ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Carol Paraniak: Enögd debatt om säkerhet

  • Foto: Pontus Lundahl

DEBATT. Skyddet av Sverige och dess innevånare är en av de viktigaste uppgifterna för regeringen oavsett vem som är statsminister. Utan att förringa någon vill jag i sammanhanget framhålla att sjukvården, räddningstjänsten, polisen och försvarsmakten har ett särskilt ansvar i denna centrala uppgift.

 

 

Jag anser att dagens säkerhetspolitiska debatt är i obalans gränsande till enögdhet. Det är två områden som sticker ut särskilt. Det första rör ett svenskt Natomedlemskap och det andra rör ryskt agerande i olika avseenden. Syftet med denna artikel är ett rop på en mera balanserad debatt rörande främst den svenska säkerhetspolitiken då den nuvarande är farlig. Den kan nämligen innebära att vi börjar slå på ”stridstummorna” för tidigt och i onödan. Jag kommenterar inte Natofrågan särskilt förutom att vi inte får glömma bort Natostadgans tredje artikel som anger att varje land måste ha ett nationellt försvar värd namnet. Debattörer hoppar nästan alltid direkt på artikel fem som innebär att ett angrepp på en medlem är att betrakta som ett anfall på alla medlemmar.

När det gäller ryskt agerande i Ukraina inklusive Krim 2014 och framåt så är det vidrigt ur alla utgångsgångspunkter. Jag arbetade i Ukraina i samband med valet våren 2014 och reste runt i landet cirka 3.500 kilometer. Jag träffade många intressanta människor som jag diskuterade med. De politiska åsikter som framfördes av några var ur, i vart fall mina utgångspunkter, extrema. Den erfarenhet som vanns gör att jag är övertygad om att det krävs en bättre balans i alla frågor inklusive den säkerhetspolitiska debatten.

Det senaste i raden av negativa synpunkter på Ryssland är den attack på det amerikanska presidentvalet som enligt amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänster Ryssland stod för. Några konkreta bevis har inte redovisats. Skälet till detta anges vara att skydda metoder och källor, vilket jag har förståelse för.  Vi får dock inte bortse från att USA och England angrep Irak för ungefär tio år sedan med motiv att det fanns massförstörelsevapen i Irak. Denna information kom från berörda länders nationella underrättelsetjänster. Med facit på hand, efter genomförd utredning, kan vi konstatera att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak vid aktuell tidpunkt. Det är av central betydelse att tvärsäkra uttalanden, särskilt från de stora ländernas underrättelsetjänster, värderas och granskas kritiskt innan deras rapporter ensidigt får ligga till grund för olika åtgärder.

Jag välkomnar den nationella säkerhetsstrategi som statsministerns redovisade i Sälen föregående helg. Det är bra med policy och övergripande måldokument. Faktum kvarstår dock att det är konkreta handlingar som vi alltid kommer att värderas efter.

Jag önskar att våra folkvalda beslutsfattare oavsett politisk hemvist gör den nationella säkerhetsstrategin gränsöverskridande och till denna kopplar rimliga medel inom de fyra områden som jag inledde med. Jag önskar vidare att debattörer och ”proffstyckare” blir mera sansade och balanserade i sina utsagor om framtiden enligt principen ”Tes-antites-syntes”.

2016 var ett svårt år ur många avseenden, särskilt för de människor som fick lämna sina länder på grund av krig i det egna landet, de som förlorade någon familjemedlem på grund av terrorhandlingar. Vi som har möjlighet måste gå från ord till handling. Det som hände i Rwanda i mitten på 1990-talet har i dag samma negativa effekt för civilbefolkningen i Syrien.

Jag önskar att vi under 2017 får se en mera balanserad säkerhetspolitisk debatt och att vi vågar bli mera aktiva för att hjälpa medmänniskor i nöd.

Carol Paraniak, överste i den svenska armén och tjänstgör för närvarande på Högkvarteret, ansvarig för den rustningskontrollverksamhet som Sverige genom Försvarsmakten utför enligt Wiendokumentet och Open Skies-fördraget. Han har varit regementschef, stridsgruppchef, arbetat inom underrättelse- och säkerhetstjänst, har varit Arméns informationschef, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, har tjänstgjort i EU -tab i Paris för insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken och i Natostab i Kabul. Har också varit militär sakkunnig i Försvarsdepartementet.

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 4.000-6.000 tecken inklusive blanksteg.

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies