1515

Lars O Grönstedt: Tolv myter om Nord Stream 2

DEBATT. I debatten om Nord Stream 2 vill många att Sverige inte ska hyra ut Slite hamn till projektet. De som påstår mest, synes vara de som vet minst. För den som söker fakta finns de här, skriver Lars O Grönstedt, rådgivare till Nord Stream.

ALTERNATIVKOSTNAD. Kan Slite inte användas kommer vi att använda någon annan depåhamn i stället, skriver Lars O Grönstedt. På bilden Slite hamn 2010 när Nord Stream 1 lades ut.
ALTERNATIVKOSTNAD. Kan Slite inte användas kommer vi att använda någon annan depåhamn i stället, skriver Lars O Grönstedt. På bilden Slite hamn 2010 när Nord Stream 1 lades ut.Bild:Sören Andersson

Med all rätt kan man vara orolig för demokratin, när allt fler politiker och allt fler medier behandlar sanningen som relativ – det jag vill ska vara sant blir sant för att jag vill det. I Sverige har vi lätt att tro att dessa faktaförvanskningar framför allt breder ut sig i andra länder. Fast den senaste veckan har vi haft ett utmärkt exempel här hemma, i debatten om Nord Stream 2. De som påstår mest, synes vara de som vet minst. För den som söker fakta finns de här:

Nord Stream 2 behövs inte, eftersom Nord Stream 1 inte utnyttjas till mer än 50 procent. Första halvåret 2016 var kapacitetsutnyttjandet 81 procent i Nord Stream 1.

Nord Stream 2 behövs inte för att vi ska bort från beroendet av fossila energikällor. Gas är det minst nedsmutsande av de fossila energikällorna, under förutsättning att infrastrukturen för gastransporter är väl underhållen. En energiförsörjning som bygger på vind och sol behöver kompletteras med energikällor som kan drivas när det är mörkt och stiltje. Gaseldade kraftverk är billigast att starta, driva och stänga av med kort varsel.

Nord Stream 2 behövs inte eftersom EU ska diversifiera sina energikällor. Under det närmaste decenniet faller närmare 120 miljarder kubikmeter gas per år bort från EU:s egen produktion, eftersom Nordsjökällorna sinar. Nord Stream 2 ger 55 miljarder kubikmeter per år. EU kommer att behöva importera gas från många fler källor än via Nord Stream 2.

EU kan och ska bestämma om Nord Stream 2 ska byggas. Nord Stream 2 är ett helt kommersiellt projekt, som inte söker några statliga bidrag. Användningen av havsbotten faller utanför EU:s inflytande. Tillstånd att bygga ges av respektive land enligt kontinentalsockellagen, som i sin tur bygger på ett FN-fördrag från 1994, undertecknat av 155 länder.

Vi ska inte hyra ut en hamn på Gotland till ryssarna. Ingen har föreslagit detta. Region Gotland avser att teckna ett avtal med det schweiziska företaget Nord Stream 2 avseende användning av en av tre pirar i Slite (för övrigt granne med Kustbevakningen). Nord Stream 2 avser sedan att överlåta detta avtal till det holländska företaget Wasco, som för vår räkning utför rörlagring och rörläggning. Arbetet kommer att utföras av lokal arbetskraft. Wascos personal kommer från Holland och Malaysia. Wasco har inga ryska anställda.

Rören kan förses med avlyssningsutrustning. Övervakningen av rörläggningen sker av den svenska kustbevakningen, som har rätt att göra oanmälda besök på läggningsfartygen. Ingen har heller kunnat beskriva hur en sådan avlyssning skulle gå till. Det är ett fysikaliskt faktum att radiosignaler färdas mycket långsammare under vatten, vilket radikalt minskar datamängderna. Om en främmande makt vill följa fartygstrafik i Östersjön finns betydligt billigare och mer effektiva metoder. Och om man är rädd för just detta – vore det inte då logiskt att se till att så mycket som möjligt koncentreras till svenska hamnar, där vi har koll på vad som händer, snarare än att driva det till hamnar i Finland, Tyskland och Ryssland?

Ryssland kan använda gasen i utpressningssyfte. Fördelen med frihandel är att det finns två beroende parter, den som behöver varan och den som behöver pengarna. Intäkter från gasexport är en väsentlig del av den ryska statens intäkter.

USA tycker det vore ”en dålig idé för Europa” att tillåta Nord Stream 2. Det är sant, men inte så förvånande. USA förbereder sig för en egen gasexport. Alla företag tycker innerst inne att konkurrenter är en dålig idé.

Nord Stream 2 syftar till att kringgå Ukraina som transitland. Vid fullt kapacitetsutnyttjande är gastransport genom Nord Stream 1 en tredjedel billigare än gastransport genom Ukraina – innan Ukraina har lagt på sina aviserade tullavgifter. Om EU vill subventionera regimen i Ukraina, varför göra det i det fördolda, genom att tvinga Europas energikonsumenter att betala högre än bästa pris för energin? Bör inte sådana subventioner ske öppet, och beslutas i demokratiska församlingar?

Sverige har ingen nytta av gasen. Gas svarar för cirka 4 procent av Sveriges energiförbrukning, i huvudsak via den gasledning som går från Danmark genom västra Skåne genom Halland och en bit upp i Bohuslän. Den gasen levereras av danska Dong. Som tar en del av sin gas från Nord Stream 1.

Att handla med Ryssland gynnar en regim vi inte tycker om. Sverige tar mer än hälften av vår råoljeimport från Ryssland. Varför är billig rysk olja okej, för att vi använder den, men billig rysk gas fördärvlig för att vi (nästan) inte använder den?

Kan man hindra Nord Stream 2 från att utnyttja Slite hamn faller hela projektet. Att använda Slite för mellanlagring av rör är optimalt ur logistiksynpunkt. Men kan Slite inte användas kommer vi att använda någon annan depåhamn i stället. Det blir en smula dyrare, och miljöpåverkan blir större, eftersom det leder till längre båttransporter. Resursslöseri är alltid upprörande att se. Men i ett projekt med en totalkostnad på cirka 80 miljarder kronor är den merkostnaden inte så synlig.

Nord Stream 2 har naturligtvis ingen expertis att bedöma det säkerhetspolitiska läget. Men eftersom motståndarnas argumentation i så hög grad bygger på påstådda fakta som helt enkelt inte är sanna, så vore det naturligt att också vi inbjöds till de samtal som UD och försvarsdepartementet avser att hålla med de berörda kommunerna den 13 december.

Lars O Grönstedt, rådgivare till Nord Stream


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?