ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

  • Norge är inte med i EU, men gör ändå mycket för att förenkla handeln med Sverige, skriver bland annat Björn Rosengren. Foto: TT

DEBATT. Norge är en av Sveriges absolut största handelspartner. Vi har lika stor export till Norge som till Tyskland. Ändå beskrivs handeln med Norge som krånglig. Norge är inte med i EU, men gör ändå mycket för att förenkla handeln med Sverige, skriver företrädare för Norsk-svenska handelskammaren.

Som en liten present inför den norska nationaldagen, 17 maj, återlanserar Sveriges Kommerskollegium en undersökning som pekar ut Norge som en krånglig handelspartner för Sverige – i paritet med Kina. Generaldirektör Anna Stellinger sätter fingret i vädret och tycker sig ha uppsnappat ett problem.

Samtidigt lutar sig den svenska regeringen mot sin exportstrategi – 26 länder ska prioriteras, allt från Algeriet och Angola till Filippinerna och Qatar. Men inte Norge. Regeringen förklarar nu detta med att de andra länderna har större tillväxtpotential som exportland.

Det hela är lite märkligt. För det första så är volymen och värdet av varu- och tjänstehandeln mellan Sverige och Norge 351,5 miljarder kronor. Helt oöverstigliga verkar hindren inte vara.

Och för det andra borde ett lands exportstrategi kanske inte bara inrikta sig på att öka exporten till länder där denna handel är låg, utan också – och främst – se till hur totalvolymen kan öka. Och då finns det ett värde i att också vårda det man har. Som jämförelse kan nämnas att Sverige har lika stor export till Norge med sina 5,2 miljoner innevånare som till Tyskland där mer än 80 miljoner människor är skrivna.

Vi som representerar norsk-svenska handelskamrar i båda våra länder anser att när nu var tredje svenskt företag (32 procent) tycker att det är viktigt att Sverige får bättre handelsvillkor med Norge, så ska det tas till intäkt för en önskan om ökat samarbete – inget annat.

Låt oss först identifiera problemet. Vår erfarenhet säger att det främst är förstagångsexportörerna – speciellt mindre bolag utan egen administration – som har problem. Det är förståeligt. Norge är inte med i EU och står följaktligen utanför tullunionen. Reglerna är därför av förklarliga skäl något annorlunda. Handel med Norge kräver exempelvis import- och exportdeklaration. Det är inte svårt, och det behöver inte vara krångligt. Men man måste känna till det och man måste veta hur man gör.

Vi vet att insatser för att förbättra informationen sker på kommunal nivå på båda sidor om gränsen samt av våra båda tullmyndigheter. Vi från våra norsk-svenska handelskamrars sida lovar att också hjälpa till med seminarier dit vi vill locka dessa förstagångsexportörer.

Vi kommer också att öka informationen på våra hemsidor för att undanröja kunskapshindren för att ett blomstrande grannsamarbete ska ges förutsättningar att bli ännu bättre och generera ännu större handelsvolymer.

Norge bidrar här på ett bra sätt genom att ha automatiserat all administration med tull och moms. Företag med kontroll på sina källdata har stor nytta av detta. Sverige skulle kunna bidra genom att regeringen tydligare markerar hur man värderar handeln med Norge och Kommerskollegium genom att inte i onödan måla upp en fnurra på tråden mellan våra båda länder som inte föreligger.

Sveriges närings- och handelsministrar borde använda ”syttende mai” till att deklarera sina planer för ett ökat handelssamarbete med Norge. Vi är övertygade om att det skulle hälsas med öppna famnar hos nationaldagsfirarna. Låt Angola och Qatar få stå tillbaka för en dag.

 

Björn Rosengren, Ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Stockholm
Harald Norvik, Ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Oslo
Catharina Olofsson, Ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Göteborg

 

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies