ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Därför är goda relationer med Saudiarabien viktigt

  • Att en regeringschef besöker ett land innebär inte att denne legitimerar allt som det landet gör, skriver Maria Rankka och Michael Wolf. Foto: Anna Bergkvist

DEBATT. Stefan Löfvens besök i Saudiarabien i förra veckan har fått hård kritik. Men att föra dialog och idka handel är så gott som alltid är bättre än att tiga eller yrka på bojkott, skriver Stockholms Handelskammares Maria Rankka och Michael Wolf.

Mellanöstern, terrorism, ny omvälvande teknik, demografiska skiften och det amerikanska presidentvalet tillhör bara några omvärldshändelser som påverkar oss. I ett läge där små och öppna länder som Sverige blir utsatta för ett allt högre externt förändringstryck måste vi fråga oss vilka beslut vi kan fatta för att forma vårt eget öde, beslut som gör oss bättre rustade att möta omvärldsförändringarna.

Statsministerns besök i Saudiarabien har skapat stor debatt. I grunden är det bra för det tvingar oss att reflektera över hur världen ser ut och vilken roll Sverige ska spela i den. Frågorna har bland annat handlat om huruvida en svensk statsminister ska resa till ett land som värderingsmässigt och kulturellt befinner sig långt ifrån vår egen, om företag ska göra affärer i odemokratiska länder och om statsministern ska resa med representanter för näringslivet.

För oss är svaret på dessa viktiga frågor ett självklart ja. Att främja svensk export och internationalisering är ett betydelsefullt område där svenska politiker faktiskt kan göra stor skillnad, både för jobb och för tillväxt på hemmaplan men även för andra länder. Om Sverige och inte minst dess huvudstadsregion ska vara fortsatt konkurrenskraftiga behöver vi aktivt verka för att öka vår export och internationalisering.

Svenska företag kan, genom att vara aktiva också på komplicerade marknader och i icke-demokratiska länder, bidra till en mer öppen utveckling på sikt. Den möjligheten måste tillvaratas. Handel skapar förutsättningar för fattigdomsbekämpning och ökat välstånd. Det minskar risken för konflikter, vilket i sig utgör ett skydd för frihet och öppenhet.

Företag som gör affärer på svåra marknader bidrar dessutom till en positiv utveckling i omvärlden genom kunskaps- och tekniköverföring, något som kan ha stor betydelse för utveckling och modernisering. Denna positiva förändringspotential är särskilt stark vad gäller just svenska företag, då det svenska näringslivet är internationellt erkänt för att genomsyras av en modern företagskultur, jämställdhet och goda villkor för medarbetare.

I Saudiarabien ser vi exempelvis hur svenska bolag anställer saudiska kvinnor och på så sätt påverkar utvecklingen. Även om andelen kvinnor som förvärvsarbetar bara är runt 20 procent har den ökat de senaste åren. Mer behöver göras och förändringarna sker från låga nivåer, men utvecklingen ser icke desto mindre ut åt gå åt rätt håll.

Många av de stora svenska industriföretagen har varit verksamma i Saudiarabien under flera decennier och på senare år har konsumentföretag som H&M och Ikea blivit populära. Ericsson har sedan slutet av 1970-talet varit avgörande i utbyggnaden av landets infrastruktur för telekommunikation. Saudiarabien är ett av de länder med störst användning av sociala medier i världen och långt fler har internet som främsta nyhetskälla än i USA och Storbritannien. I dag ser vi även att det händer mycket inom utbildning och vård där svenska företag som exempelvis EF, Kunskapsskolan och Diaverum hjälper till att driva utvecklingen framåt.

Diplomati och en aktiv utrikespolitik kan göra stor skillnad, men den förändringskraft som handel utgör i världen är svårslagen och därför är det oroväckande att så mycket av kritiken mot statsministerns resa har handlat just om att han velat främja ökad handel mellan Sverige och Saudiarabien.

Att föra dialog och idka handel är så gott som alltid bättre än att tiga eller yrka på bojkott. Att en regeringschef besöker ett land innebär inte att denne legitimerar allt som det landet gör. Lika lite som Barack Obama legitimerar vad som försiggår i Kreml när han träffar Rysslands president Vladimir Putin, lika lite kan Stefan Löfven ställas till svars för andra länders tillkortakommanden.

Saudiarabien är världens nittonde största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige. Vår handel med landet har en stor bredd. Man får lätt intrycket att Sveriges utbyte med Saudiarabien mest handlar om försvarsrelaterade produkter och tjänster. Tittar vi på statistiken är bilden en annan. I genomsnitt har försvar stått för mindre än 10 procent av varuexporten de senaste fem åren.

Det affärsråd som Stockholms Handelskammare har varit med att etablera mellan Sverige och Saudiarabien syftar till att fördjupa de kommersiella relationerna mellan våra länder. Några av de fokusområden som bägge sidor i affärsrådet identifierat som särskilt intressanta att arbeta vidare med är energieffektivisering och hållbarhet, utbildning och vård.

Saudiarabien är ett stort och viktigt land i en region med betydande utmaningar. Landet behöver mer innovation och nyföretagande för att bryta oljeberoendet och få en mer diversifierad ekonomi. Det behöver moderniseras inte minst genom att stärka kvinnors rättigheter och tillträde till arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att Sverige och svenska företag har kunnande och kompetens som kan bidra till en förändring i den riktningen, såväl i Saudiarabien som i andra länder med liknande behov.

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Michael Wolf, ordförande, Stockholms Handelskammare

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies