1515

Låg hyra stryper investeringarna

Hyresrätten hotas av att kapitalflödet stryps när fastighetsägare inte får ta ut hyror som motsvarar prisutvecklingen i den övriga ekonomin. Förhandlingsreglerna mellan parterna på hyresmarknaden måste göras om, skriver företrädare för Fastighetsägarna.

När hyrorna i svenska bostäder nu börjar bli klara för 2017, blir det andra året i rad som hyresnivån ökar mindre än inflationen. Många jublar säkert. På sikt är det dock en mycket oroande när hyran, den enda intäkten för den långsiktige ägaren, faller i reala termer. Ska hyresrätten behålla sin position i framtiden måste bostadsmarknadens parter ta sitt ansvar i de årliga förhandlingarna. Därför bjuder vi, som företrädare för Fastighetsägarna, in Hyresgästföreningen (HGF) till en diskussion om vilka faktorer som ska ligga till grund för de årliga hyreshöjningarna samt hur vi ska hantera en situation där vi inte kommer överens. Det är bråttom.

Den finns en utpräglad oro för hyresrättens framtid bland landets fastighetsägare. I Stockholm, exempelvis, anser 98 procent av fastighetsägarna att hyresrätten är hotad som boendeform, enligt en färsk undersökning från Demoskop. De viktigaste skälen är att hyresutvecklingen inte ger tillräcklig avkastning för långsiktigt ägande av hyresfastigheter. I grunden beror det på att de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån resulterar i för låga höjningar. Under 2016 blev höjningen till och med. lägre än inflationen. Så blir det även 2017.

I förhandlingarna om 2017 års hyresförändring, lyfte vi fram riskerna med för låga hyreshöjningar, hur de driver på den långsiktigt negativa utvecklingen för hyresrätten och hur de försämrar utsikterna för dem som står i städernas bostadsköer. Hyresgästföreningen (HGF) hade dock redan bestämt sig för att hyresnivån skulle falla realt och ignorerade våra argument. Många fastighetsägare kände sig tvungna att acceptera HGFs bud, eftersom alternativet var att inte få någon höjning alls. Det saknas nämligen en process som tar vid om det inte blir någon överenskommelse. HGF kan vänta ut motparten. Under ytan vilar också hotet om att HGF ska försvåra andra förhandlingsöverenskommelser om, exempelvis, standardhöjande åtgärder och nyproduktion.

För bostads- och arbetssökande är situationen en långsiktig katastrof. Skälet är enkelt. Hyran är den långsiktige fastighetsägarens enda intäkt. Stryps denna intäkt, minskar kapitalflödet till hyresmarknaden. Det blir färre hyresrätter och längre bostadsköer. Landets ekonomi fungerar sämre när folk tvingas tacka nej till jobberbjudanden och utbildning.

Hyresutvecklingen har under decennier varit frikopplad från den övriga ekonomin. 2011 sjösattes ett antal lagändringar, som syftade till att ändra på detta genom att koppla hyresutvecklingen till bostadskonsumenternas värderingar. Lagstiftaren gav dock ingen vägledning om hur dessa värderingar skulle komma till uttryck i de årliga förhandlingarna. Det skapade en otydlighet som förvärrade den grundläggande obalansen i förhandlingssystemet.

Trots svag hyresutveckling har priserna på hyresfastigheter ökat på många håll, mycket tack vare fallande räntor. Värdeökningen kan dock bara realiseras om fastigheten säljs, vilket har skett i stor skala, ofta till bostadsrättsföreningar. I Stockholms innerstad, där effekten varit mest dramatisk, har hyresrättens andel av flerbostadsbeståndet fallit från 90 till 35 procent under de senaste 40 åren.

Värdeutvecklingen har dock haft det goda med sig att den har lockat kapital till bostadsmarknaden. Men vi kan inte utgå från att det kommer att fortsätta. De flesta tror att räntorna kommer att stiga. Det innebär att den som placerar sitt kapital i hyresfastigheter inte kan räkna med fortsatt värdeuppgång. Då hamnar fokus på utvecklingen av den enda intäkten, hyran, som måste upplevas som rimlig även för fastighetsägaren.

På sikt krävs en grundläggande reformering av lagstiftningen. Men vi har inte tid att vänta på det. Redan i dag måste bostadsmarknadens parter se till att förhandlingarna fungerar. Vi tror att HGF inser behovet av ett omtag i förhandlingarna om hyresrätten ska framtidssäkras. Ska vi lyckas, måste vi gemensamt enas om vilka faktorer som ska ligga till grund för den årliga höjningen av den allmänna hyresnivån. En rimlig utgångspunkt är att utvecklingen i den allmänna ekonomin ska vara ledande. Men det räcker inte. Vi måste också enas om vad som ska hända när vi inte lyckas komma överens. På arbetsmarknaden har man löst det på ett klokt sätt. Där tar ett oberoende medlingsinstitut över om löneförhandlingarna havererar. Låt oss inspireras av detta och tillsammans stärka hyresrättens framtida position.

Dennis Bucht, Vd Fastighetsägarna GFR
Reinhold Lennebo, Vd Fastighetsägarna Sverige
Billy McCormac, Vd Fastighetsägarna Stockholm
Susanne Rikardsson, Vd Fastighetsägarna Syd
Björn Söderholm, Vd Fastighetsägarna MittNord


Innehåll från PayerAnnons

Returpack väljer Payer för en ny digital utbetalningslösning för pantpengar

Returpack har valt betalningsbolaget Payers plattform för att ta in pantsystemet i en ny och digital era. 

Den nya digitala utbetalningslösningen börjar nu rullas ut på Returpacks egna storpantarautomater, Pantamera Express, i hela landet.

Sedan 1980-talet har svenskarna vallfärdat till landets pantmaskiner för att lämna in sina burkar och flaskor. Returpack är företaget som införde pantsystemet och bolaget hanterar nu över 2 miljarder burkar och flaskor varje år.

Returpack valde 2019 Payer som partner att digitalisera pantsystemets utbetalningslösning av pantpengar och bolaget har nu utvecklat den tekniska plattformen som gör det möjligt att starta tester och utrullning över hela landet.

Utbetalning till bankkontot

88% av alla flaskor och burkar som säljs i Sverige i dag pantas och materialåtervinns genom Returpacks pantsystem.

Returpack jobbar med att ständigt utveckla systemet för att förenkla och öka tillgängligheten för pantaren. Att kunna betala ut pant på fler sätt än via det traditionella pantkvittot är ett av förnyelseområdena. Den digitala överföringen direkt till det egna bankkontot ger en smidig lösning och följer digitaliseringsutvecklingen i samhället. 

Returpack har implementerat denna lösning i de egenägda storpantarautomaterna,  Pantamera Express. Ett test ihop med dagligvaruhandeln planeras och därefter tas beslut om vidare implementeringar.

– Pantamera Express-automaterna är en viktig del i vårt utvecklingsarbete kring framtidens pantsystem. Här har vi haft möjlighet att testa en ny digitaliserad utbetalningslösning i stor skala och kan nu erbjuda en säker, enkel och smidig tjänst för överföring av pantpengar direkt in på bankkontot, säger Carita Classon, produktchef på Returpack/Pantamera.

Internet-of-things – kommunikation mellan pantmaskin och mobilapp

Payer valdes för att utveckla motorn, en digital betalningslösning direkt till konsumentens bankkonto. Lösningen fungerar i en kombination mellan pantmaskinen, molnet och en mobilapp. Den nya Pantamera-appen är tillgänglig för både iOS och Android. Redan efter två månader har appen laddats ned 20 000 gånger.

Innan appen kan användas första gången kopplas bankkontot genom Mobilt Bank-ID av användaren. Det är en process som tar mindre än 1 minut att genomföra. Efter att pantaren hällt i sina burkar och PET-flaskor i Pantamera Express, skannar pantaren en QR-kod med mobilappen för att slutföra transaktionen.

I den första fasen av utrullningen ingick Returpacks 57 egenägda storpantarautomater, Pantamera Express. Dessa står utplacerade på större återvinningscentraler över hela landet. Under 2020 pantades 90 miljoner förpackningar via Pantamera Express.

Under pilotfasen har över 25% av användarna valt den digitala lösningen. Det är något som Returpack tror kommer öka snabbt ju fler svenskar som känner till appen. Den digitala lösningen är ett komplement till papperskvittot som kommer finnas kvar.

– Payer har varit mycket lyhörda för våra önskemål och vi har hela tiden känt oss trygga med att dom levererat en stabil och säker lösning för vårt digitala genombrott, säger Henric Oscarsson, Utvecklingsansvarig på Returpack/Pantamera.

– Vi på Payer är otroligt stolta över att vi fick förtroendet att utveckla nästa generations utbetalningslösning i det svenska pantsystemet. Ett system som alla svenskar har en relation till och bidrar till. Förutom att det är smidigt för konsumenten att få pengarna direkt på kontot, när man pantar, säger Peder Berge, vd och grundare av Payer.

Klicka här för att läsa mer om samarbetet mellan Returpack och Payer 

Mer från Payer

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Payer och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?