Annons

HSB och Riksbyggen: Borätterna bör visa underhållsplaner

DEBATT. Det är svårt för en bostadsrättsköpare att bedöma hur föreningens ekonomi utvecklar sig. Det bör skapas regler som ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi och uppmuntrar till ett långsiktigt underhållsarbete, skriver Anders Lago, HSB, och Mårten Lilja, Riksbyggen.

RÄTTVIS BILD. Nåra standardiserade nyckeltal bör bli obligatoriska i bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar föreslår HSB och Riksbyggen.
RÄTTVIS BILD. Nåra standardiserade nyckeltal bör bli obligatoriska i bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar föreslår HSB och Riksbyggen.Bild:Anders Wiklund

Nu stundar stämmotider för landets omkring 25.000 bostadsrättsföreningar. Över 1,5 miljoner personer i bostadsrätt och kurvan pekar stadigt uppåt. Det är ett boende som kombinerar enskilt ansvar för den egna lägenheten med ett gemensamt ansvar för bostadsrättsföreningens fastighet på ett sätt som uppskattas av många.

I april överlämnar utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” sina förslag till regeringen. Utredningen ska ta ställning till hur bostadsrättsföreningar ska säkerställa att det finns tillräckliga medel för framtida underhåll av föreningens byggnader. Och om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för föreningens intressenter.

I dag finns ett mycket svagt samband mellan risken för framtida årsavgiftshöjningar och överlåtelsepris. Däremot finns ett starkt samband mellan årsavgifter och överlåtelsepriser.

Låga avgifter bäddar för höga priser, men vad händer med årsavgifterna om föreningen har stora lån och räntan drar iväg?

Eller om de låga avgifterna beror på eftersatt underhåll och att stora investeringar i nya stammar, fönster och tak har skjutits på framtiden med oklar finansiering? Det måste bli enklare att bilda sig en uppfattning om föreningen har bra ekonomi eller inte.

Med dagens regelverk är det i stort sett omöjligt att jämföra ekonomin i två olika föreningar inför ett köp av en bostadsrätt. Det kan också vara svårt för befintliga bostadsrättshavare att bilda sig en uppfattning om ifall ens förening har en bra planering för kommande underhållsbehov.

Till detta kommer också frågan om hur avskrivningar ska göras. För de flesta är det i praktiken hopplöst att sätta sig in i denna problematik som är av stor betydelse när det gäller att förstå föreningens ekonomiska ställning. Dessutom agerar föreningar olika och avskrivningar kan dessutom göras enligt två olika regelverk: K2 och K3.

För att komma till rätta med problemen som dagens system ger upphov till föreslår vi i branschen att bostadsrättsföreningarna ska framtidsplanera. Det ska ske genom att en fackman utför en 30-årig underhålls- och ersättningsinvesteringsplan.

Det genomsnittliga återinvesteringsbehovet ska sedan utgöra en resultatpåverkande post i resultaträkningen. Detta i stället för ett system med både resultatpåverkande avskrivningar och avsättningar till underhållsfond, vilka inte är resultatpåverkande. Därigenom blir det betydligt lättare att förstå redovisningen för konsumenten

Det skulle bland annat leda till att:
* Läsare av en årsredovisning får en betydligt bättre och mer rättvisande bild av föreningens ekonomiska status, samt vilka risker för ekonomiska överraskningar föreningen står inför.
* Styrelsen som avlämnar årsredovisningen får ett verktyg att föra resonemang om årsavgifterna, vilka större reparationer föreningen står inför respektive har utfört, samt vilken utveckling av årsavgifterna de använt som beslutsunderlag.
* Genom att byggnaderna kontinuerligt besiktigas och framtidsplanerna uppdateras kommer risken för överraskningar minimeras. Det ger mer jämna och förutsägbara avgiftsnivåer.

För många personer är dock en årsredovisning ett krångligt dokument. Därför föreslår vi en förenkling i form av ett slags kylskåpsmärkning av föreningens ekonomi.

De nyckeltal som vi föreslår är framför allt:
* Årsavgift/kvm (totala årsavgifter/total boyta).
* Sparande för återinvesteringar (Framtidsplanen)/kvm (genomsnittlig kostnad för återinvesteringar enligt Framtidsplanen/total boyta).
* Skuldsättning/kvm (totala räntebärande skulder enligt senast avlämnande årsredovisning/kvm boyta).


Snart får justitieminister Morgan Johansson utredningen på sitt bord. Men redan nu behöver de fundera på hur vi skapar en tryggare bostadsrättsmarknad för 1,5 miljoner människor.

 

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad, Riksbyggen

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera