1515
Annons

FAR och EBM: Öka kraven på aktiebolag

DEBATT. Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström lanserar därför en rad nya grepp för att stävja ekobrotten och bjuder samtidigt in till dialog.

BROTTSRISK. Aktiebolag utan revisor är överrepresenterade bland bolag där ekobrott förekommer. Eva Håkansson, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, och Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, oroas över att riksdagen nu vill att fler bolag ska undantas från krav på revision.
BROTTSRISK. Aktiebolag utan revisor är överrepresenterade bland bolag där ekobrott förekommer. Eva Håkansson, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, och Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, oroas över att riksdagen nu vill att fler bolag ska undantas från krav på revision.Bild:Anna Johansson

Under mer än 100 år har aktiebolaget utgjort en ytterst viktig faktor för utvecklingen av svenskt näringsliv och samhälle. Tilltron till aktiebolaget som associationsform har varit stor, och detta har i hög grad förenklat företagandet och underlättat finansiering av verksamheter.

Möjligheten att driva företag utan att riskera den privata ekonomin har också varit avgörande för att våga starta eget.

För att ytterligare stimulera tillväxt har kraven på aktiebolagen successivt lättats. Enklare e-tjänster har införts och kravet på kapitalinsats har sänkts. De minsta aktiebolagen har vidare fått möjlighet att skjuta upp redovisningstidpunkten samtidigt som kraven på själva redovisningen begränsats. Detta är några av skälen till att det är så attraktivt att driva verksamhet i aktiebolagsform.

Det enkla innebär tyvärr risker för att bolagsformen lättare kan utnyttjas i kriminellt syfte; att bolagen töms på tillgångar, sätts i konkurs eller dumpas på målvakter som saknar inblick i verksamheten. Det förekommer även att aktiebolag startas med hjälp av kapade identiteter för att användas i ekonomisk brottslighet.

Vi anser att enkelheten måste kombineras med kontrollstationer för att förtroendet för aktiebolaget ska kunna upprätthållas. Revision är en sådan, men revisionsplikten avskaffades 2010 för de minsta aktiebolagen och drygt 80 procent av de aktiebolag som startats efter förändringen väljer bort revision. En konsekvens är enligt Bolagsverket att kvaliteten på årsredovisningarna har sjunkit väsentligt. Samtidigt ökar antalet aktiebolag som används som brottsverktyg.

Därför är det oroande att riksdagen nu har bett regeringen att överväga om fler företag kan undantas från revision.

Ekobrottsmyndigheten gjorde nyligen en granskning av aktiebolag som anmälts för ekonomiska brott och kunde konstatera att:

  • Knappt hälften av de granskade bolagen bedömdes ha använts som brottsverktyg.
  • Ungefär en tredjedel av de bolag som anmäldes bedömdes ha bildats i syfte att begå brott.
  • Minst fem procent av alla aktiebolag som bildas utnyttjas för ekonomisk brottslighet.
  • Aktiebolag utan revisor är överrepresenterade bland bolag där ekobrott förekommer.

Aktiebolaget har alltså blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Även Brottsförebyggande Rådet har i en rapport beskrivit hur bolag på olika sätt infiltrerats för att utnyttjas i detta syfte (Brå 2016:10).

Vad kan vi då göra för att minska missbruket och samtidigt värna förtroendet för aktiebolaget? Det ligger ju i alla seriösa företags intresse att konkurrensen sker på sunda villkor.

Det räcker inte med någon enskild åtgärd, utan det krävs en rad nya grepp när det saknas revisor i bolaget. För att långsiktigt motverka ekonomisk brottslighet är det särskilt angeläget att etikfrågor ges stort utrymme inom gymnasie-, högskole- och yrkesutbildning inom relevanta områden.

Vi vill även föreslå åtgärder som att:

  • Förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt.
  • Lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, vilket förenklar den processen samtidigt som spårbarhet i brottsutredningar underlättas.
  • Ställa krav på att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.

Dessutom bör Bolagsverket ges ett utökat uppdrag att vid misstanke om målvakter eller oegentligheter rapportera till Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.


I syfte att driva utvecklingen i positiv riktning bjuder Ekobrottsmyndigheten och FAR nu gemensamt in olika aktörer till dialog kring lämpliga lösningar.

 

Eva Håkansson, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR

 

Läs replik från Srf konsulterna här.

Läs replik från Svenskt Näringsliv här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Frida Wallnor: Tyskland behöver mer än stabilitet

LEDARE. På söndagen är det dags för valet till den tyska förbundsdagen – ett val som borde vara det europeiska ”supervalårets” höjdpunkt med tanke på tyskarnas vikt för Europa, både ekonomiskt och politisk. Men känslan av avslagenhet går inte att komma ifrån – inte ens de ryska trollen verkar engagera sig.

