ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo

  • Foto: Vidar Knai

DEBATT. I skuggan av debatten om höghastighetståg finns flera förbisedda infrastrukturprojekt, bland annat sträckan Göteborg–Oslo. Det mest fascinerande med detta järnvägsprojekt är att det är mycket lönsamt, skriver Björn Rosengren, Harald Norvik och Rune Mørck-Wergeland.

Unionsupplösningen 1905 lämnade efter sig flera påbörjade och några aldrig genomförda järnvägsprojekt mellan våra grannländer Norge och Sverige. Om vi fortfarande hade varit i union, så hade vi sannolikt för länge sedan haft en modern järnväg mellan Oslo och Göteborg – inte minst därför att Göteborgs hamn faktiskt är Norges största och viktigaste hamn.

För både Norge och Sverige vore en modern järnvägslösning mellan Oslo och Göteborg inte bara en ny grundpelare för handeln mellan våra två länder, det skulle även kunna lösa en hel del av våra gemensamma utmaningar med att reducera utsläpp, trafikolyckor och köproblem runt Norges största och Sveriges näst största stad.

Det mest fascinerande med just detta järnvägsprojekt är att det är mycket lönsamt. Det kommer att bli minst lika lönsamt som Öresundsbron har blivit! Öresundsbron kostade 30 miljarder danska kronor. Bron stod klar 2000 och redan 2015 gick Öresundsbron med 1 miljard i vinst. Öresundsförbindelsen bygger värden åt både den danska och svenska staten för mycket lång tid framöver.

I dag är det mer trafik över Svinesundsbron än vad det är över Öresundsbron. Varför klarar vi inte av att organisera byggandet av en ny infrastruktur mellan Norge och Sverige, när det kan bli vårt viktigaste gemensamma miljöprojekt samtidigt som det kan bli en sedelpress för bägge våra länder?

Norska och svenska lokala samt regionala myndigheter har sedan slutet av 1980-talet arbetat med att försöka få till en modern järnväg mellan Oslo och Göteborg. Näringslivet, organisationer, banker, transport- och logistikföretag och en rad föreningar har gått ihop i ett projekt för att få norska och svenska myndigheter att skapa ett förstärkt fokus på järnvägsprojektet Oslo–Göteborg.

Det finns en bred enighet om att man bör bygga ut en ny modern järnväg mellan Oslo och Göteborg samtidigt och parallellt med det norska Intercityprojektet runt Oslo, som ska vara klart 2030. När Intercityprojektet når den svenska gränsen vid Halden – och oavsett om vi i Sverige har kommit i gång eller inte med vårt höghastighetstågsprojekt – så bör vi fortsätta bygget ned mot Göteborg.

I dag pågår en professionell diskussion om det är Dalslandsalternativet (över Ed och Kornsjö) eller Bohusbananalternativet (via Strömstad) som är det bästa alternativet. Mittemellanalternativ kan också komma ifråga. Transportmyndigheterna i Norge har i Nasjonal Transportplan NTP 2018–2029 föreslagit att man bör genomföra en ”konseptvalg utredning” (KVU), eller åtgärdsvalstudie som det heter på svenska. Här bör man fokusera på vilken korridor man ska välja och vilken finansierings- och produktionsmodell som ska användas.

Beräkningar, som den norska banken DNB har gjort, visar på en hög lönsamhet för en ny modern järnväg Oslo–Göteborg. Projektet kan finansieras på flera olika sätt, som varken behöver belasta den svenska eller den norska statskassan.

Den nya norska NTP ska beslutas sommaren 2017. Den svenska ska beslutas sommaren 2018. För att få till en gemensam svensk-norsk Åtgärdsvalstudie/KVU bör det därför ske en koordinering mellan infrastrukturministrarna i våra länder och det fort.

Björn Rosengren. ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren
Harald Norvik, ordförande, Norsk-Svensk Handelskammer
Rune Mørck-Wergeland, ordförande, Foreningen Norden

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies