1515

Wise Group erbjuder ägarna att köpa dotterbolag

Wise Group, som är ett ägarbolag med verksamheter inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet, föreslår att årsstämman den 12 maj beslutar om en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future genom en företrädesemission av units, bestående av befintliga Brillian Future-aktier samt teckningsoptioner i dotterbolaget. Aktierna och teckningsoptionerna i Brilliant Futures avses tas upp till handel på handelsplattformen Nasdaq First North.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägarna i Wise kommer att tilldelas en inköpsrätt i Brilliant för varje innehavd aktie i Wise. En inköpsrätt ger möjlighet att förvärva en unit i Brilliant, varvid en unit ger förvärvaren en befintlig Brilliant-aktie och en nyemitterad teckningsoption.

Priset i erbjudandet är 13 kronor per unit. Wise kommer att tillföras en försäljningslikvid om högst 96 miljoner kronor före erbjudandekostnader.

Wise har erhållit förvärvsförbindelser om cirka 64 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 32 miljoner kronor, sammanlagt motsvarande 100 procent av erbjudandet.

”För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 miljoner kronor till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 miljoner kronor med Brilliant”, skriver Wise Group WISE -2,47% Dagens utveckling .

Genom ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva units i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. 

”Dessutom ges de aktieägare som inte önskar utnyttja erbjudandet möjlighet att försöka sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold Fondkommission. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant om totalt 96 miljoner kronor, varav cirka 32 miljoner kronor utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till tredje man”, heter det.

Wise avser använda nettoförsäljningslikviden i erbjudandet om cirka 90 miljoner kronor till att återbetala ett banklån som avses tas upp i samband med aktieägartillskottet till Brilliant (cirka 44 procent), finansiera låneavtalet med Brilliant (cirka 30 procent) samt stärka Wise balansräkning (cirka 23 procent).

Brilliant avser å sin sida att använda kapitalet som tillförs från Wise Group om cirka 40 miljoner kronor och från emissionslikviden från teckningsoptionerna om högst cirka 74 miljoner kronor till att fortsätta sin produktutveckling, geografiska expansion och återbetalning av lånet från Wise.

Garantiersättning utgår med 10 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning.

Måndagens besked kommer i spåren av att Wise Group i januari meddelade att bolaget undersökte möjligheten att överföra ägandet i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise Group och i samband med detta notera Brilliant Futures aktier på lämplig marknadsplats.

Preliminär första dag för handel i Brilliants aktier är den 23 juni 2021. Teckningsoptionerna beräknas kunna tas upp till handel under vecka 27 i sommar.


Innehåll från SPPAnnons

Så undviker du vanliga missen för internationella företag

Mer än 30 procent av de svenska medelstora företagen har i dag delar av sin verksamhet utomlands. Samtidigt är det inte ovanligt att internationella företag – oftast omedvetet – har svårt att leva upp till lokala regelverk när de sänder personal utomlands. 

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet vid en global expansion 

Enligt Anna Svedman, chef för internationell affär på SPP Konsult, kan regelverksmissar bero på att man som arbetsgivare inte har insett innebörden av olika anställningsformer för regeltillämpningen. Eller att man helt enkelt förbisett att den utlandsutsända borde ha tillhört ett visst kollektivavtal även under utsändningen.

 – I praktiken kan dessa fall leda till att företaget inte följer gällande kollektivavtal. Ofta leder den typen av regelmiss till onödigt administrativt krångel, men det kan även ge ekonomiska konsekvenser, säger hon.  

Anställningsformen styr

En orsak till att svenska företag kan gå emot gällande regelverk är missar i definitionen av anställningsform. Anställningsformen styr vilka regelverk som gäller för socialförsäkringstillhörigheten, och bestämmer exempelvis möjligheten att stå kvar i hemlandets system, om man måste gå in i värdlandets system eller hitta en internationell lösning. 

– Det första steget för en lyckad utlandsutsändning är att fastställa ett tydligt syfte med uppdraget. Utifrån detta kan du utreda vilken omfattning och längd på utsändningen som krävs för att uppnå syftet med uppdraget – alltså vilken anställningsform som gäller.

Vilket land den utsända skickas till styr också vilka regelverk som tillämpas. Om personen exempelvis skickas till ett land inom EU gäller EU-förordningen 883/004, som reglerar rörligheten på den inre marknaden och socialförsäkringstillhörigheten. 

– När du väl har identifierat vilka regelverk som gäller kan du utifrån detta samt företagets egen pensionspolicy, ta fram en pensionsplan för den utlandsutsända. Här är det viktigt att upprätta ett tydligt upplägg för övriga försäkringar såsom sjukvårdsförsäkring och andra riskförmåner. Det minskar risken för fel längre fram. 

Ta hjälp av extern expertis

För att hitta rätt i djungeln av regelverk och processer kan du också ta hjälp av extern expertis, betonar Anna Svedman. Med hjälp av oberoende pensionskonsulter som är specialiserade på frågor rörande internationell personal kan du underlätta administrationsbördan för ditt företag, och undvika fel som leder till onödiga kostnader och krångel.  

– Vi på SPP hjälper mer än dig och ditt företag att skapa ett attraktivt förmånspaket även för era internationella medarbetare. För oss är det en självklarhet att kunna stötta upp och säkerställa en smidig process inför, under och efter en utlandsutsänding. 

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet vid en global expansion 

 

 

Mer från SPP

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SPP och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?