ANNONS:
Till Di.se

Debatt: Vi moderater säger nej till höghastighetståg i Sverige

  • Foto: AP

Det är för dyrt, samhällsekonomiskt olönsamt och för sent. Vi behöver en järnväg som fungerar här och nu och därför säger vi härmed nej till höghastighetsjärnväg i Sverige, skriver Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomiskpolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.

Järnvägen är en grundpelare i transportsystemet och när den brister drabbas både människor och företag. Det irriterar enskilda resenärer som fryser på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg och det försämrar möjligheten att pendla till jobbet. Det slår mot industrin när godstransporter försenas och kostnaderna ökar. Det försämrar svensk konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Vi Moderater ser allvarligt på detta och i vår plan för ett starkare Sverige är välfungerande tågtrafik en viktig byggsten.

Alliansregeringen mer än fördubblade anslagen till järnvägens drift och underhåll, men mer måste göras. Enligt Trafikverket behövs 200 miljarder kronor i underhåll till 2030. Samtidigt måste den totala kapaciteten öka eftersom det blir allt trängre på spåren.

Moderaterna ville utreda möjligheten att knyta samman Sveriges tre största städer med höghastighetsjärnväg. Med ny fakta och bättre kunskap om skicket på befintlig järnväg är det dock nödvändigt att prioritera annat. Vi säger därför nej till en svensk höghastighetsjärnväg, och det av tre skäl.

ºInvesteringskostnaden beräknas till 230 miljarder kronor. Därutöver tillkommer kostnaden för att ansluta järnvägen i södra Sverige till de nya höghastighetsbanorna och förstärkningar av spårkapacitet i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö. Summan inkluderar inte heller kostnaden för nya stationer. För två tredjedelar av sträckan är beräkningarna dessutom osäkra och allt tyder på att den slutliga kostnaden blir mycket hög. Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar.

Skenande kostnader innebär att projektet inte kan finansieras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik. När regeringen trots högkonjunktur lånar till sina utgifter vore det oansvarigt med ytterligare ofinansierade satsningar på hundratals miljarder kronor.

ºTrafikverkets beräkningar visar att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder kronor. Det beror till stor del på att Sveriges befolkning är liten och restidsvinsterna jämfört med dagens tåg- och flygförbindelser inte blir tillräckligt stora. Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, SNS och flera forskare riktar kritik mot att projektet kostar mycket mer än det smakar.

ºHöghastighetsjärnvägen skulle kunna stå klar om cirka 20 år, men Sverige står inför stora samhällsutmaningar kopplat till jobb, integration, klimat och bostäder, som måste lösas nu, inte om 20 år. Konjunkturinstitutet pekar på att höghastighetsbanor inte är ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn. Framförallt löser höghastighetsbanor inte de problem som resenärerna drabbas av på dagens spår.

Vårt ställningstagande gäller bara själva höghastighetsjärnvägen. Sverigeförhandlingens övriga uppdrag om storstäder, cykel, Östlig förbindelse, järnväg i norr och en ny Danmarksförbindelse bör fortsätta. Nya stambanor mellan Linköping och Järna, den så kallade Ostlänken, ska fortsatt byggas. Men för att minska kostnaderna bör en översyn genomföras, så att dragning och konstruktion anpassas till hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. Även Göteborg-Borås som delvis också ligger i nationell plan är en viktig pendlingsregion där järnvägsförbindelserna behöver förstärkas.

Ett nej till höghastighetsbanor är alltså inte ett nej till svensk järnväg, tvärtom. Den regionala pendlingen är avgörande för jobb och tillväxt, men med höghastighetståg riskerar många orter i landet att bli utan stopp. Regional trafik i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö, där det redan är trångt på spåren, riskerar också att trängas undan, vilket skulle påverka vardagen för hundratusentals pendlare i de regionerna. Istället prioriterar vi att bygga ut, rusta upp och uppgradera de delar av järnvägen där behovet och vinsten av investeringar är som störst.

Moderaterna vill prioritera den järnväg vi redan har. Kraftiga underhållsinsatser ska kombineras med investeringar i kostnadseffektiva kapacitetshöjande åtgärder i hela landet. Det regionala pendlandet och industrins behov av pålitliga godstransporter ska stå i centrum. Fokus bör ligga på de sträckor där kapacitetsbristerna är som störst.

Politisk prestige får inte låsa Sverige till beslut som får följdverkningar i decennier. Nuvarande problem försvinner inte bara för att man lägger pengar på nya projekt.

ULF KRISTERSSON, M

JESSICA ROSENCRANTZ, M

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies