framgångsrika företag erbjuder en bra arbetsmiljö för sina programutvecklare.

Det visar en uppmärksammad rapport från managementkonsultföretaget McKinsey & Company. Rapporten visar bland annat att företag med effektivitet i utvecklingen har 60 procent högre avkastning.

– Företag som investerar i utvecklare gör ett bättre resultat, säger Tibi Covaci, Azure Developer Audience Lead på Microsoft Sverige.

Teknik utgör grunden för många företag, oavsett vilken bransch de är verksamma i. Produkter och tjänster som de utvecklar och säljer har sin grund i den tekniska plattform som de är sprungna ur.

I rapporten ”Developer Velocity: How software excellence fuels business performance” från McKinsey & Company, slås fast att affärsvärdet, eller affärsprestandan hos ett företag har sin grund i mjukvaran. Den i sin tur når sin fulla potential när programutvecklare får arbeta i rätt miljö och under rätt förutsättningar.

McKinsey & Company har skapat vad de kallar Developer Velocity Index (DVI), som visar hur olika kritiska komponenter bidrar till Developer Velocity, eller på svenska Effektivitet i Utvecklingen.

Genom att djupstudera 440 företag och deras resultat över flera år har McKinsey & Company kunnat dra slutsatsen att organisationer med en så hög effektivitet i utvecklingen att de utgjorde den översta kvartilen av de studerade företagen, uppnådde fyra till fem gånger snabbare tillväxt av intäkter, 60 procent högre total avkastning till aktieägare och 20 procent högre rörelsemarginal än de som hamnade i den lägsta kvartilen. Dessutom presterade de 55 procent högre när det gäller innovation. 

Developer Velocity bygger på flera delar

För att uppnå effektivitet i utvecklingen spelar ett antal komponenter en avgörande roll. Dessa är utvecklarverktyg, funktioner för produkthantering, kultur och då särskilt trygghetskänsla och samarbete och avslutningsvis personalhantering och rekrytering. 

Särskilt rekrytering är en flaskhals.

– I dag är det brist på programutvecklare. Det betyder att man måste få mer gjort med de man har. Det är mycket av det som Developer Velocity handlar om, att ge dem rätt förutsättningar så att de kan prestera bättre, säger Tibi Covaci.

Enligt rapporten är utvecklarverktyg den främsta enskilda drivkraften för ett bra affärsresultat.

Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre, jämfört med företagen i den lägsta kvartilen.

Developer Velocity skiljer ut företagen

Magnus Juvas är VD på mjukvaruföretaget Solidify och har länge arbetat tillsammans med Tibi Covaci. För honom är Developer Velocity det som skiljer framgångsrika företag från de som presterar sämre.

– Det är här man nu ser att startfältet på den pågående digitaliseringsresan sprids ut. Vad som sker i olika organisationer skiljer sig åt otroligt mycket och vissa har redan halkat efter.  Ska man tillhöra täten måste man bättra sig, säger Magnus Juvas.

Klicka här för att läsa mer om Developer Velocity 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?