Debatt: Låt pensionärer dra av för sällskap och fotvård

DEBATT. Ett utvidgat rut-avdrag kan skapa tusentals nya enkla jobb. Alla tjänster som utförs i hemmet borde ingå. Särskilt viktigt är det för seniorer, och vår undersökning visar att ett ”hem-avdrag” är efterfrågat, skriver Anna-Karin Hatt och Christina Rogestam.

HJÄLP OCH STÖD. Äldre människor skulle kunna ha råd med mer hjälp i vardagen om rut-avdraget utvidgades. Och det skulle ge många en möjlighet att för första gången komma in på arbetsmarknaden, anser Anna-Karin Hatt och Christina Rogestam.
HJÄLP OCH STÖD. Äldre människor skulle kunna ha råd med mer hjälp i vardagen om rut-avdraget utvidgades. Och det skulle ge många en möjlighet att för första gången komma in på arbetsmarknaden, anser Anna-Karin Hatt och Christina Rogestam.

En ny undersökning från Almega och SPF Seniorerna visar att hälften av SPF:s 270.000 medlemmar utnyttjat rut-avdraget och att det bland dem fortsatt finns en stor efterfrågan på hushållsnära tjänster som inte ingår i rut-avdraget. Här finns en stor potential både till högre livskvalitet bland seniorer och till ökad sysselsättning som rätt kanaliserad kan bidra till att skapa tusentals nya enkla jobb de närmaste tre åren.

Grovstädning, röja garage eller vind, flytta tunga möbler, åka och slänga saker på tippen, ta hand om hushållsåtervinningen, hundrastning och hustillsyn är några av tjänsterna som många svenska seniorer skulle köpa om det var inkluderat i rut-avdraget. Men det finns även stor efterfrågan på omsorgstjänster, som matlagning, fotvård, massage och något så enkelt men viktigt som sällskap.

Med anledning av rut-avdragets snäva och allt snårigare utformning, där dessa tjänster inte ingår, har Almega föreslagit en breddning av rut till ett hem-avdrag, där samtliga tjänster som utförs i kundens hem är möjliga. Vi låter helt enkelt efterfrågan på tjänster styra utbudet. Hela åtta av tio av SPF:s medlemmar är positiva till det vidgade avdraget. Utökade möjligheter till hjälp i hemmet kan öka livskvaliteten på äldre dagar och dessutom skapa nya arbetstillfällen.

Försiktiga beräkningar visar att ett hem-avdrag kan dubblera antalet anställda inom hushållsnära tjänster från 25.000 till 50.000 redan 2020 och många av dessa jobb kan gå till nyanlända. Det är svårt för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, och svårare lär det sannolikt bli när de som kom hit hösten 2015 ska in på arbetsmarknaden. Gapet växer mellan den stora grupp främst utrikes födda med låg utbildningsnivå och inrikes födda med minst gymnasieutbildning. Vi står inför en historisk utmaning på arbetsmarknaden.

Utlandsfödda utgör nu merparten av Sveriges 400.000 arbetslösa. Många saknar både språk och utbildning, och hälften av alla flyktingar som nu kommit till Sverige de senaste åren riskerar att få vänta i många, många år innan de får sitt första jobb. I Malmö exempelvis saknar 91 procent av de nyanlända kvinnorna fortfarande jobb efter fem år. Det är en mänskligt och socialt ohållbar situation.

Regeringens olika satsningar på jobb för särskilt utpekade grupper har tyvärr skapat få riktiga jobb. Vi föreslår att nu satsa på det som fungerar. Av erfarenhet vet vi att rut-avdraget varit särskilt bra på att skapa arbeten för de som har en svag koppling till arbetsmarknaden. Anledningen till att det har fungerat så pass väl är att rut-avdraget har skapat en efterfrågan på tjänster som tidigare var för dyra för gemene man att köpa.

Att möjliggöra framväxten av riktiga jobb i tjänstesektorn genom skattereduktioner ger positiva effekter för köpare som får en ökad frihet genom att vardagsproblem blir lösta samtidigt som det växer fram nya företag som efterfrågar arbetskraft i de grupper som inte vill annat än att få ett jobb.

Förutom att underlätta i vardagen för seniorer och andra grupper i samhället så visar vår undersökning om hem-avdraget på en stark potential att också skapa många nya efterfrågade jobb. Det kan ge tusentals människor en möjlighet att få en egen försörjning och ett första steg in i samhällsgemenskapen.

 

Anna-Karin Hatt, vd, Almega
Christina Rogestam, förbundsordförande, SPF Seniorerna

 

Läs svar från Pensionärernas riksorganisation, PRO, här.

Läs replik från SPF Seniorerna här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från JernbroAnnons

Så frigör Jernbro dolda värden inom industrin med Energy Management

Mikael Jansson (till höger) föreläser om underhållets betydelse för framtidens produktion på Underhållsdagarna 2021.
Mikael Jansson (till höger) föreläser om underhållets betydelse för framtidens produktion på Underhållsdagarna 2021.

Inom industrin är tekniska försörjningssystem och stödfunktioner ofta inte tillräckligt effektiva och överskottsenergi nyttjas inte. När kärnverksamheten kräver mycket fokus och kapital är det lätt att dessa möjligheter glöms bort. Genom att ta hjälp av marknadsledande Jernbro ökar man lönsamheten och minskar sin miljöpåverkan.

– Vår mission och vårt existensberättigande beror till stor del på våra bidrag till industrins konkurrenskraft, säger Mikael Jansson, vd, Jernbro Industrial Services.

Som en marknadsledande aktör inom tekniska tjänster för industrin kan Jernbro bland annat implementera energieffektiva lösningar som tar tillvara outnyttjad potential och bidrar till en mer hållbar produktion. 

– Lagstiftningen och omvärldens syn och krav på miljöpåverkan och hållbarhet i produktionen har skärpts. Industrier jobbar mycket med dessa frågor och måste redovisa sitt arbete genom hållbarhetsrapporter. De måste bland annat ange hur mycket de påverkar miljön. I dessa sammanhang är energianvändningen en viktig del som går att påverka, förklarar Mikael Jansson. 

Garanterat resultat

Med Energy Management erbjuder Jernbro ett större grepp. I erbjudandet ingår allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet. Det är ett mer långsiktigt partnerskap där Jernbro sänker kundernas energinota och samtidigt minskar miljöpåverkan. Vid behov kan även finansiering av åtgärderna erbjudas. 

– Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom Energy Management där ökad effektivitet kan bidra signifikant till industrins konkurrenskraft. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden som kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten, säger Mikael Jansson. 

Industrin har inte råd att vänta

Att ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av funktioner runt om kärnverksamheten är definitivt en god idé. Ett samarbete med Jernbro baserar sig på en analys av energianvändningen som sedan omsätts till konkreta åtgärder med goda resultat.

 – Jernbros åtgärder på en industri kan resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan. Det finns exempel där behovet av extern energi kan reduceras med 70 procent, och relaterade CO2-utsläpp med över 97 procent! En sådan kraftig reducering av behovet får självklart också positiva konsekvenser för dimensionering och utformning av själva försörjningssystemet, avslutar Mikael Jansson.

Läs mer om Jernbro här. 

Om Jernbro

Jernbro är marknadsledande inom industriellt underhåll och omsätter 1,4 miljarder. Bland de 900 anställda finns ingenjörer och utförare med unika kompetenser inom underhåll och teknik som el, mekanik, automation och energi. Dagligen bidrar de till driftsäkerhet och konkurrenskraft för kunder inom verkstad, gruvor, stål, papper och massa, livsmedel, vatten och avlopp, energi mm.

 

Mer från Jernbro

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Jernbro och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?