ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Industriarbetsgivarna: Sveriges konkurrenskraft är viktigare än inflationsmålet

  • Industriavtalet och svensk exportindustri har inte utrymme för att avtalsförhandlingarna ska ske med fokus på inflationsmålet, skriver Petra Einarsson och Lennart Evrell. Foto: Oskar Omne och Claes-Göran Flinck

DEBATT. Nästa års avtalsrörelse drar snart i gång och risken är att den kommer att bli stormig. Riksbankens ambitioner att få upp inflationen via höga löneökningar skulle urholka industrins konkurrenskraft, skriver Industriarbetsgivarnas Petra Einarsson och Lennart Evrell.

Förpostfäktningen inför 2017 års avtalsrörelse är i full gång. På fredag, den 28 oktober, väntas facken inom industrin presentera sin plattform inför avtalsförhandlingarna.

Klart är att LO-förbundens redan ställda krav på extra höjningar av ingångslönerna skapar oklarheter om synen på den internationellt konkurrensutsatta sektorns märkessättande roll.

Ramarna för avtalsförhandlingarna i Sverige bestäms sedan 1998 av Industriavtalet som stipulerar vilka faktorer som ska vara vägledande för avtalsförhandlingarna.

Industriavtalet skapades som reaktion på en urspårad lönebildning kombinerat med en hög arbetslöshet. Inte bara industrin, utan hela Sveriges konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och välfärd var skadad.

De två viktigaste faktorerna i Industriavtalet är att avtalen ska förbättra industrins internationella konkurrenskraft samt ge löntagarna en ”god löneutveckling” och bidra till en god samhällsutveckling och Sveriges framgång.

Uppenbart är att det finns fler aktörer som vill blanda sig i de kommande avtalsförhandlingarna än de avtalsslutande parterna. Bankekonomer och institutioner som Riksbanken, Konjunkturinstitutet, med flera, tar en aktiv roll med ambition att påverka avtalsförhandlingarna.

De argumenterar inte utifrån industrins konkurrenskraft utan snarare ur egna intressen med politisk eller penningpolitisk agenda. De gör prognoser för löneökningar och i vissa fall bedömningar av ”löneutrymmet”.

Industriarbetsgivarnas drivkraft är att bevara svensk konkurrenskraft. Därför har vi följande utgångspunkter:

  • Svensk stålindustri, gruvindustri, skogsindustri och största del av övrig industri säljer sina produkter på världsmarknaden. Det betyder att det är den internationella konjunkturen som avgör efterfrågan medan svensk BNP-tillväxt har marginell betydelse.
  • Den avgörande faktorn för industrins konkurrenskraft är de nominella kostnadsökningarna relativt omvärlden och produktivitetsutvecklingen i industrin relativt konkurrentländerna.
  • Högre svensk inflation innebär stigande kostnader och försämrad konkurrenskraft.
  • Industriavtalet och svensk exportindustri har inte utrymme för att avtalsförhandlingarna ska ske med fokus på inflationsmålet. Ansvaret för penningpolitiken ligger helt och hållet på Riksbanken och inte på arbetsmarknadens parter.
  • De nya avtalen måste avspegla ”The New Normal”, vilket är benämningen på den lägre produktivitetstrend som råder globalt och låga räntor vilket i sin tur innebär lägre trend för företagsvinster och löner.

Det råder fortsatt svag global konjunktur samtidigt som densvenska tillväxten avtar. Industriarbetsgivarnas överordnade mål med avtalsförhandlingarna är att konkurrenskraften ska stärkas och att avtal träffas som bidrar till industrins långsiktiga utveckling. Nedväxling av löneökningstakten, långsiktiga spelregler och ökad flexibilitet skulle innebära tydliga steg i rätt riktning och är därför prioriterade frågor för oss i de kommande förhandlingarna.

Riksbanken och andras ambitioner att få upp inflationen riskerar att leda till höga löneökningar vilket skulle urholka industrins konkurrenskraft och därmed försämra Sveriges ekonomiska utveckling. Just nu råder en grundläggande motsättning mellan två institutioner i det svenska samhället, nämligen Industriavtalet och inflationsmålet. Dessa är på kollisionskurs.

Petra Einarsson, vd, Sandvik Material Technology. Ordförande, Industriarbetsgivarna
Lennart Evrell, koncernchef, Boliden. Vice ordförande, Industriarbetsgivarna

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies