Annons

Lotta Engzell-Larsson: Carlssons skola är också segregerande

LEDARE. I söndags gjorde en ohelig allians gemensam sak på DN Debatt mot skolor som drivs i aktiebolagsform.

Finansmannen Mats Arnhög, tidigare riksdagsledamoten (M) Anne-Marie Pålsson, chefen för fackligt finansierade idéinstitutet Katalys Daniel Suhonen samt Sten Svensson, Nätverket för en likvärdig skola, driver tesen att aktiebolaget, med sitt vinstkrav, inte är förenligt med kravet på en likvärdig skola. Vinstkrav ökar segregeringen. Författarna skriver att ”barn till välutbildade, ekonomiskt starka och engagerade föräldrar sorteras till aktiebolagsskolorna”.


Det finns dock ingen känd forskning som stöder denna tes. Carlssons skola, ägt av en ideell förening, i Stockholms innerstad, där Mats Arnhög varit ordförande, är rejält segregerad. Samma sak gäller stiftelseägda Viktor Rydbergkoncernen, som driver både grundskola och gymnasium.

Det är skolvalet, inte skolornas driftsform, som ökat skillnaderna i resultat mellan skolor, och därmed kunskapssegregationen. Mot det kan man invända att inget är så segregerande som bostadsorten. Friskolorna erbjuder den enda vägen ut för dem som försöker göra en klassresa. I en mening minskar skolvalet segregationen, dock synliggör den gapet mellan hög- och lågpresterande elever.

Samtidigt har den svenska skolans svaga punkter de senaste åren blivit tydliga, och de har inget med aktiebolag att göra. En är att pedagogiken med stort eget ansvar och självständiga arbeten fungerar sämst för eleverna med de största utmaningarna. Dessutom måste kraven på lärarutbildningen öka, läraren återfå sin ledarroll och lärarlönerna höjas.

Det handlar också om att ge invandrarbarn som inte har svenska som modersmål det stöd de behöver. Framför allt måste alla som anländer som tonåringar sättas i förberedande klasser tillräckligt länge innan de placeras i sin årskurs. Annars har de inte en chans att komma i kapp.

Begreppet ”en likvärdig skola” innebär att skolornas erbjudanden ska vara likvärdiga, och att barn får hjälp utifrån behov. Examinerade elever ska ha vissa grundkunskaper. Det är oklart hur just aktiebolagen skulle hindra detta. Vill man komma åt segregationen räcker det inte att stänga Kunskapsskolan AB, då får man stänga Carlssons också.

 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera