ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Lotta Engzell-Larsson: Även nya svenskar bör utbildas i demokrati

LEDARE. Vi ser nu en ketchupeffekt. Alla vill ställa högre krav på nyanlända.

När Liberalerna föreslog medborgartest och språkkrav 2002 var det rasism. Ordet integration blev för ett par år sedan, och var fram till helt nyligen, bannlyst. Nu håller integration och egen försörjning på att bli en hygienfaktor från höger till vänster, vilket är bra.


På fredagen krävde Moderaterna "integrationsplikt" för nyanlända. Det är fyra krav, där inga är särskilt radikala utan stämmer in i kören. 100 timmars samhällsorientering är en utvidgning från dagens 60 timmar. Det man inte får tappa bort här är dock att de 100 timmarna faktiskt ska fyllas med något av värde, så att det inte bara blir plakatpolitik.

Förslaget om examination i samhällskunskap är onödigt på detta stadium. Den frågan kan vänta tills det handlar om medborgarskap. Det är tydligt att M sneglat på Kanada och USA här, som båda har medborgarskapstest.

"Utbildningsplikt" är ett gammalt krav som lanserats både från höger och vänster och nu mognat så pass att även LO driver frågan. Plikten gäller i första hand dem som saknar grundskola. Det är bra eftersom det är omöjligt att komma in i det svenska samhället, eller vara en självständig individ här, utan dessa grundläggande kunskaper. Sannolikt kommer man dock tvingas konstatera att alla inte klarar detta, därför krävs viss flexibilitet. "Ansträngningar att lära sig svenska" är lite luddigt och tillför inget.

Vad gäller "ökade aktivitetskrav" satte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ned foten i mars då hon klargjorde att samma krav ska ställas på nyanlända som befintliga svenskar när det gäller kopplingen mellan ersättning och aktivitet. Det är bra att det finns ett brett stöd för detta. Särbehandling är generellt av ondo.

Den svenska skollagen anger att skolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, för individens frihet och integritet, för jämställdhet och solidaritet mellan människor. Alla som är födda i Sverige är förpliktigade att gå igenom denna nioåriga utbildning. Det är inget övergrepp att kräva av nyanlända från helt andra kulturer att de tar del av samma värdegrund.

Men det är viktigt att dessa åtgärder ses som ett försök till inkluderande snarare än exkluderande. Det handlar om att ge nyanlända chansen att förstå sitt nya land, som nog kan te sig tämligen obegripligt ibland.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till