ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Debatt: Trådlöst billigare och lika bra som nedgrävt

DEBATT. Den nya generationens trådlösa länkteknik klarar den kapacitet som krävs, och många gånger till halva kostnaden och tiden jämfört med nedgrävd fiber, skriver Jan Backman och Tony Petersson.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige har kommit långt, men mycket återstår. Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning saknar vart tredje hushåll fortfarande bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s. Det slår hårt mot människor, företag och offentliga verksamheter – inte minst på landsbygden och i många kommuners ytterområden.

Dessutom har säkerhetsläget i vår omvärld förändrats, och behovet av redundans ökar. I takt med att den ordinarie bredbandsutbyggnaden fortskrider och kraven på robusta nät också i ett skärpt säkerhetsläge höjs, kommer det att bli än mer intressant att använda en alternativ uppkopplingslänk. En sådan kan säkerställa bredbandstillgång även om huvudlinan grävs av eller drabbas av annat avbrott.

Här kan den nya generationens trådlösa länkteknik spela en viktig roll. Redan i dag kan dessa lösningar erbjuda en kapacitet och driftsäkerhet som väl svarar upp mot kraven i strategin om minst 1 Gbit/s. Med länkteknik klarar vi i dag av att leverera överföring om uppemot 12 Gbit/s, även om det sällan behövs så mycket redan nu. Tekniken är också uppskalbar i takt med att behoven ökar, och med hög robusthet. Dessutom utvecklas denna teknik starkt för varje år som går.

Kanske viktigast är att den nya generationens länktekniska bredbandslösningar kan bidra till att både snabba på bredbandsutbyggnaden – och sänka kostnaderna för den. Att behöva gräva ned en kabel är dyrt och tar lång tid – inte minst för att komma nå ut till alla hushåll på landsbygden. Trådlösa lösningar kan komma på plats mycket snabbt – och ofta till halva kostnaden.

Regeringen, med digitaliseringsminister Peter Eriksson i spetsen, har insett potentialen. "På grund av Sveriges geografi och hur Sverige är befolkat”, skriver man i den nya nationella bredbandsstrategin, ”måste ett helt uppkopplat Sverige åstadkommas genom en kombination av olika tekniker – fasta och trådlösa.” Det är bra, eftersom valet av metod för hur kommuner, länsstyrelser, stadsnät, byalag, företag, hushåll och andra nu agerar kommer att påverka både hur snabb, hur bra och hur dyr den fortsatta bredbandsutbyggnaden blir. Traditionella fasta lösningar kan visa sig vara dyra, otillräckliga och dröja länge än, eftersom det är de svåraste delarna av landet som återstår – geografiskt, topografiskt och demografiskt. Det handlar om kommunernas ytterområden, gles- och landsbygd, mindre byar och orter, skärgård och liknande.

Den nya generationens trådlösa länktekniska bredbandslösningar med fiberkapacitet används nu allt oftare i andra länders bredbandsutbyggnad, till exempel i Norge där över 10.000 hushåll och företag redan får sitt bredband på detta sätt. I USA har Google nyligen köpt upp ett av de ledande länkteknikföretagen för att bidra till att effektivisera bredbandsutbyggnaden. I Storbritannien används också dessa lösningar mer än i Sverige. Och fler länder följer efter. Detta är lösningar som redan i dag används av bland andra militären, flygplatser, hamnar, företag och kommuner med höga krav på kapacitet och robusthet.

Också svenska kommuner, stadsnät, företag och hushåll kan effektivisera sin bredbandsutbyggnad med hjälp av dessa nya trådlösa lösningar för bredbandsinfrastrukturen.

När regeringens nya bredbandsstrategi nu ska genomföras behövs ett öppet sinnelag, och full neutralitet mellan olika tekniska lösningar:

* Likvärdiga offentliga bidrag – i dag är nedgrävd fiber starkt subventionerad, till skillnad mot trådlös länk.

* Teknikneutrala policies, strategier och planer – centralt, regionalt och lokalt; hos offentliga och privata aktörer.

* Informationsspridning – goda exempel med trådlös länk finns och behöver lyftas fram.

Vi vill bidra till en ökad förståelse bland ansvariga myndigheter, regioner och kommuner runt om i landet för hur trådlös länkteknik och nedgrävd fiber kan samverka för bästa möjliga bredbandsutbyggnad. Då kan fler hushåll, företag, äldreboenden och skolor få snabba uppkopplingsmöjligheter utan att behöva vänta flera år till. Och både beställare och samhället kan spara resurser.

Jan Backman, chef Teracom Broadband Networks
Tony Petersson, ordförande Svenska trådlös fiberleverantörer

 

Läs svar från Telias teknikchef här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer