ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Famna: Idéburna vårdaktörer osynliggörs

  • Ulrika Stuart Hamilton.

REPLIK. Grattis på 70-årsdagen, Vårdföretagarna! Ni har med framgång arbetat för privata alternativ i vård och social omsorg och för valfrihet för medborgarna.

Men i all er kritik av Välfärdsutredningen (senast i Di 10/5) väljer ni nogsamt att – liksom många politiker och tjänstemän i offentlig sektor – osynliggöra alla de aktörer i välfärden som inte har ett vinstsyfte och som återinvesterar hela överskottet, alltså den idéburna sektorn.

Långt före både offentligt utbyggd välfärd och privata alternativ fanns många av de idéburna aktörerna där: Stiftelsen Stockholms Sjukhem, Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stadsmissionerna, Skyddsvärnet och många fler som alla är över 100 år gamla. Alla har de i decennier bedrivit kvalificerad vård och social omsorg utan vinstsyfte, långt innan Vårdföretagarna föddes.

I offentlig statistik liksom i offentliga upphandlingar klumpas de idéburna ihop med de vinstdrivande företagen. Där finns bara offentligt eller privat. Men nu äntligen, i Ilmar Reepalus slutbetänkande, kommer förslag om särredovisning i statistiken så att dessa icke vinstsyftande välfärdsföretag kan identifieras. Och i huvudbetänkandet lades förslag om bättre regler i offentlig upphandling, så att den särart och det mervärde som idéburna aktörer erbjuder faktiskt kan vägas in av upphandlande myndighet.

Allt prat om att hela utredningen hör hemma i papperskorgen blir därför ytterligare ett osynliggörande av dem som alltid funnits i svensk välfärd, som erbjuder lösningar och omsorg där det offentliga och det vinstdrivande inte finns eller gett upp. Av dem som erbjuder alternativ med tydliga värderingar och vårdfilosofier, bortom offentliga utförare och privata vinstdrivande företag.

Jag vill inte förstöra feststämningen på födelsedagen men ärligt talat: även Vårdföretagarnamåste kunna se och erkänna denna tredje sektor i välfärden.

 

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna,
riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

 

Läs Vårdföretagarnas artikel här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Tyck till