Annons

Frida Wallnor: Säg inte nej till kinesiska uppköp

LEDARE. Förra året ökade de kinesiska direktinvesteringarna inom EU med 77 procent till 35 miljarder euro. Motsvarande summa för EU-ländernas investeringar i Kina landade på blygsamma 7,7 miljarder euro, en minskning för andra året i rad.

FÖREDÖMEN. Handelskommissionär Cecilia Malmström och EU- och handelsminister Ann Linde (S) bör inte ge efter för de protektionistiska vindar som blåser runt om i EU. Exempelvis finns krav på att inrätta en gemensam granskningsnämnd för utländska direktinvesteringar.
FÖREDÖMEN. Handelskommissionär Cecilia Malmström och EU- och handelsminister Ann Linde (S) bör inte ge efter för de protektionistiska vindar som blåser runt om i EU. Exempelvis finns krav på att inrätta en gemensam granskningsnämnd för utländska direktinvesteringar.Bild:Erik Nylander

Det är tydligt att den numer stabilt växande europeiska ekonomin törstar efter kinesiskt kapital, men proportionerna och obalansen väcker frågor. Hur ser egentligen Kinas strategiska intressen ut i Europa? Finns politiska motiv bakom uppköpen? Och har EU-länder verkligen råd att ställa krav på kinesisk ömsesidighet när det gäller marknadstillträde?

Kina gör ingen hemlighet av sin politik med ”national champions”, att företag inom vissa sektorer skyddas från utländsk konkurrens i syfte att göra dem ”större och bättre”. Det gäller exempelvis inom finanssektorn och telekom där det utländska ägandet är mindre än 1 procent.

Tio ledamöter i Europaparlamentet presenterade nyligen ett förslag om att även EU ska skydda vissa sektorer, med en tydlig udd riktad mot Kina. Ledamöterna beklagar sig över den snedvridna konkurrens som uppstår som en konsekvens av vissa ”utländska investerares” statliga stöd, vilket driver upp prisbilden i Europa.

De varnar för risken att europeiska bolag inom strategiskt känsliga områden som energi, transport, telekom och hälsa köps upp. För att få bukt med problemen föreslås en europeisk granskningsnämnd som ska kunna säga nej till uppköp. Ett liknande system finns redan i USA.

Det är ett intressant förslag. Men sannolikheten för att det ska bli verklighet är liten. Och det är lika bra. Det finns en lång rad problem med en sådan nämnd, inte minst svårigheten att fastställa rimliga kriterier för hur bedömningarna skulle ske. Risken för att nämnden skulle missbrukas av länder som vill gynna inhemska intressen är stor. Förslaget osar av protektionism.

Ansvarig kommissionär Cecilia Malmström är kritisk till den här typen av idéer, vilket är betryggande. I ett brev till ministrar från Tyskland, Frankrike och Italien tidigare i år skrev hon att EU:s policy att vara en av världens mest öppna marknader har tjänat unionen väl - att en spelare med EU:s tyngd har ett särskilt ansvar att försvara öppenhet globalt. Det kan låta högtravande, men kunde inte vara mer sant med tanke på de protektionistiska vindar som just nu blåser över världen.

Dessutom sker redan en nationell granskning i många EU-länder, bland annat i Tyskland. Dock inte i Sverige. Vi har till och med valt att gå längre än vad EU kräver på området. Här gäller den fria etableringsrätten inte enbart EU-medborgare utan även medborgare från tredje land. Ett kinesiskt bolag kan alltså inte nekas att etablera sig här.

Sverige är i det här avseendet ett föredöme. Och det går inte att ta miste på det ekonomiska uppsving som exempelvis Göteborgsområdet har fått tack vare kinesiska investeringar inom fordonsindustrin. Att sådana etableringar skulle kunna stoppas av en EU-nämnd vore mycket olyckligt.

Däremot kan man inte bortse från risken att den utländska konkurrensen medför ett högre prisläge, exempelvis i upphandlingsprocesser. Men det är inte anledning nog för att utestänga intressenter. Om staten ser ett behov av att behålla svenskt ägarskap av viss infrastruktur är det bättre med offentligt ägande.

Det finns dock gränser även för Sveriges öppenhet. Det är rimligt att regeringen med hänsyn till rikets säkerhet ska kunna stoppa utländska investeringar, exempelvis när det gäller infrastruktur av särskild vikt för totalförsvaret. Den utredning som i förra veckan tillsattes i ämnet kommer förhoppningsvis att komma fram till just detta.

Det tjänar ingenting till att spekulera i hur Kinas framtida politiska agenda för Europa ser ut. Däremot finns en stor poäng i att försöka etablera en så god kontakt som möjligt med landet som i allt fler avseenden håller i den globala taktpinnen på USA:s bekostnad.

Med hot eller till och med straff kommer EU-länderna knappast att få ökad tillgång till den kinesiska marknaden. Att agera som ett föredöme vore betydligt mer konstruktivt.

Innehåll från Dun & BradstreetAnnons

Nya möjligheter till tillväxt i föränderliga tider

När världen står inför ekonomisk turbulens behöver företag se till att de är väl positionerade för att klara utmaningarna. Genom att ha rätt data och använda den på rätt sätt, kan du öka värdet på den och bli mer motståndskraftig inför framtiden. Då kan ditt företag inte bara överleva de kommande månaderna och åren, utan också frodas.

Bli datadriven idag – ta smarta beslut och öka lönsamheten b2b och b2c


Rätt data är en viktig del av alla beslutsprocesser. Den kan hjälpa dig att identifiera vilka steg du bör ta för att fatta bra beslut och för att bygga motståndskraft i oförutsägbara tider.

– Men att arbeta datadrivet och förvandla sin data till en strategisk tillgång är ett långsiktigt arbete. Grundjobbet är oerhört viktigt och det går inte att hoppa över steg. Om du börjar automatisera med dåliga data kommer både vinst och tillväxt att utebli, säger Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.

Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.
Peter Verduin, regionchef för Norden och Baltikum på Dun & Bradstreet.

Minska risker och maxa möjligheter

Dun & Bradstreet har hjälpt företag att växa och nå framgång med hjälp av företags- och konsumentdata, samt analys och datadrivna lösningar i närmare 200 år. Deras data-, statistik- och AI-drivna plattformar ger kunder möjlighet att fatta smartare beslut, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar.

– Data och analys är viktiga verktyg. Det hjälper oss att förutse vad som kan hända och – ännu viktigare – att planera hur vi ska reagera på förändringar. Det vill säga att vi kan både maximera möjligheter och minska risker, säger Peter Verduin.

– På så vis kan du bygga in en flexibilitet och stärka företagets motståndskraft inför en oförutsägbar framtid. Det i sin tur ökar förmågan att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Hitta lösningar i osäkra tider

Den globala pandemin, kriget i Ukraina, med en stigande inflation som följd, har lett till att många företagsägare och chefer står inför nya utmaningar som behöver pålitliga lösningar.

– Då är det viktigt att ta stöd av data, både för att identifiera problemområden och hitta alternativa lösningar. Motståndskraft handlar om att vara proaktiv i hur du förbereder dig för det oväntade. Rätt data kan också hjälpa företag att identifiera nya marknader och nya möjligheter, säger Peter Verduin.

Till exempel har kriget i Ukraina skapat ett nytt behov av att förstå leveranskedjan hos företaget – inte bara vem som är leverantören utan även leverantörens leverantör och deras underleverantörer.

– Det handlar om att skydda ditt företag genom att ha synlighet i realtid och information om vem du gör affärer med. Med hjälp av onlinedata och AI kan vi hjälpa våra kunder att visualisera hela leverantörsnätverken. På så vis kan du lättare analysera risker och ligga steget före. Det gör dig mer agil, vilket också skapar nya möjligheter.

Data och analys kan också användas som stöd i finansiell planering.

– I en lågkonjunktur är budgetarna ofta snäva och det är viktigare än någonsin att arbeta datadrivet och ha hög precision i sina modeller. Det ger mindre spill i datamängden och därmed en större säkerhet. Det gör det lättare att vara noggrann och med det mer effektiv och framgångsrik, säger Peter Verduin.

Ta del av innehållet från Dun & Bradstreets evenemang Power of Data då ledande experter delade med sig av sina insikter och spaningar. 

Mer från Dun & Bradstreet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dun & Bradstreet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera