1515

Damberg, Andersson och Bolund: Så blir reglerna för personaloptioner

DEBATT. På tisdag föreslår regeringen i en lagrådsremiss en skattelättnad för vissa personaloptioner. Vi har på flera punkter lyssnat på remissinstanserna, skriver ministrarna Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Per Bolund.

Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Per Bolund
Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Per BolundBild:Jessica Gow, Christine Olsson och Jonas Ekströmer

Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder med ett näringsliv i världsklass. Här finns stora globala företag som har varit med och drivit utvecklingen sedan industrialiseringen startade. Företag som genom tiderna har lyckats återuppfinna sig själva och behålla sin starka ställning.

Här finns också en av världens starkaste startupmiljöer – små, snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter som tar världen med storm. Det är företag som skapar nya jobb, men som också ofta är drivande för att ta fram nya, smarta och mer miljövänliga lösningar.

En utmaning som dessa små, innovativa och snabbväxande företag möter är att få tillgång till tillräckligt med kapital och de får som en konsekvens av det svårt att betala marknadsmässiga löner. Därför kan de ha svårt att attrahera rätt kompetens, vilket är avgörande för deras utveckling. Det är inte självklart för en kvalificerad tekniker att lämna ett tryggt och välbetalt jobb på ett etablerat storföretag för en riskfylld men spännande resa, många gånger till lägre lön.

Personaloptioner är ett sätt att möta den här utmaningen. De kan ge nyckelpersoner en chans att själva äga en del av företaget, ett löfte för framtiden för den som jobbar hårt i dag. Därför föreslår regeringen i morgon i en lagrådsremiss en skattelättnad för vissa personaloptioner.

Det innebär att en sådan förmån inte ska beskattas som inkomst av tjänst. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter för den. I stället beskattas den som inkomst av kapital när andelen i företaget avyttras. Detta är en lösning som utgår från det utredningsförslag som regeringen tog emot tidigare i år.

Det finns de som hävdar att utredningens förslag är för snävt i sin utformning, att regeringen borde titta på ett helt nytt förslag för beskattning av personaloptioner. Det vore olyckligt, eftersom det då skulle ta flera år innan en förändring kan vara på plats.

Utredaren har ringat in de företag som har störst behov av en sådan här skattelättnad. Personaloptioner ska kunna användas för att i tidiga skeden balansera den risk en anställd tar när hon eller han går in i ett ungt innovativt företag. Medelstora företag har normalt sett redan genomgått sin första, mer riskfyllda tillväxtperiod.

För att så gott det går ringa in de företag som har störst behov av stöd och få bäst möjlighet att godkännas av EU-kommissionen har skattelättnaden ett antal villkor. Den kommer gälla för små företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor. Företagen får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Regeringen har på flera punkter lyssnat på remissinstanserna. Gränsen för när ett företag räknas som nystartat har flyttats till tio år. Reglerna har gjorts mer generösa så att även befintliga ägare kan omfattas. De administrativa kraven har minskats. Regeringen vill också skydda arbetstagare i de fall då personaloptionerna inte får det värde de är tänkta att ha. Den som får personaloptioner ska vara anställd, arbeta, och få lön.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Regeringen har satt upp ett ambitiöst jobbmål och genomför omfattande gemensamma investeringar för att uppnå det. Den svenska modellen ska utvecklas och vår framgång ska byggas med modernitet, kunskap och kreativitet. Det kräver att små företag har goda möjligheter att växa för att bli morgondagens stora arbetsgivare.

Vi har därför redan genomfört en rad förändringar för att uppdatera svensk innovationspolitik och för att lyfta startupbolagens intressen i regeringens arbete. Vi undersöker hur vi kan förenkla och påskynda processen för rekrytering av kvalificerad arbetskraft utanför EU. Vi har reformerat det statliga riskkapitalet så att det i högre utsträckning når innovativa företag i tidiga skeden. En särskild funktion har skapats på Näringsdepartementet med fokus på startupbolagen. Exportfrämjandet stöps om för att bättre kunna möta dessa företag, som ofta är globala från dag ett.

Nu går vi längre genom att underlätta för dessa företag som framtidssäkrar svenskt näringsliv att attrahera den kompetens som behövs för att växa. Under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget, kan det träda i kraft redan den 1 januari 2018.

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister (MP)
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)

 

Läs svar från tre tunga moderater.

Läs kritik från börsnoterade Sectras vd.


Innehåll från NesteAnnons

Alla lösningar behövs för att lösa klimatkrisen

2019 var den sammanlagda fossila oljekonsumtionen 4,525 miljoner ton. Cirka hälften av denna gick till transportsektorn. Medan elektrifiering kommer att vara en viktig pusselbit för att minska utsläppen, täcker den i dagsläget bara en del av behovet. Därför är det oerhört viktigt att ta tillvara på samtliga idag tillgängliga energislag för att reducera utsläppen.

Energibolaget Neste har i över 70 år strävat efter att tillgodose behovet av bränsle- och energilösningar. Efterhand som förutsättningarna har förändrats, har företaget varit banbrytande i sitt arbete att utveckla nya metoder och produkter för en smartare och mer hållbar framtid; idag rankas Neste som ett av de hållbaraste bolagen i världen. 

– Vi vill vara en självklar del av lösningen på den rådande klimatkrisen. Därför utvecklar vi lösningar som fungerar både här och nu, och i framtiden, säger Andreas Teir, VD för Neste Sverige. 

Inget hållbart bränsleslag räcker ensamt

Andreas förklarar att det är lätt att att sätta sitt hopp till nya metoder och tekniker, men att det för närvarande inte finns något hållbart bränsleslag som på egen hand kan svara upp mot de behov som finns. Elektrifieringen av samhället är till exempel en viktig pusselbit, men den är ännu inte fullt utbyggd. Det understryker vikten av en samverkan mellan olika energislag för att möta utmaningarna. 

– Undersökningar pekar på att en kombination av drivmedel tillsammans med elektrifiering av transport är lika effektiv som enbart elektrifiering vad gäller att reducera utsläppen och därtill väldigt kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv. Därför satsar vi starkt på helt förnybara biodrivmedel, en lösning som är fullt gångbar och som sammantaget kan ersätta över 1000 miljoner ton olja till 2040 – ett värdefullt komplement till andra lösningar.

Minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent

En bransch som har ett stort behov av alternativa bränslelösningar är byggsektorn. Branschen är transportintensiv och med över 800 000 fossildrivna maskiner och transporter står sektorn för cirka 10 procent av alla koldioxidutsläpp bara i Sverige. 

– Att ställa om en sådan maskinflotta skulle vara både komplext, dyrt och tidskrävande. Vi kan inte vänta på full elektrisk omställning. Med Neste MY Förnybar Diesel kan byggföretagen – utan att behöva investera i nya fordon eller att bygga om motorer – minska sina utsläpp med mellan 70 och 90 procent, jämfört med fossil diesel. Det är cirka 1 miljon ton per år, en enorm skillnad.

Förnybar diesel av 100 procent förnybara råvaror

Neste MY Förnybar Diesel baseras på 100 procent förnybara råvaror - ett faktum som även gäller Nestes förnybara flygbränsle.

– Med flygbranschen som exempel blir vinsterna med biodrivmedel ännu tydligare. Allt fler börjar resa igen efter pandemin och dessa resenärer efterfrågar ett klimatsmart och hållbart sätt att flyga. Att elektrifiera världens flygplansflottor kommer dock att ta väldigt lång tid; därför behövs en lösning här och nu. Vi är övertygade om att förnybart flygbränsle är en stor del av svaret, avslutar Andreas.

Om Neste
Neste: grundat år 1948, 4 800 anställda globalt
Världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter. 2020 hade Neste en omsättning på 11,8 miljarder euro. Det jämförbara rörelseresultatet var 1,416 miljoner euro.
År 2021 valdes Neste till det fjärde mest hållbara företaget i världen.

Läs mer på www.neste.se 

Twitter: @NesteSverige

Mer från Neste

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Neste och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?