Hoppa till innehållet

Annons

Lars Calmfors: Ifrågasätt lönenormen

DEBATT. På sikt kommer inhemsk efterfrågan att öka kraftigt, medan exportefterfrågan sannolikt växer långsammare än förut, på grund av lägre tillväxt i världsekonomin. Om löneökningar fortsätter att bestämmas av industrin kan det uppstå arbetskraftsbrist, skriver Lars Calmfors.

Lars Calmfors.
Lars Calmfors.Bild: Erik Nylander

Jag har i olika sammanhang (bland annat i Di 10/6) framfört tesen att mer hemmamarknadsinriktade sektorer på sikt kommer att utvecklas betydligt starkare än mer internationellt konkurrensutsatta sektorer. Det är en trolig följd av att inhemsk efterfrågan kan väntas öka mer än exportefterfrågan. Om utbudet av arbetskraft är otillräckligt, blir löneökningar bestämda av industrins förutsättningar då alltför låga och kommer att leda till arbetskraftsbrist. Därför vore det i en sådan situation bättre med löneökningar som överstiger utrymmet i industrin.

Mina slutsatser har kritiserats av chefsekonomerna i fyra arbetsgivarförbund (Di 7/6 och 15/6). Tyvärr ger skribenterna en skev bild av mitt resonemang. I deras framställning blir det bara en argumentation ”för att låta den skattefinansierade sektorn växa på bekostnad av den konkurrensutsatta sektorn”.

Mitt resonemang är mycket mer generellt. Sverige har under nästan tre decennier gradvis förbättrat sin finansiella nettoställning mot omvärlden genom stora bytesbalansöverskott. Det innebär att vi har sparat mer än vi investerat. Orsaken är att vi haft en stor andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder (då man sparar mest) och ett lågt bostadsbyggande.

Det är inte troligt att vi långsiktigt fortsätter att ackumulera finansiella fordringar på omvärlden på det sätt som skett. En åldrande befolkning kan väntas minska sitt sparande och i stället öka sin privata konsumtion. Samtidigt kan investeringarna, främst i bostäder, antas bli höga. Då ökar inhemsk efterfrågan kraftigt, medan exportefterfrågan till följd av lägre tillväxt i världsekonomin sannolikt växer långsammare än tidigare. Denna prognos har mycket lite med offentlig sektors storlek att göra.

Chefsekonomerna för ett resonemang om ”att det inte bara är industrin som är utsatt för utländsk konkurrens” utan ”också en växande del av tjänstesektorn”. Det stämmer. Men det betyder inte att tjänstesektorn och industrin är lika internationellt konkurrensutsatta. Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport visar att export- och importkvoter är avsevärt lägre i tjänstesektorerna än i industrin och att de flesta tjänstesektorer endast levererar en liten del av sin produktion som ”input” till industrin. Inhemsk efterfrågan spelar betydligt större roll för tjänstesektorerna än för industrin. Om man inte tar hänsyn till det blir analysen fel.

Hur ska man se på offentlig sektor i sammanhanget? Här är det särskilt viktigt att inte som chefsekonomerna blanda ihop värderingar och prognoser. Chefsekonomerna vill ha en stor ”konkurrensutsatt sektor” (antagligen menar de internationellt konkurrensutsatt sektor) därför att den ”är mer produktiv än övriga delar av ekonomin” och således kan ge oss ”högre inkomst per capita”. Men skattefinansierad offentlig konsumtion producerar förstås också nytta för medborgarna. Med en åldrande befolkning och stora eftersatta behov inom till exempel vård, skola, försvar och polis finns starka argument för mer resurser till offentligt finansierade verksamheter.

Man kan ha olika värderingar om storleken på offentlig sektor. Men de är egentligen irrelevanta i sammanhanget. Det relevanta är vilken den framtida utvecklingen blir. Min prognos är att den demografiska utvecklingen och högre efterfrågan på välfärdstjänster när vi blir rikare tillsammans kommer att skapa ett sådant politiskt tryck att det blir omöjligt för någon regering att inte låta den offentligt finansierade sektorn växa (och skattekvoten öka). Sker det, bör lönebildningen anpassa sig så att offentligt finansierade verksamheter kan klara sina personalbehov.

Chefsekonomerna finner det anmärkningsvärt att Arbetsmarknadsekonomiska rådet hävdat ”att det inte finns något egenvärde med en stor konkurrensutsatt sektor” (jag antar att de återigen menar internationellt konkurrensutsatt). Det ska förmodligen tolkas som att de anser att det just finns ett egenvärde i detta. Det tycker jag är anmärkningsvärt.

En central uppgift för lönebildningen i en marknadsekonomi måste vara att bidra till en fördelning av arbetskraften mellan olika sektorer som svarar mot medborgarnas önskemål som de kommer till uttryck i både privata och politiska beslut (oavsett om man gillar de senare eller inte). Det kan inte vara lönenormeringens uppgift att överpröva medborgarnas privata och kollektiva konsumtionsbeslut.

Det går förstås inte i dag att förutse arbetsmarknadsläget i nästa avtalsrörelse om tre år. Ett fortsatt lågt industrimärke kan fungera om vi lyckas öka arbetskraftsutbudet kraftigt genom en framgångsrik integration av utrikes födda. Oväntade händelser kan leda till att inhemsk efterfrågan och exportefterfrågan utvecklas annorlunda i förhållande till varandra än vad dagens information ger anledning tro. Men det bör finnas en handlingsberedskap för den situation jag skisserat.

Därför behövs en intellektuell diskussion om industrins lönenormering. Det är oroande att den har blivit så mycket av dogm att en konstruktiv sådan diskussion är svår att få till stånd.

 

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

 

Läs chefsekonomernas första artikel här.

Läs Lars Calmfors förra artikel här.

Läs chefsekonomernas svar till Lars Calmfors här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Innehåll från Autolease DNBAnnons

”Vi håller kunderna i handen på vägen mot en eldriven fordonsflotta”

Allt fler företag har i dag en bilpolicy med målet att ha 100 procent elfordon i företagsflottan. Detta trots att nybilpriserna ökar, räntan stiger och elbilsbonusen är avskaffad. Men som så ofta i en omställning finns många frågor kring allt det praktiska.

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

Omställningen till laddbara fordon går snabbt och trenden förväntas även att öka i takt med att fler vill bidra till den gröna omställningen. Många företag har också krav på sig från sina kunder att gå mot en eldriven fordonspark. 

– Den gröna omställningen drivs av företagen och deras bilpolicy. Det syns också i vår orderportfölj som växer i rask takt, framför allt elektrifierade personbilar där det finns ett stort utbud, säger Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige. 

Autolease är en del av norska DNB Bank och äger i dag över 400 000 fordon – såväl personbilar som lätta lastbilar. Av dessa är 86 procent laddbara varav 50 procent är rena elbilar.  

Tryggt och smidigt 

Ett viktigt verktyg i Autolease arbete för att hjälpa kunderna i deras omställning är konceptet Greenlease. Där mäter Autolease utsläppen i kundens befintliga flotta, sätter tydliga mål tillsammans med kunden och håller dem sedan i handen för att göra övergången till en elektrifierad fordonsflotta så smidig som möjlig.  

– Vår ambition göra det enkelt för företag att ställa om till en eldriven fordonsflotta. Därför är det också viktigt för oss att välja rätt samarbetspartners. Tillsammans med dem har vi ännu bättre möjligheter att stötta och ge råd till våra kunder. En av dem är OKQ8, säger Stefan Andersson. 

– De allra flesta tycker att omställningen till elektrifierat är bra och spännande, men har man aldrig kört elbil är det inte konstig om man har en del undringar. Några kanske även har en del farhågor. Men den oron stillas i regel när man kliver ur sin komfortzon och testar, säger David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8. 

Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.
Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.

Satsning på supersnabbladdare 

En vanlig fråga är om det finns tillräckligt med laddstationer längs vägarna. Utbyggnaden av svensk laddinfrastruktur pågår för fullt i dag och skapar hela tiden nya möjligheter. För att öka tillgängligheten gör dessutom OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, en stor satsning med publika supersnabbladdare på 300 stationer från Kiruna till Trelleborg Alla med 100 procent förnybar el.

En supersnabbladdare har en effekt på 150 kW vilket innebär att det tar cirka 20 minuter att ladda bilen – lite beroende på antalet bilar vid samma laddstolpe, batteriets status och storlek samt batteriets möjlighet att ta emot hög effekt.

– Det gör det enklare för elbilsförare i hela landet. Men kör du långa sträckor kan det vara smart att planera lite inför resan, säger Stefan Andersson.

Dessutom är laddbox hemma ett bra komplement till de publika laddstationerna och laddning på arbetsplatsen. Den är smidig att använda och kan knytas till ett företagskort. Även en del bostadsrättföreningar och vissa hyresvärdar erbjuder elbilsladdning. 

Appar visar vägen till laddarna

För att få en bra överblick över de laddare som finns kan föraren ladda ner appen OKQ8 Elbilsladdning. 

– Den visar cirka 1 300 laddstationer över hela Sverige – såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk. Förare som har ett OKQ8 företagskort för elbilsladdning kan starta och betala för laddningen med kortet på alla laddstationer som visas i appen, säger David Forsberg.

Något som tidigare vållat huvudbry för många företag är faktureringen och milersättningen och hur denna ska göras enligt Skatteverkets regler. Administrationen har tidigare varit lite krånglig, i synnerhet om man har en mixad fordonsflotta. 

– Där har OKQ8 kommit med en helhetslösning som underlättar mycket. Ett företagskort samlar alla drivmedelsköp och stöttar dessutom alla ersättningsmodeller för drivmedel, det vill säga delat drivmedel, komplementsregeln och huvudregeln, säger Stefan Andersson. 

På så vis kan de anställda få ersättning för de mil de kör i tjänsten på samma sätt som tidigare – oberoende var de laddar sina fordon och vilka drivmedel som tankas. Allt i enighet med Skatteverkets regler.  

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera