ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Lotta Engzell-Larsson: Blås av åklagarens jakt på direktörer

LEDARE. I torsdagens tidning kunde Di berätta att SCA:s förra vd Jan Johansson är delgiven misstanke om grov trolöshet mot huvudman. Åklagaren misstänker brott i samband med hans resor med bolagets affärsflyg.

Parallellt är skogsbolaget Holmens storägare Fredrik Lundberg delgiven misstanke om givande av muta när han bjudit på jakt. Tidigare finansminister Anders Borg och Pär Boman, då vd för Handelsbanken, är misstänkta för tagande av muta. Boman fick sitt deltagande godkänt av sin dåvarande chef, tidigare ordföranden i banken, Hans Larsson. Boman och Lundberg satt båda i Handelsbankens styrelse, Lundberg som vice ordförande. Borg deltog enligt sin advokat efter att han slutat som minister.


Vad gäller Jan Johanssons privatflygningar, kan man tycka att de var slösaktiga och omotiverade, men de var såvitt känt godkända av styrelsen, med Sverker Martin-Löf i spetsen. När det gäller trolöshet mot huvudman är det visserligen bolaget som är huvudman och inte styrelsen. Men styrelsen utser och sparkar vd. En vd ska naturligtvis alltid använda sitt omdöme. Men hen måste kunna lita på att styrelsens ord gäller, annars blir arbetssituationen snabbt ohållbar.

Vad gäller jakten som muta är en del av problemet att jakt av många i Sverige anses vara ett privat privilegium som inte bör användas vid representation i ett publikt bolag. En källa inom rättsväsendet som intervjuas i torsdagens Di-artikel "SCA-folket påstås lägga dimridåer" har sin uppfattning klar: "...Det är en grupp farbröder som åker runt och jagar på olika bolags bekostnad".

Man kan med fog tycka att jakt är en aktivitet som utesluter många, inte minst de föräldrar som delar ansvaret för familjen och inte kan vara frånvarande så mycket som jakten kräver. Men det är knappast rättens sak att avgöra om det ska förekomma jakt inom representation. Det måste vara en fråga för företagets ägare.

Om Lundberg, Borg och/eller Boman mot alla odds fälls blir det inte bara svårt att representera med jakt, utan även andra mer omfattande aktiviteter vid representation. Är det lagstiftarens syfte? Möjligen behöver man då se över de lagar som rör representation och mutor.

Även flyget är en ägarfråga. Korsägandet i Industrivärdensfären skapade en kultur där tjänstemännen betedde sig som om de ägde bolagen och kunde göra som de ville, när de i själva verket arbetade på ägarnas uppdrag. Privatflyget blev en symbol för en upplevd arrogans och bristande transparens.

Det går att hävda att privatflyg är viktigt och nödvändigt, men man måste slipa på motiveringarna, och göra som ansvarfulla chefer alltid gör, räkna på om det är lönsamt. Det är ingen vinnande strategi att vidhålla fördelarna utan att kunna påvisa dem.

När mediedrevet gick såg de institutioner som ansåg att Sverker Martin-Löf inte lyssnade på dem sin chans att med hjälp av Fredrik Lundberg fälla trion Martin-Löf, Anders Nyrén och Jan Johansson. De fick sparken. Därmed borde saken vara ur världen.

Mutor och trolöshet mot huvudman är allvarliga brott som kräver stora resurser för att utreda. När en åklagare driver ett fall bör medborgarna och skattebetalarna i Sverige tryggt kunna utgå ifrån att det är byggt på goda grunder, med syfte att upprätthålla lagen i samhället.

Det kan inte vara rätt beslut att driva ett straffrättsligt fall som skär rakt in i bolagsstyrningen. Att två år efter att Jan Johansson fått sparken från SCA hävda att han uppsåtligt skulle ha lurat bolaget och därmed begått brott när han använde privatflyget, det flyg alla i ledningen använde, är långsökt. Förhoppningsvis är utsikterna små att det resulterar i en fällande dom.

Genom att driva de här fallen riskerar åklagaren att göra sig till verktyg i en starkt känsloladdad kamp mellan Lundbergsfären/Pär Boman och de tidigare företrädarna för Industrivärdensfären. Och ju längre tid som går, desto mer förknippas de anklagade med brottet även om de till slut befinns oskyldiga.

Riksenheten mot korruption bör se över hur den prioriterar sitt arbete och låta ägarna sköta bolagen.

Tyck till