FORTSATT FÖRTROENDE. Att bedriva en valkampanj enbart genom att hänvisa till rutin och en stormig omvärld tycks uppenbarligen fungera för Angela Merkel. Hennes kristdemokrater ser ut att vinna en jordskredsseger i morgon.
FORTSATT FÖRTROENDE. Att bedriva en valkampanj enbart genom att hänvisa till rutin och en stormig omvärld tycks uppenbarligen fungera för Angela Merkel. Hennes kristdemokrater ser ut att vinna en jordskredsseger i morgon.Bild:AP

Nonchalansen känns av också i Berlin, där man just nu tycks oroa sig mer för logistiken kring att genomföra Berlin Marathon och valet på samma dag.
Det som borde oroa tyskarna är framtiden.

För även om det bevisligen går bra ekonomiskt för Tyskland i dag hotar mörkare moln vid horisonten. Angela Merkel har levt gott på effekterna från Gerhard Schröders Agenda 2010-reformer i kombination med en svag växelkurs som gynnat exporten. För att den låga arbetslösheten och starka tillväxten ska bestå krävs dock långsiktiga investeringar i landets eftersatta infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden måste ta fart för att ens vara i närheten av det andra europeiska länder har uppnått. Med en befolkning som blir allt äldre behöver man ta tillvara och utbilda den nya arbetskraft som kommit till Tyskland under de senaste åren.

Detta har dock varit en valrörelse befriad från visioner. En valrörelse där den enda riktiga tv-duellen mellan de två huvudkombattanterna kom att bli en lam historia som bara bekräftade hur överens partiledarna är i många frågor. Merkel är inte känd som någon visionär, men det är märkligt att någon kan komma så lindrigt undan genom att i princip enbart hänvisa till rutin och en stormig omvärld.

Men opinionsundersökningarna talar sitt tydliga språk. Strategin har fungerat. Den stora skuldbördan ligger snarare hos oppositionen – främst hos Socialdemokraterna och deras Martin Schulz, som förutom några veckor i vintras (Schulz-effekten) misslyckats med att framstå som en seriös utmanare. Likt Merkel tycks han ha trott att det skulle räcka med att bara vara sig själv, det vill säga ”inte Merkel”, för att göra succé 2017.

Men det är inte bara tyskarnas behov av stabilitet som SPD har underskattat. De tycks även ha underskattat hur stark den tyska ekonomin faktiskt är. Att göra social rättvisa till partiets profilfråga under ett valår där få väljare tycks klaga på sociala orättvisor är nära på tjänstefel av SPD-strategerna.

Till deras försvar kan sägas att det bevisligen är svårt att sitta i samma regering som CDU/CSU under Merkel. Det rekordsvaga valresultat som enligt undersökningarna väntar SPD i morgon lär kunna jämföras med Liberalernas katastrof 2009, då partiet till och med ramlade ur parlamentet efter fyra år i koalitionsregering. Frågan är vem som törs göra Merkel sällskap härnäst?

Risken är överhängande att kommande regeringsförhandlingar drar ut på tiden, vilket kan bli ett problem, exempelvis för EU som bara väntar på att få sätta igång sitt reformarbete. En minoritetsregering med enbart CDU à la svenskt recept är otänkbart, enligt tyskar, som tycks chockade enbart över frågan.

Konsensus är att SPD skulle offra sig i ett låst läge. De skulle stanna i storkoalitionen, ta ansvar, även om det sannolikt skulle kosta ytterligare sympatisörer. Men i Tyskland står landets stabilitet över partipolitiken – en fascinerande kontrast till det svenska regeringsbildningsspelet.

En fortsättning på storkoalitionen vore dock inte problemfri. Det skulle sannolikt gynna det högerextrema Alternativ för Tyskland (AfD), som ser ut att komma trea i valet och därmed bli största oppositionsparti. Det skulle ge AfD utrymme att synas och möjlighet att beklaga sig över hur de isoleras av övriga partier.

Den här ”beröringsskräcken” gentemot ett extremparti och dess konsekvenser känner vi mycket väl igen i Sverige. Förhoppningsvis inser tyskarna att det är en farlig väg att gå.

Att som nykomling bli tredje största parti i förbundsdagen vore ändå en bedrift av AfD, speciellt mot bakgrund av landets mörka historia. Lika mycket vore det ett kvitto på de övriga partiernas misslyckande och en logisk följd av samstämmigheten dem emellan.

Någonstans måste missnöjet kanaliseras. Förhoppningsvis kan det fungera som en väckarklocka inför kommande fyra år.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera