1515

Didner & Gerge och Lannebo: Våra fonder tål att granskas

DEBATT: Aktiv förvaltning har ifrågasatts allt mer de senaste åren med argumentet att det är svårt att långsiktigt överträffa marknadens genomsnitt. Men det lönar sig att finna aktiva förvaltare som har levererat högre avkastning än index, skriver fondförvaltarna Henrik Didner och Göran Espelund.

SAMHÄLLSNYTTIGA FONDER. Indextänkandet försvårar kapitalanskaffningen för mindre bolag, skriver Henrik Didner (till vänster) och Göran Espelund.
SAMHÄLLSNYTTIGA FONDER. Indextänkandet försvårar kapitalanskaffningen för mindre bolag, skriver Henrik Didner (till vänster) och Göran Espelund.

Lotta Engzell-Larsson skrev på ledarsidan i Di i januari att fondvärlden befinner sig i ett skifte från aktiv förvaltning till passiv/indexförvaltning. Hon menar att de aktiva förvaltarna verkar ge upp. Samtidigt rapporterar Di (11/1) om nettoflöden till aktiefonder som investerar i Sverige. Under januari–november 2016 tappar storbankerna mark till små bolag med aktivt förvaltade fonder.

Kritikerna hävdar att det inte är värt att betala extra för en aktivt förvaltad fond vars mål är att leverera långsiktigt hög, riskjusterad avkastning som överträffar index. Logiken i kritiken är enkel. Det är bara att tänka tanken att hela aktiemarknaden bestod av aktiva förvaltare. Hälften skulle då visa sig gå bättre än genomsnittet och den andra hälften sämre. Gruppen som helhet skulle aldrig kunna avvika från genomsnittet (index). Så i stället för att försöka identifiera en aktiv förvaltare som över tid skapar överavkastning är det både enklare och billigare att investera i genomsnittet – en indexfond.

Tonläget i debatten har tidvis varit högt, och det har givit resultat – inflödet till indexförvaltning ökar. Vid ett seminarium i november sa en representant för Finansinspektionen:

”För de allra flesta sparare är indexfonden ett bra val. Man vet ju inte vilka förvaltare som kommer att leverera den bästa avkastningen framöver.”

I Expressen (9/2) jämförs aktivt förvaltade fonder i PPM med statliga förhandsvalet AP7 aktiefond.

Artikelns vinkling är att få av fonderna överträffar AP7 på en femårsperiod och att samtliga fonder är betydligt dyrare. Tidningen negligerar dock att alla avkastningssiffror redovisas efter avgifter och att fonderna som jämförs har ytterst olika karaktär, placeringsinriktning och grad av aktiv förvaltning.

Å ena sidan kan vi säga att vi drar fördel av utvecklingen. En rimlig bedömning är att ju större andel av kapitalet på aktiemarknaden som investeras i indexfonder, desto större är sannolikheten att vi som aktiva förvaltare kommer att lyckas bättre än genomsnittet. Bolagen blir helt enkelt mindre analyserade och vi som arbetar med analys kan oftare hitta bolag som är felaktigt prissatta.

Å andra sidan finns det en risk att aktiemarknadens viktiga funktion försämras, nämligen att bidra till att kapital allokeras till de företag som mest förtjänar det.

Centralt för denna allokeringsfunktion är priset på bolaget. Men indexkapitalet bryr sig inte om priset på aktien – utan köper mekaniskt aktier efter bolagets vikt i index. Detta kapital bidrar således inte aktivt till prisbildningen.

Indextänkandet försvårar också kapitalanskaffningen för mindre bolag som är för små för att ingå i index – det institutionella kapitalet blir ju allt mer investerat i större bolag som ingår i index. Inte heller har vi sett någon svensk indexfond gå i bräschen för utvecklingen av det svenska ägarstyrningsarbetet.

Vi har inte gett upp, och vi tycker inte heller att spararna ska ge upp. Det kan löna sig att försöka leta upp aktiva förvaltare som över tiden har levererat avkastning överstigande index. Didner & Gerge Aktiefond har gått 2.337 procentenheter, och Lannebo Småbolag 290 procentenheter bättre än sina jämförelseindex sedan respektive fonds start. Detta är naturligtvis ingen prognos att dessa fonder även i framtiden kommer att överträffa sina jämförelseindex.

Fondernas investeringsfilosofi är långsiktig och följs strikt, de investerar enbart i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagens framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Som ägare i portföljbolagen är vi engagerade genom att delta i valberedningsarbetet för att som en oberoende kraft rekrytera bästa styrelse för ett fortsatt hållbart värdeskapande.

Till sist: avgifterna för aktivt förvaltade fonder är ifrågasatta. Även här välkomnar vi debatten. Alla är faktiskt inte medvetna om att kursutvecklingen alltid redovisas efter avgifter. Exempel på vad 1 procent mer i avgift får för effekt på ett kapital 30 år senare har varit flitigt förekommande i debatten, betydligt mer sällan vad 2 procentenheter i meravkastning leder till. Respektive bolags största och mest populära fond, Didner & Gerge Aktiefond och Lannebo Småbolag har under de senaste 10 åren avkastat 179,2 procent respektive 195,2 procent efter avgifter. Motsvarande siffra för Sveriges största indexfond, som är gratis, är 87 procent.

Visst har indexfondsspararen betalt mindre men till priset av 92,2 respektive 108,2 procentenheters sämre avkastning under tioårsperioden!

Vi tror att äkta aktiv förvaltning har en ljus framtid och har goda möjligheter att bidra positivt såväl till spararnas avkastning som till aktiemarknadens utveckling.

 

Henrik Didner, styrelseordförande, Didner & Gerge
Göran Espelund, styrelseordförande, Lannebo Fonder

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från TableauAnnons

Kraften i data – Tableau rustar bankerna inför framtiden

Fredrik Holmgren, nordisk säljchef på Tableau Software.
Fredrik Holmgren, nordisk säljchef på Tableau Software.

Den pågående transformationen av finansbranschen innebär stora utmaningar för de företag som ännu inte anpassat sin verksamhet till den digitala verklighet vi lever i. Den världsledande analysplattformen Tableau hjälper bolag att bli mer digitala, datadrivna och rustade inför framtiden. 

– Att förändra hur du ser på och hanterar din data hjälper dig att driva din digitala transformation, säger Fredrik Holmgren, nordisk säljchef på Tableau Software.

Pandemiåret 2020 har drivit fram och skyndat på den digitala utveckling som redan pågått länge. För finansbranschen innebär det att förlegade system och manuella processer måste bytas ut snabbt och ge plats åt nya arbetssätt samt kompletteras med ny, relevant kompetens. Många banker och finansbolag använder fortfarande äldre system som skapar stora utmaningar för verksamheten.

Tableaus erbjudande går ut på att stötta verksamheter på data- och digitaliseringsresan. Detta genom att bland annat samla data från olika källor och på ett säkert sätt skapa en gemensam analysbild som påskyndar den insiktsdrivna affärsstrategin. Det i sin tur frigör potentialen hos medarbetarna att förstå viktiga frågor och hur de ska arbeta mot gemensamma lösningar. 

– Sammanhållningen och gemenskapen inom verksamheten är helt central för att man ska lyckas och genom att erbjuda medarbetare ett analysverktyg via självbetjäning får medarbetaren en större frihet att se nya affärsmöjligheter utan att behöva vänta på IT och IT frigör tid till annat, säger Fredrik Holmgren.

Viktigt att förstå kundernas behov

Den digitala eran kommer med ökade krav på bankernas service. Tableau ser att nyckeln till ett bra kundbemötande är att möta kundernas behov på djupet; hur komplext ärendet än är måste kundupplevelsen vara snabb och friktionsfri.

– Det handlar inte längre om att svara på förändringar på marknaden, det handlar om att förstå kundbehov och att möta dem innan konkurrenterna gör det. Banker kan växa med upp till 27,5% bara genom att förbättra deras kundupplevelse, säger Fredrik Holmgren.

Men det är inte bara kraven på kundbemötande som behöver ses över. Regleringar när det gäller data- och integritetsfrågor skärps i takt med den digitala utvecklingen och för att uppfylla de nya lagkraven krävs en förbättrad datakapacitet. Fredrik lyfter vikten av att vara proaktiv. 

– När reglerna skärps är det viktigt att vara beredd. Dina uppgifter kan ge dig full insyn i risk, försäljning och kundnytta och att samtidigt samla in dem kan bidra till att förekomma eventuella framtida lagkrav.

Kraften i data

Kraften i data är stark. Den kan hjälpa till att övervinna kostnads- och processineffektivitet, förbättra riskhanteringen samt ge finansiella organisationer verktyg att identifiera nya hot samt förutsäga och varna för potentiellt bedrägeri.

– Att välja den digitala vägen handlar inte bara om framtiden för finansbranschen, utan man bör agera redan idag. Företag som inte anpassar sig till den nya digitala verkligheten står inför mycket verkliga och växande risker. Data ligger i hjärtat av denna omvandling, avslutar Fredrik Holmgren.

Om Tableau Software

Tableau, som är en del av Salesforce, hjälper människor att omvandla data till insikter som leder till handling. Visuella analyser utan begränsningar låter dig utforska fritt. Skapa dashboards och utför ad hoc-analyser med bara några klick. Dela ditt arbete med vem du vill och påverka din verksamhet. Allt från globala koncerner till startups och småföretagare över hela världen använder Tableau för att se och förstå sin data.

Läs mer här

 

Mer från Tableau

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tableau och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?