ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Frida Wallnor: Varning för Macrons euro-protektionism

  • "MERCRON". Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel tycks ha varit väldigt överens när de träffades i Berlin i veckan, dessvärre också om inskränkningar av frihandeln inom EU. Foto: Michael Sohn

LEDARE. Emmanuel Macron valde att spela EU-hymnen under sitt segermöte i Paris på valkvällen den 7 maj. Frankrikes nya president är verkligen en sann EU-vän. Efter år av framgångar för diverse bakåtsträvande populister och EU-kritiker är det mycket välkommet för unionen, speciellt nu när man befinner sig i en så känslig period.

Men det vore ett misstag att tro att Macron är någon Messias för EU. Tvärtom är det viktigt att inte låta entusiasmen över hans vinst minska vaksamheten över vad han egentligen föreslår.

För det är tydligt att Macron vill se stora reformer av EU. Han förespråkar bland annat ett djupare samarbete inom eurozonen, inklusive införande av en eurofinansminister och ett eurozonparlament, euro-obligationer och en gemensam investeringsfond.

Vad det rapporterats mindre om är Macrons krav på att utöka EU:s antidumping-åtgärder mot tredje land. Inte heller har hans ”Buy European Act” fått särskilt mycket uppmärksamhet – ett förslag som på papperet ser ut som något Donald Trump hade kunnat föreslå. Förslaget går ut på att företag som inte har minst 50 procent av sin produktion i EU ska utestängas vid offentliga upphandlingar.

Motivet bakom förslaget är visserligen ädelt. Macron vill få fart på tillväxten genom att ge europeiska företag fördelar. I ett tal sa presidenten nyligen att han vill ha ett Europa som ”skyddar arbetare, anställda, hantverkare och akademiker” med anspelning på dem som förlorat på globaliseringen. På det sättet, menar Macron, kan man få bukt med den utbredda euroskepticismen i Europa.

Det är populärt just nu att skylla diverse problem på globaliseringen. Men att motarbeta globaliseringen kan inte vara vägen framåt. Protektionism leder bara till onda cirklar och fattigdom.

Att utestänga utomeuropeiska bolag från offentliga upphandlingar skulle snedvrida konkurrensen och resultera i högre priser och sämre kvalitet för de europeiska konsumenterna. Dessutom skulle det öka risken för att EU:s handelspartners skulle svara med samma mynt, vilket skulle begränsa europeiska bolags möjligheter att expandera globalt.

Det hade varit en betydligt bättre idé att satsa på olika investeringsinitiativ för att stärka europeiska bolags konkurrenskraft så att de kan vinna framtida upphandlingar på egna meriter.

Efter Macrons möte med förbundskansler Angela Merkel i början av veckan blev det tydligt att det finns potential för en ny stark fransk-tysk axel inom EU. ”Mercron” tycktes rörande överens om det mesta.

Det är positivt för EU:s framtida handlingskraft. Merkel instämde till och med i Macrons analys om att det behövs en förändring av EU:s fördrag, vilket tidigare varit något hon avfärdat. Mot bakgrund av Merkels parti CDU:s framgångar i de senaste delstatsvalen talar just nu det mesta för att samarbetet blir långvarigt, då Merkel ser ut att få fortsatt förtroende efter valet i september.

Problemet är att Macron tycks få stöd för sin smyg-protektionism i Berlin, vilket gör att hans förslag måste tas på allvar. Det kommer inte som någon överraskning då Merkel tidigare ställt sig positiv till att införa en granskningsnämnd på EU-nivå i syfte att skydda vissa strategiska sektorer mot utländsk konkurrens – ett förslag med udden riktad mot Kina.

Även på andra håll i Europa blåser dessvärre protektionistiska vindar. Eller vad ska man annars kalla det förslag som just nu diskuteras i Europaparlamentet om programinnehåll i alternativa audiovisuella medier? Eller konkret: hur stor andel av exempelvis Netflix utbud som ska utgöras av europeiska produktioner när tjänsten används av europeiska prenumeranter.

EU-kommissionen har föreslagit 20 procent, medan vissa parlamentariker argumenterar för 30 procent. Det vore bakåtsträvande att begränsa människors valfrihet på det sättet.

Svenska regeringen tar tydligt avstånd från protektionistiska förslag likt Macrons, vilket är bra och något som måste fortsätta. Utan britterna kommer Sveriges ansvar för att stå upp för frihandeln bli allt viktigare i framtidens EU.

Tyck till