1515

Frida Wallnor: Världen överlever Trumps klimatpolitik

LEDARE. Torsdagen var en sorglig dag. Framför allt var det sorgligt för USA när landets president meddelade att man lämnar Parisavtalet om klimatförändringarna.

KORTSIKTIGHET. President Donald Trumps beslut att USA ska gå ur Parisavtalet behöver inte få så stora konsekvenser för klimatet. Beslutet har snarare visat på vilket överväldigande stöd som finns på andra håll för att fortsätta kampen.
KORTSIKTIGHET. President Donald Trumps beslut att USA ska gå ur Parisavtalet behöver inte få så stora konsekvenser för klimatet. Beslutet har snarare visat på vilket överväldigande stöd som finns på andra håll för att fortsätta kampen.Bild:Pablo Martinez Monsivais/TT

Med sitt beslut bekräftade Donald Trump bilden av honom som kortsiktig, bakåtsträvande och hänsynslös i sin strävan efter snabba inrikespolitiska poäng och att uppfylla sina vallöften. Dessutom har USA:s trovärdighet och roll som global ledare fått sig ytterligare en törn. Men någon katastrof för klimatet är det inte.

Expertkåren är förhållandevis enig om detta. Miljövetaren Johan Rockström bedömer exempelvis att det amerikanska utträdet inte kommer att få så stora konsekvenser, då starka krafter inom näringslivet så tydligt redan rör sig mot förnybar energi.

Samma sak gäller flera delstater i USA, som Kalifornien och New York, som inte tänker bry sig om vad som händer i Washington.

Dessutom är det slående hur politiker och företagsledare runt om i världen reagerat på beslutet. Stödet för att fortsätta kampen mot klimatförändringarna är överväldigande. Sammantaget är detta momentum en betydligt viktigare effekt av det inträffade än den minskade amerikanska ambitionsnivån. Det är som om entusiasmen från Paris 2015 har fått nytt liv. Det är detta vi bör ta fasta på.

Margot Wallström tillhör dock den skara politiker som gör exakt tvärtom. Utrikesministern twittrade på torsdagen att Trumps beslut är detsamma som att lämna ”mänsklighetens sista chans att säkra våra barns framtid på planeten”. Det finns ingen anledning att uttrycka sig så dramatiskt. Det sprider bara hopplöshet.

Det hade varit bättre om Wallström i stället hade kunnat lyfta upp något av de lovvärda initiativ som tagits till stöd för avtalet. Exempelvis i Bryssel, där det årliga toppmötet mellan Kina och EU råkade sammanfalla just med Trumps dåraktiga beslut, och där det mest spännande handlade om att bilda en ”grön allians” för att leda den globala energiomställningen.

Även om det handlar om mycket symbolik är den typen av ledarskap både sällsynt och välkommet just nu.

Det är ett märkligt skifte vi bevittnar. I dag är det knappt att man minns frustrationen under klimatmötet i Köpenhamn 2009 då kineserna pekades ut som ansvariga för misslyckandet. Tack vare draghjälp från president Obama tillhörde kineserna sedan de första att annonsera sina utsläppsmål inför Pariskonferensen 2015, vilket sågs som en viktig orsak till att man kunde gå i mål med avtalet.

Nu är det tydligt att kineserna har övertagit ledartröjan. Men det handlar inte längre om ett val. Det handlar om överlevnad, både politiskt för Kommunistpartiet, men också om bokstavlig överlevnad för Kinas befolkning, med tanke på de tilltagande luftproblemen.

I sitt tal sa Trump att Parisavtalet tillåter kineserna att bygga hundratals nya kolkraftverk. Att det tillåter Indien att fördubbla sin kolproduktion fram till 2020, medan USA tvingas lägga ned sin.

Vad Trump har missat är att varken Kina, Indien eller någon annan än han själv ser kol som ett sätt att bli ”great again”. Kina och Indien vill snarare göra sig av med kolberoendet.

Det har exempelvis märkts den senaste tiden då Indien lagt ned planerna på flera nya kolkraftverk sedan kostnaden för solenergi fallit under den för kol.

Samma prisutveckling sker på elbilsområdet där sjunkande kostnader för batterier enligt nya prognoser nu förväntas göra elbilar billigare än fossildrivna bilar redan om åtta år. Det är ett område där Kina ligger långt fram. Och deras intresse för förnybar energi och smarta tekniklösningar går inte att ta miste på, vilket exempelvis märktes under energiministerns besök i Sverige i mars.

De asiatiska jättarnas utveckling är extremt viktig för framtiden – både med tanke på potentialen i konkret utsläppsminskning, men också som förebild för andra.

Trump må vara en mäktig politiker. Men det här är en utveckling som inte ens han kan stoppa. Och det lär inte dröja förrän det blir tydligt vilket stort misstag han har begått.

När den dagen kommer eller när någon annan tar över Vita huset är amerikanerna välkomna tillbaka till Paris.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?