ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Anders Andersson: Efter nya förslaget: Skrota 3:12-reglerna

  • POLITIKERNA BÖR TÄNKA OM. 3:12-reglerna är obegripligt krångliga och stimulerar inte tillväxt. Och ger inga ökade skatteintäkter till staten, skriver Anders Andersson.

DEBATT. Förslaget om skärpt entreprenörsskatt motverkar sitt syfte. Det finns en lösning – ta bort de nuvarande 3:12-reglerna och låt företagare ta ut all sin utdelning till lägre skatt. Men kräv att man först ska ta ut en normal lön, anser Anders Andersson, expert på småföretagsekonomi.

Landets hårt prövade småföretagare har fått ännu ett förslag om nya 3:12-regler. Dessa regler är så krångliga att de flesta inte förstår hur de fungerar. De som begriper dem inser att förslaget motverkar sitt syfte.

Inte heller politikerna verkar förstå hur reglerna fungerar i praktiken. När förre finansministern Anders Borg ändrade dem från och med 2014 kan han inte ha insett konsekvenserna av förändringen:

En företagare med totalt 3 miljoner kronor i löner kunde plötsligt öka sin lågbeskattade utdelning från 750.000 kronor till 1,5 miljoner när 50 och inte 25 procent av företagets totala lönesumma fick tas ut som utdelning.

Anders Borgs syfte att förbättra för småföretagen var utmärkt. Men problemet är att förbättringen var så stor att det kom krav om försämringar. Det är det som är anledningen till att utredarna nu föreslår regeländringar som blir ett dubbelt dråpslag mot landets småföretagare:

Gränser för löneregel och förenklingsregel blir betydligt sämre och mer komplicerade än före Borgs ändring. Dessutom höjs skattesatsen för utdelning från 20 till 25 procent. Dessa försämringar hade förmodligen aldrig kommit om Borg varit mer måttfull.

Men förslaget innebär märkligt nog förbättringar för en grupp – de som kan ta ut mer än 6 miljoner kronor i utdelning får en skattesänkning från 30 till 25 procent för det som ligger över gränsen.

I det nya utredningsförslaget står att ett av dess syften är att ”skapa positiva effekter som ökar entreprenörskap och ger fler arbetstillfällen och högre tillväxt”. Utredningens förslag kan ge motsatt effekt:

Utdelningar som sparats på blankett K10 tas ut medan skatten i år och nästa år ligger kvar på 20 procent – i stället för att investeras i företaget och skapa tillväxt. Politikerna verkar inte förstå att verkligheten ser ut så här:

1. Många företag har inte råd att ta ut någon utdelning alls.

2. De företag som går bra sätter av miljonbelopp som utdelning som antingen tas ut eller sparas.

3. När företaget säljs finns det ofta så mycket sparad outtagen utdelning att skatten blir 20 procent med dagens regler.

4. Om de då inte har tillräckligt stor sparad utdelning lägger de sitt bolag passivt i fem år före försäljningen. Vinster i sådana trädabolag beskattas med 25 procent vid försäljning eller likvidation.

5. För att kunna använda trädaregeln får ägaren inte arbeta i sitt bolag och kapitalet får inte placeras i aktier eller som riskkapital i andra företag. Det strider mot alla tillväxttankar från alla partier.

I stället för att avskaffa denna kontraproduktiva regel vill den nya utredningen utvidga den till att gälla också vid generationsskifte, vilket inte går i dag.

Både det som gäller i dag och ändringarna som nu föreslås kring 3:12 är alltså obegripligt krångligt, stimulerar inte tillväxten och ger inga ökade skatteintäkter till staten.

Utredarna och remissinstanserna är bakbundna av regeringens direktiv om att utgå ifrån de gamla otidsenliga reglerna. Men det enda rätta är att skrota reglerna och förenkla ungefär så här:

1. Låt fåmansföretagare ta ut hur stor utdelning som de har råd till, men höj utdelningsskatten från 20 till 25 procent. Med tanke på att det dessutom blir bolagsskatt blir det en skattehöjning från 37,6 till 41,5 procent. Ge någon form av skattestimulans om företagaren väljer att vänta med att ta ut utdelning tills företaget säljs.

2. För att förhindra att inte hela bolagsvinsten tas ut i utdelning bör dock ett lönekrav finnas kvar – att årsinkomsten för fåmansföretagaren exempelvis måste vara 500.000 kronor. De som inte tar ut så hög lön bör ändå få ta ut lågbeskattad utdelning på ungefär samma nivå som dagens förenklingsregel, 160.000 kronor.

Med dessa ändringar skulle alla företagare veta vilka spelregler som gäller och uppmuntras att växa. Men frågan är om politiker och utredare vågar föreslå något så enkelt.

Anders Andersson, grundare av tidningen Driva Eget

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer