ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Våld i hemmet en fråga för företaget

  • VAKSAMHET OCH OMTANKE. Ofta är det på arbetsplatsen man ser de första tecknen på en ohälsosam livssituation. Foto: Henrik Montgomery

DEBATT. Våld och hot i nära relationer påverkar arbetsprestationen på samma sätt som alkoholmissbruk. Företagsledningar måste införa rutiner för att hantera detta, och våga fråga medarbetarna hur de har det hemma, skriver Peter Munck af Rosenschöld och Iwette Rapoport.

Eva arbetar som ekonomichef på ett mellanstort företag. Den tidigare glada personen pendlar numera mellan uppgivenhet och ilska. Hon är ofta borta från arbetet och har börjat missa sina deadlines. Evas chef är frustrerad över att hon allt som oftast måste svara i telefon mitt under ett möte, att hon aldrig har tid att vara med på aktiviteter med jobbet och att hon alltid måste komma och gå på exakt samma tid varje dag. Eva är en av många som skapar produktivitetsförluster på våra företag.

För arbetsgivare ger hot och våld i nära relationer samma negativa effekter som alkohol- och drogmissbruk. Förutom det rent mänskliga lidandet för den som drabbas påverkas även vänner, bekanta, arbetskamrater och arbetsplatsen, företaget eller organisationen där hen är anställd. På varje arbetsplats räknar vi minst med att 3 procent av medarbetarna lever i relationer där våld förekommer.

Nästan varje företag i Sverige känner av den ökande psykiska ohälsan i samhället i form av sjukskrivningar, produktivitetsförluster och bemanningsproblem. Ofta är det på arbetsplatsen man ser de första tecknen på ohälsa, det är också där man sedan får hantera konsekvenserna.

Konsekvenserna och kostnaderna för den ökande ohälsan drabbar inte bara företagen utan påverkar samhället i sin helhet. Den gamla modellen där arbetsgivaren har ett ansvar för den arbetsrelaterade hälsan och samhället för den privatrelaterade fungerar inte längre. Det som händer på arbetet påverkar hur jag mår och klarar av mitt privatliv och det som händer i mitt privatliv påverkar prestation och produktivitet på arbetet, vilket inte minst är tydligt i frågan om hot och våld i nära relationer.

Det vi vet är att de företag som har chefer som vågar fråga och som bryr sig om hur deras anställda har det både på jobbet och hemma ofta är de företag som är mest framgångsrika i arbetet med att förebygga och upptäcka ohälsa innan det påverkar den enskildes prestation och därmed företagets kostnader. För det är ju så att oavsett var ohälsan uppstår så påverkar den arbetet och arbetsplatsen på ett eller annat sätt, den är arbetspåverkande.

En av de viktigaste frågorna för ett företags styrelse är att säkra att aktieägarna får avkastning på sin investering. Fler styrelser bör därför se till att säkra att ledningsgrupper skapar rätt förutsättningar för chefer, ledare och medarbetare i arbetet med att förebygga ohälsa och skapa arbetsplatser där man kan prestera och må bra. I dag finns det goda förutsättningar och metoder att ta itu med den psykiska ohälsans mörkertal vilket göra att det inte finns några ursäkter kvar för att inte våga fråga eller inte agera. Våld i nära relation berör alla samhällsskikt och alla funktioner på företagen. Våga bry dig om dem som skapar rätt förutsättningar för företagets framtid, dina medarbetare!

För att minska konsekvenserna av hot och våld i nära relationer på arbetet måste styrelser och företagsledningar tänka på tre saker:

* Säkerställa att det finns strategier, system, rutiner och stöd för att säkra långsiktigt hållbar prestation hos medarbetare och chefer.
* Att det är den arbetspåverkande ohälsan som måste förebyggas.
* Att chefer, ledare och medarbetare har det stöd som behövs från företagshälsovården eller annan motsvarande resurs.

 

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
Iwette Rapoport, vd, Change Collective

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer