1515
Annons

Debatt: Trådlöst billigare och lika bra som nedgrävt

DEBATT. Den nya generationens trådlösa länkteknik klarar den kapacitet som krävs, och många gånger till halva kostnaden och tiden jämfört med nedgrävd fiber, skriver Jan Backman och Tony Petersson.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige har kommit långt, men mycket återstår. Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning saknar vart tredje hushåll fortfarande bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s. Det slår hårt mot människor, företag och offentliga verksamheter – inte minst på landsbygden och i många kommuners ytterområden.

Dessutom har säkerhetsläget i vår omvärld förändrats, och behovet av redundans ökar. I takt med att den ordinarie bredbandsutbyggnaden fortskrider och kraven på robusta nät också i ett skärpt säkerhetsläge höjs, kommer det att bli än mer intressant att använda en alternativ uppkopplingslänk. En sådan kan säkerställa bredbandstillgång även om huvudlinan grävs av eller drabbas av annat avbrott.

Här kan den nya generationens trådlösa länkteknik spela en viktig roll. Redan i dag kan dessa lösningar erbjuda en kapacitet och driftsäkerhet som väl svarar upp mot kraven i strategin om minst 1 Gbit/s. Med länkteknik klarar vi i dag av att leverera överföring om uppemot 12 Gbit/s, även om det sällan behövs så mycket redan nu. Tekniken är också uppskalbar i takt med att behoven ökar, och med hög robusthet. Dessutom utvecklas denna teknik starkt för varje år som går.

Kanske viktigast är att den nya generationens länktekniska bredbandslösningar kan bidra till att både snabba på bredbandsutbyggnaden – och sänka kostnaderna för den. Att behöva gräva ned en kabel är dyrt och tar lång tid – inte minst för att komma nå ut till alla hushåll på landsbygden. Trådlösa lösningar kan komma på plats mycket snabbt – och ofta till halva kostnaden.

Regeringen, med digitaliseringsminister Peter Eriksson i spetsen, har insett potentialen. "På grund av Sveriges geografi och hur Sverige är befolkat”, skriver man i den nya nationella bredbandsstrategin, ”måste ett helt uppkopplat Sverige åstadkommas genom en kombination av olika tekniker – fasta och trådlösa.” Det är bra, eftersom valet av metod för hur kommuner, länsstyrelser, stadsnät, byalag, företag, hushåll och andra nu agerar kommer att påverka både hur snabb, hur bra och hur dyr den fortsatta bredbandsutbyggnaden blir. Traditionella fasta lösningar kan visa sig vara dyra, otillräckliga och dröja länge än, eftersom det är de svåraste delarna av landet som återstår – geografiskt, topografiskt och demografiskt. Det handlar om kommunernas ytterområden, gles- och landsbygd, mindre byar och orter, skärgård och liknande.

Den nya generationens trådlösa länktekniska bredbandslösningar med fiberkapacitet används nu allt oftare i andra länders bredbandsutbyggnad, till exempel i Norge där över 10.000 hushåll och företag redan får sitt bredband på detta sätt. I USA har Google nyligen köpt upp ett av de ledande länkteknikföretagen för att bidra till att effektivisera bredbandsutbyggnaden. I Storbritannien används också dessa lösningar mer än i Sverige. Och fler länder följer efter. Detta är lösningar som redan i dag används av bland andra militären, flygplatser, hamnar, företag och kommuner med höga krav på kapacitet och robusthet.

Också svenska kommuner, stadsnät, företag och hushåll kan effektivisera sin bredbandsutbyggnad med hjälp av dessa nya trådlösa lösningar för bredbandsinfrastrukturen.

När regeringens nya bredbandsstrategi nu ska genomföras behövs ett öppet sinnelag, och full neutralitet mellan olika tekniska lösningar:

* Likvärdiga offentliga bidrag – i dag är nedgrävd fiber starkt subventionerad, till skillnad mot trådlös länk.

* Teknikneutrala policies, strategier och planer – centralt, regionalt och lokalt; hos offentliga och privata aktörer.

* Informationsspridning – goda exempel med trådlös länk finns och behöver lyftas fram.

Vi vill bidra till en ökad förståelse bland ansvariga myndigheter, regioner och kommuner runt om i landet för hur trådlös länkteknik och nedgrävd fiber kan samverka för bästa möjliga bredbandsutbyggnad. Då kan fler hushåll, företag, äldreboenden och skolor få snabba uppkopplingsmöjligheter utan att behöva vänta flera år till. Och både beställare och samhället kan spara resurser.

Jan Backman, chef Teracom Broadband Networks
Tony Petersson, ordförande Svenska trådlös fiberleverantörer

 

Läs svar från Telias teknikchef här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?