1515
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Ygeman om elbristen: Kraftledningarna ska upp snabbare

Energiminister Anders Ygeman (S) vill inom kort ge landshövdingen i Skåne i uppdrag att samordna lokala åtgärder som ska lösa elbristen på kort sikt. Dessa åtgärder ska överbrygga den tid det tar att bygga klart nya kraftledningar med ökad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige.

Foto:Hasse Holmberg/TT, Jack Mikrut

Redan förra året kom det flera larmrapporter där bland andra Svenska kraftnät och Eon varnade för svår elbrist i Skåne.

”Vi är nära en brytpunkt där bristen på kapacitet kan bli ett problem. Det kan hota stora investeringar i Skåne”, sa Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution i Malmö i en tidigare intervju med HD och Sydsvenskan.

Därefter har bland andra Pågens vd, Anders Carlsson Jerndal, tagit bladet från munnen. Med anledning av elbristen talade han i somras om att brödbolaget skjuter upp planerna på att bygga ut fabriken i Malmö som ökar dess produktionskapacitet från 75.000 till 120.000 ton bröd per år.

Den gångna helgen höjde dessutom Sydsvenska handelskammarens vide vd, Per Tryding, ett varnandes finger i ett debattinlägg i Dagens industri. Han lyfte problemet att företag nekas uppkoppling på elnätet vid investeringar. I det avseendet nämnde han att skånska bolag som Pågen, Polykemi, Lindab och Ecolean redan har gått miste om satsningar i miljardklassen för att de inte kan garanteras el.

”Därför är känslan av overklighet stark när svenska företag nu nekas uppkoppling på elnätet vid investeringar”, skrev Per Tryding.

I en intervju med Svenska dagbladet i somras framhöll energiminister Anders Ygeman (S) att det var en överdrift att elbristen skulle hota arbetstillfällen. I dag är han mer öppen för att vidta åtgärder som gör att näringslivet i Skåne kan ha en fortsatt expansion.

”Jag hoppas naturligtvis att dessa investeringar kommer på plats”, säger Anders Ygeman till HD och Sydsvenskan.

På måndagen var energiministern i Lund där han bland annat besökte Max IV och fick en exteriör titt på ESS. Han säger sig dock inte ha fått signaler om eventuellt nuvarande eller kommande elbrist hos forskningsanläggningarna.

”Nej, det var inget som någon nämnde för mig i alla fall. Men självklart är även de anläggningarna beroende av god eleffekt”, säger Anders Ygeman som berättar att han har remitterat förslag som innebär upp till en halvering av byggnadstiden för nya kraftledningar som ska öka överföringskapaciteten av el mellan norra och södra Sverige.

”Vi kommer även att ge ett speciellt uppdrag till landshövdingen i Skåne som ska samla Handelskammaren, elproducenter, politiker och näringsliv för att ta fram åtgärder som på kort sikt ska överbrygga den tid det tar för att få nya kraftledningar på plats.”

Han hoppas att uppdraget till landshövdingen ska leda till en rad förslag som ganska snart kan förbättra effekttillgången i Skåne.

”Dessutom för vi diskussioner med lokala elproducenter, som tidigare har sagt sig vilja lägga ner lokal elproduktion, men som nu har öppnat för att driva vidare produktionen med icke fossila drivmedel”, säger Anders Ygeman.


Innehåll från SveaskogAnnons

Sveaskog vill leda det svenska arbetet för biologisk mångfald

Som ett led i sitt arbete med att bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål har Sveaskog i dagarna presenterat sin långsiktiga inriktning. Företaget har nu ambitionen att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige.

Det har under de senaste åren blivit allt tydligare att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. För att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken har Sveaskog bestämt sig för att ta en ledande roll för ett hållbart skogsbruk i Sverige.

– Det är viktigt att inse att åtgärder för klimatet inte kan sättas före åtgärder för biologisk mångfald. De båda utmaningarna, klimatet och den biologiska mångfalden, hänger ihop. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald blir mycket känsligare för klimatförändringar. Sveaskogs uppdrag innebär både att säkra dagens virkesleveranser och att stärka skogsmarkens motståndskraft för framtida uttag.  Därför har vi nu tagit fram en strategi och ett åtgärdsprogram som möter båda utmaningarna, säger Eva Färnstrand, ordförande Sveaskog.

Under 2020 har Sveaskog arbetat fram en långsiktig strategi för att klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. 

–Under kommande femårsperiod ska vi genomföra åtgärder inom tolv områden. Det är ett åtgärdsprogram som omfattar insatser i de brukade skogarna, för vattnet i skogen och i bolagets naturvårdsskogar. På så sätt vill vi bidra till att nå nationella och EU-gemensamma mål för klimat och biodiversitet, säger Per Matses, vd Sveaskog. 

I den brukade skogen kommer Sveaskog arbeta systematiskt och i stor skala för ökad hänsyn genom att bland annat länka samman landskap av skog i olika åldrar för att öka mångfalden av växter och djur. Det blir en satsning på optimalt plantval, ett nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn och hyggesfria skogsbruksmetoder i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna. I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln ska bolaget ta flera initiativ  för att utveckla samexistensen med rennäringen.

– Vi eftersträvar ett fungerande mångbruk på Sveaskogs marker, säger Per Matses.

För att förbättra vattenmiljön i skogen ska Sveaskog restaurera 100 nya våtmarker och återställa 10 större vattendrag med biflöden. Det här kommer att ge stor effekt för de arter som behöver rinnande vatten samtidigt som det förstärker skogsmarkens ekosystem.

– I Sveaskogs naturvårdsskogar ska vi mer än fördubbla insatserna för att återskapa goda ekologiska strukturer och livsförutsättningar. I Nordvästra Sverige ska vi skydda all identifierad kontinuitetsskog äldre än 140 år som inte redan ingår i våra naturvårdsskogar. Det är cirka 14 000 hektar. Det innebär att Sveaskog aktivt kommer bidra till EU:s mål om 30 procent skydd för alla skogsmark, varav 10 procent formellt skyddad mark, berättar Per Matses. 

Sveaskog ägs av svenska staten och är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmarksareal. Vi har verksamhet i cirka 170 kommuner och har drygt 800 medarbetare. Bolagets inriktning är skogsbruk med hänsyn till biologisk mångfald.

Sveaskog lanserar ny inriktning för hållbart skogsbruk

 

Mer från Sveaskog

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sveaskog och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?