Hoppa till innehållet

Annons

Chefsekonomer: Alla vinner på lönenormen

DEBATT. Nu hörs röster om att industrins märkessättande roll borde omprövas.
Men att frångå industrinormeringen vore direkt skadligt för svensk
samhälls­ekonomi och arbetsmarknad. Det skriver chefsekonomerna
Mats Kinnwall, Lena Hagman, Anders Rune och Carl Eckerdal.

NORMKRITIK. Den rådande lönebildningsmodellen har debatterats på sistone. På Di Debatt skrev Daniel Suhonen och Elisabeth Lindberg den 5/5. De är knutna till de sex fackförbunden 6F:s tankesmedja Katalys. Även Lars Calmfors har deltagit. Här syns han på en arkivbild från ett Almedalsseminarium arrangerat av 6F för några år sedan.
NORMKRITIK. Den rådande lönebildningsmodellen har debatterats på sistone. På Di Debatt skrev Daniel Suhonen och Elisabeth Lindberg den 5/5. De är knutna till de sex fackförbunden 6F:s tankesmedja Katalys. Även Lars Calmfors har deltagit. Här syns han på en arkivbild från ett Almedalsseminarium arrangerat av 6F för några år sedan.Bild: Henrik Montgomery

I år fyllde Industriavtalet 20 år. Det är ett avtal som har levererat 60-procentiga reallöneökningar och varit en garant för ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Och snart är avtalsförhandlingarna över för i år. Än en gång har parterna inom industrin levererat ett avtal som är normerande för löneökningarna för övriga delar av arbetsmarknaden. Men bläcket hade knappt hunnit torka innan kritiken mot industrins märkessättande roll tog fart. Senast i raden av kritiker, i Dagens Nyheter 22/5, är professor emeritus i internationell ekonomi, Lars Calmfors.

Lars Calmfors vill ompröva industrins lönenorm och släppa fram högre löneökningar i inhemsk sektor för att råda bot på bristen på lärare, sjuksköterskor och undersköterskor. Resonemanget känns igen från en av Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapporter. Rådet leds av Lars Calmfors.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet menar att om inte det totala arbetsutbudet kan öka kraftigt, måste man i stället föra över resurser från den konkurrensutsatta sektorn och ge utrymme för en expanderande hemmamarknad. Det här ska ske genom att lönerna på hemmamarknaden ökar snabbare än i exportindustrin och i internationellt konkurrensutsatta delar av tjänstesektorn.

Detta resonemang har flera allvarliga brister. Skulle man överge industrinormen och i stället låta till exempel kommunsektorn vara delvis löneledande, finns ingen realistisk eller alternativ grimma för lönebildningen. Risken är därför stor att kraftiga löneökningar river hål i de kommunala budgetarna och att detta förstärker tendensen till högre skattetryck. Det är knappast en tillfällighet att Sveriges Kommuner och Landsting är en stark pådrivare av industrinormeringen.

Den kommunala sektorn kan antingen dra ned på annan kommunal verksamhet eller höja kommunalskatten för att täppa igen det finansiella hålet.

I det första fallet påverkar lönehöjningarna och sysselsättningsökningen direkt annan kommunal verksamhet och kommer att leda till färre men mer välbetalda lärare och sjuksköterskor. I det andra fallet, med skattehöjningar, blir konsekvenserna i stället indirekta. Om arbetsutbudet och privat sysselsättning faller innebär det lägre skatteintäkter – som motsvarar över 70 procent av kommunsektorns utgifter – och sätter ytterligare press på kommunsektorns finanser. Följden kan bli ytterligare krav på nedskärningar i den kommunala servicen. Dessutom faller ekonomins tillväxtförmåga i takt med att arbetsutbudet minskar. De enda vinnarna i bägge dessa kalkyler är de kommunanställda som fått högre lön.

De senaste 30 åren har inneburit en mycket kraftig ökning av medelinkomsterna i världen, inte minst i tidigare utvecklingsländer, och globaliseringen har spelat en viktig roll. Det är naturligtvis extra viktigt för ett litet land som Sverige att kunna skörda frukterna av ett stort ekonomiskt utbyte med omvärlden. Det kräver i sin tur en stark konkurrensutsatt sektor.

Att föra över resurser från den konkurrensutsatta sektorn till den kommunala sektorn via ändrade relativlöner har många förlorare och få vinnare.

Enda sättet att uthålligt och generellt höja kvalitet, leveranser och löner i offentlig sektor är via ett högre arbetsutbud och sysselsättning i näringslivet, eftersom detta i sin tur ökar skattunderlaget.

Naturligtvis hindrar det inte att särskilda satsningar kan göras – prioriteringar sker ständigt inom kommunsektorn. Men om målsättningen är att säkerställa en god tillgång på högkvalitativa välfärdstjänster måste fokus vara på att skapa villkor som möjliggör ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Att öppna för att släppa in hemmamarknaden i lönebildningen vore förödande. Industriavtalet har levererat mycket höga reallöneökningar under två decennier och tjänat svensk samhällsekonomi väl. Att förändra modellen i den riktning Lars Calmfors förespråkar är fel väg att gå.

 

Mats Kinnwall, chefsekonom, Industriarbetsgivarna
Lena Hagman, chefsekonom, Almega
Anders Rune, chefsekonom, Teknikföretagen
Carl Eckerdal, chefsekonom, Livsmedelsföretagen/IKEM

 

Läs svar från Lars Calmfors här.

Läs chefsekonomernas svar till Lars Calmfors här.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Nordea Private BankingAnnons

Fem fallgropar med vilande bolag – så navigerar du runt dem

Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.
Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.Foto: Mikael Sjöberg

Planerar du att sälja din verksamhet och därefter låta bolaget vila? Då finns det ett antal saker som måste beaktas – annars kan det hända att ditt bolag ur skattesynpunkt inte anses som vilande.

Extern länk: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Många företagare som säljer sin verksamhet väljer att vänta och låter bolaget vila i fem år innan de tar ut kapitalet. Anledningen är att skatten då kan bli 25 procent istället för 55 procent. Men ibland visar det sig att det man trodde var ett vilande bolag inte alls är det.

Eftersom området rent juridiskt är relativt snårigt gäller det att vara noggrann och förutseende för att inte trampa snett, konstaterar Nordea Private Bankings affärjurist Pernilla Frisk.

– Det finns en del fällor med vilande bolag som är viktiga att känna till, säger hon.

Här listar hon fem fallgropar som du kanske borde åtgärda innan verksamheten säljs. Åtminstone om du tänkt dig att ha ett vilande bolag.

1. Fortsatt drift i annat bolag

Har du som företagare delat upp olika verksamhetsgrenar i flera bolag? Om du säljer ett av dem, men har kvar någon del av verksamheten som tidigare legat i samma koncern som det sålda bolaget, finns det risk för att du inte kan ha ett vilande bolag.

– Anledningen är du kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, förklarar Pernilla Frisk.

Detta gäller även om du har flyttat över kapital till ett annat bolag och bedriver någon typ av verksamhet i det mottagande bolaget.

2. Närstående bedriver drift i annat bolag

En annan fallgrop kan vara om man någon gång har gjort ett generationsskifte. Om ni är två syskon som delat upp verksamheten i två bolag och sedan drivit varsitt, finns det risk för att ingen av er kan sälja av sin verksamhet och ha ett vilande bolag. Det spelar ingen roll om generationsskiftet gjordes för flera decennier sedan.

Om ni däremot är kusiner som tagit över bolagen kan ni som säljare ha ett vilande bolag. Det beror på att kusiner inte ses som närstående utifrån ett skattemässigt perspektiv.

– Sedan några år tillbaka finns det en ny lagstiftning för att underlätta generationsskiften, men reglerna är ändå komplicerade, menar Pernilla Frisk.

3. Fortsatt anställning

Om du säljer samtliga aktier i ett bolag påverkas inte den skattemässiga statusen i det vilande bolaget av en eventuell anställning.

– Bedömningen blir dock en annan om du som ägare – eller någon närstående – har kvar andelar i det sålda bolaget, då kan du i de flesta fall inte ha ett vilande bolag, betonar Pernilla Frisk.

Detta gäller också om du återinvesterar i köparbolaget och någon i närståendekretsen fortsatt är anställd i bolaget.

4. Aktiv kapitalförvaltning

Hur aktiv man som ägare kan vara när det gäller att placera kapital i sitt vilande bolag är ovisst. Det finns rättsfall som visar att man själv kan fatta beslut om vissa omplaceringar, men det är oklart var gränsen går. Högsta instans har godkänt att ägare omplacerat cirka 20 procent av kapitalet och gjort cirka 50 köp- och säljtransaktioner under ett år.

För att undvika att man hamnar i en tvist med Skatteverket rekommenderar Pernilla Frisk att man förvaltar kapitalet diskretionärt, det vill säga överlåter placeringsbesluten till banken eller en annan förvaltare.

– Vi brukar även förorda att man är försiktig med att placera kapitalet i onoterade värdepapper, eftersom det kan öka risken för att bolaget inte anses vara vilande, påpekar hon.

5. Omstrukturering och enskild egendom

Slutligen, för att man ska kunna ha ett vilande bolag krävs det i vissa fall att man behöver göra en omstrukturering innan verksamheten säljs.

– Enkelt förklarat så säljer man aktierna i bolaget till underpris till ett nybildat bolag. Därefter säljer det nya bolaget aktierna i verksamhetsbolaget och köpeskillingen landar in i holdingbolaget, som man sedan låter bli vilande, säger Pernilla Frisk.

Även om aktierna i verksamhetsbolaget är enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya bolaget per automatik blir det.

– Här är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa så att även de nya aktierna blir enskilda.

Extern länk: Ta reda på mer om hur Private Bankings jurister kan hjälpa dig vid förändringar i ditt företag

 

Mer från Nordea Private Banking

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera